feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Aktivitet: Indret et akvarium _

Læringsmål

  • jeg kender dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur
  • jeg kan indrette et levested, som lever op til dyrenes krav

Baggrund

Et akvarium bringer altid en masse spændende oplevelser med sig. Man kan enten holde fisk (tropiske eller danske) eller haletudser. I akvariet kan man i ro og mag se, hvordan dyrene opfører sig. Man kan studere hundestejlernes adfærd, og man kan finde ud af, hvor lang tid det tager for en haletudse at blive til en lille frø.

Materialer

Udstyr til akvariet:

  • Akvarium
  • Sand eller grus
  • Sten
  • Rent vand fra hanen
  • Træstykker
  • Termometer
  • Luftpumpe
  • Akvarielampe

Sådan gør I

Find først ud af, hvor akvariet skal stå. Når der først er fyldt vand i akvariet, er det næsten umuligt at flytte!

Akvariet bør ikke stå i en vindueskarm, da det så vil gro til i alger på kort tid. Det må ikke stå i direkte sol, men derimod gerne et dunkelt sted. Brug en akvarielampe i stedet. Hvis der er relativt mørkt i lokalet og lyst i akvariet (vha. kunstigt lys), så er det også lettere at se, hvad der foregår i akvariet.

Læg et lag groft sand eller grus i bunden. Omkring 3-5 cm tykt. Skyl sandet først, for det skal være helt rent inden det puttes i akvariet. Læg også nogle sten derned.

Hæld vand i akvariet. Brug rent vand fra vandhanen. Det er en god ide at lægge et stykke pap i bunden af akvariet, så vandet ikke ødelægger faconen på sand-bunden. Hæld forsigtigt.

Så skal der plantes planter. Man skal bruge planter fra vandhullet. De bedste til et akvarium er vandpest (Elodea) hornblad (Ceratophyllum) og kildemos (Fontinalis). Nogle af planterne kan du sætte fast i sandet eller under en sten. Andre kan bare drive rundt i vandet.

En luftpumpe er god at have, fordi den ilter vandet.

Lad akvariet stå i en uges tid. Så kan planterne få ro til at gro ordentligt fast.

Så er akvariet klar til sine nye beboere!

Neonfisk
Neonfisk

Guppy
Guppy

Evaluering

Lav en wiki, hvor I ved hjælp af tekst, billeder og video fortæller om jeres akvarium. Hvem er akvariet lavet til og hvordan har beboerne taget imod deres nye hjem?