feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde
Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Bornholm - Kulturmiljøer_ _

Der er blevet længere mellem fiskekutterne. Man kan dog stadig være heldig at overvære landingen af fangster i havnene, især hvis man kan komme tidligt op om morgenen. Rundkirkerne er noget helt specielt for Bornholm: i gamle dage fungerede de både som kirker og som forsvar, når der var krig.

Fra fiskeri til turisme

Bornholmerne har altid levet tæt på naturen. Øens placering midt i den fiskerige Østersø har i mange hundrede år betydet, at der har været fiskere på øen.Den tradition er fortsat helt op til nutiden, selv om der ind imellem kan være langt mellem fiskekutterne i vore dage.

Hvor fiskeriet tidligere var et af Bornholms vigtigste erhverv, er det i dag ikke mange bornholmere, som kan leve af det.

Dog er der stadig i de fleste havne enkelte erhvervsfiskere tilbage, og hvis man er frisk især om morgenen, kan man være heldig at overvære landingen af fangsterne på kajen. Oftest er det kuttere fra de tidligere østlande, der kommer ind for at sælge deres fangster.

Er man ikke helt så morgenfrisk, kan man tage til Hasle og besøge et ægte bornholmsk røgerimiljø. Her er også et museum, som fortæller om røgningens historie og livet ved kysten: www.hasleroegeri.dk

_

De flotteste gamle gårde og kirker

Så snart man kommer væk fra kysten, er det agerlandet, som tager over. Der ligger de karakteristiske bornholmske rundkirker.

Og der ligger gårde overalt på Bornholm. Bønderne har altid været selvejere, som ikke har været underlagt nogen herremand eller anden godsejer.

Traditionen med at have gårdene samlet i små landsbysamfund, som man ser det i resten af Danmark, er aldrig slået igennem på Bornholm.

De fleste gårde i Danmark blev flyttet ud på markerne i slutningen af 1700'tallet, og udflytningen stod især på i 1800'tallet, da stavnsbåndet blev ophævet.

Men man havde ikke noget stavnsbånd på Bornholm. Derfor ser man mange meget gamle og meget flotte bondegårde ude på landet, hvor de har ligget i mange hundrede år.

Vil man opleve livet på en traditionel bornholmsk gård, kan man besøge landbrugsmuseet Melstedgård.

_

Levende fortidsminder

På Bornholm finder man en lang række levende fortidsminder, som er planter, der har været dyrket før i tiden, og brugt til bl.a. medicin og som nu lever mere eller mindre vildt.

Omkring Hammershus er der særligt mange af de planter, som har overlevet fra tiden, da borgen var midtpunkt i menneskelige aktiviteter.

Se mere her.

_

Eksotiske planter flere steder på Bornholm

For over 100 år siden fik bornholmske sømænd hjembragt eksotiske træer og planter til de bornholmske byer. I Gudhjem vokser der for eksempel et stort abetræ midt i byen på vej ned mod havnen.

_