feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Skjoldungernes Land _

Sjælland har fået sin første nationalpark

Istidens smeltevand har været med til at danne landskabet omkring Roskilde Fjord, der rummer både en smuk fjord, dejlige skove, gravhøje og landbrugsjord.

Efter over 10 års forarbejde har miljøminister Kirsten Brosbøl (S) endelig indviet Nationalpark Skjoldungernes Land - Sjællands første nationalpark og Danmarks fjerde,

Nationalparken er opkaldt efter sagnhistoriens første danske kongeslægt, Skjoldungerne, i Lejre. Parken er på omkring 160 kvadratkilometer og dermed på størrelse med Nationalpark Mols Bjerge.

Den nye nationalpark strækker sig fra midten af Roskilde Fjord til toppen af Sjælland. Det er fjordlandskabet med store godsområder, vildtvoksende skove og landbrugsjorde, der er omfattet. Også Gamle Lejre med rester af vikingetidens store haller og gravhøje er med i parken.