feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Smakkecentret på Strynø
54.90331 / 10.62240

Havnen i Ærøskøbing
54.89146 / 10.41211

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Det Sydfynske Øhav - Kulturmiljøer_ _

Konger blev taget til fange på Lyø, og bønder blev sendt hertil. Valdemar Sejr blev i 1223 taget til fange på Lyø. Først tre år senere blev han igen en fri mand. Oprørske bondefamilier blev i 1500-tallet tvunget til at bo på øen – eller blive henrettet.

Spor fra fortiden

I det sydfynske øhav er det muligt at spore vores forfædre helt tilbage til jægerstenalderen, altså for 14.000 år siden. For at se mange af de gamle bopladser, skal man dog være en god svømmer. Der hvor de ligger, er der nemlig i dag 3-4 meter hav oven over. Dengang levede menneskene også i høj grad af havet, og gennem fund ved bopladserne kan man se, at især muslinger har været en stor del af menuen.

Det er dog også muligt at få et tilbageblik i historien uden at få våde fødder. Området er fyldt med bopladser, gravhøje og offerlunde, også over havets overflade.

Hvis man vil lære mere om øhavets tidlige historie og mennesker kan man besøge Øhavsmuseet:
www.ohavsmuseet.dk

_

Herregårde

Det vrimler med herregårde eller hovedgårde på Sydfyn. Hovedgården var oprindelig mere end store
landbrug med tilhørende jord og bygninger. Kirker, skove, møller, fæstegårde og landsbyer kunne tilhøre
hovedgården.

Flere af øerne i Det Sydfynske Øhav hørte under større herregårde eller godser helt op til 1800-tallet.
Sydfyn er faktisk et af de steder i Danmark hvor der er aller flest herregårde. Det er muligt at besøge mange
af parkerne, f.eks. Egeskov, Holstenshuus, Steensgaard, Valdemarsslot, Skovsgaard, Tranekær og Broholm.

Man kan også få flere fortællinger om herregårdenes storhedstid på Øhavsmuseet i Faaborg.
Læs mere på www.ohavsmuseet.dk


_

Handel og skibsfart

I flere hundrede år har skibsfart og handel præget livet i øhavet. Byerne Marstal, Ærøskøbing, Rudkøbing, Faaborg og Svendborg har været vigtige handelskøbstæder, og her er blevet handlet med varer fra hele verden. Det er også her på de mange værfter, at en stor del af Danmarks skibe blev bygget fra 1700-tallet og frem.

Handel og skibsfart har været vigtig for menneskene og miljøet i det Sydfynske Øhav. Det er stadig muligt at få et indtryk af, hvordan handelsbyerne har set ud og fungeret, da søfarten og handelen var på sit højeste. Man kan nemlig stadig finde de gamle værfter, toldboder, kroer og mange andre vigtige funktoner i havnene.

Ud over de historiske havnemiljøer kan man dykke længere ned i øhavets maritime kulturarv følgende steder:

_

Kongen blev taget til fange på Lyø

Der har tidligere levet meget vildt på Lyø. Valdemar Sejr havde en jordebog, hvor hjorte, rådyr, dådyr og heste var beskrevet.

En forårsdag i 1223, var kongen Valdemar Sejr på jagt på Lyø. Her blev han taget til fange af en af sine egne lensmænd, grev Henrik af Schwerin. Kongen blev sat i fangenskab i Nordtyskland og slap først fri tre år senere. Fangenskabet kostede ham 45.000 mark, hans afdøde dronnings sølv og store dele af de nordtyske besiddelser i løsepenge.

I 1500-tallet uddøde hele Lyøs befolkning efter epidemier og plyndringer. Øen blev genbefolket af 24 familier, der havde gjort oprør mod deres godsejer. Godsejeren gav dem besked på, at de skulle bosætte sig på Lyø, ellers ville de blive henrettet.

Flere af de 24 fæstegårde er siden hen blevet delt, og der er opført husmandssteder og almindelige huse på Lyø. Men strukturen i bebyggelsen på Lyø stammer fra de 24 indvandrerfamiliers gårde.

_