feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Aktivitet: Find padder i vandhullet _

Allerede fra de sidste dage i marts og de første dage i april og frem til midt i maj kan man se mange frøer. Frøerne og tudserne er på vandring mod vandhullerne. Det er yngletid, og de skal finde et vandhul, hvor de kan lægge æggene. Nu er det et rigtig godt tidspunkt at besøge det lokale vandhul og undersøge, om der er padder.

 

Tag på paddejagt til det lokale vandhul

Hannerne ankommer ofte til vandhullet før hunnerne. Hos mange af frøerne kan man på dette tidspunkt høre hannernes kvækken - de forsøger at tiltrække hunnerne. Skrubtudserne kvækker ikke så tit, men hannerne er alligevel nemme at få øje på, når de ligger og flyder i overfladen på udkik efter hunner. Med en kikkert kan man nemt se deres røde øjne.

Så snart en hun kommer til vandhullet, bliver den grebet af en han. Hos skrubtudsen prøver hannerne at parre sig med alt, der bare ligner en hun-skrubtudse, og de tager tit fejl.

Hvis en han bliver omklamret af en anden han, pipper han højlydt for at gøre opmærksom på fejltagelsen. Disse små lyde kan man let høre, hvor der om foråret er mange skrubtudser.

Når hunnerne er blevet omklamret af en han, lægges æggene og hannen befrugter æggene med det samme.

Vandhullet skal besøges ganske stille. Ellers vil frøerne holde op med at kvække og måske dykke.

 

Før turen

  • Tal om, at frøer er sky dyr. Det er vigtigt at være stille, hvis man vil se padder.
  • Lær frøernes stemmer at kende ved at høre dem på danske-dyr.dk.
  • Evt. kan man lege "lyt og gæt frøen" efter at I har øvet jer på stemmerne!
  • Anskaf en tennisbold, en lille dukke, en lille plastikbåd (skal bruges til at narre hannerne med).
  • Medbring evt. båndoptager eller lignende til at optage frøernes kvækken.

En han der er på jagt efter en hun
En han der er på jagt efter en hun

Frøæg i vandhullet
Frøæg i vandhullet