feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Teglværksmuseet i Broager, Cathrines Minde
54.87619 / 9.65576

Historiecenteret i Dybbøl Banke
54.90647 / 9.75394

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Flensborg Fjord - Kulturmiljøer_ _

De mange slotte og teglværker vidner om prægtige tider. Under krigen i 1864 brugte preusserne og danskerne det bakkede landskab i øst til at bygge skanser, hvorfra man både kunne angribe og forsvare sig.

Hertugdømmerne og Gråsten Slot

Området ved Flensborg Fjord har i mange århundreder været præget af grænsestridigheder med Tyskland. For at sikre rigets grænser, etablerede kongen hertugdømmer. Her kunne magtfulde hertuger sørge for at holde naboerne ude.

Man kan derfor finde mange slotte og godser i fjordlandskabet. Mellem Gottorf (Gottorp) i syd og Schackenborg mod nord, Husum i vest og Sønderborg i øst finder man ikke færre end syv smukke slotte med historisk værdi.

Især Gråsten Slot i den charmerende købstad af samme navn betyder meget for sønderjyderne. I 1935 blev brugsretten til slottet givet som bryllupsgave til Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid.

En lille del af slottet har en spøjs historie, nemlig gulvet i sydfløjen. I 1936 blev der foretaget en stor ombygning, da Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid fik brugsretten til slottet. Gulvet består nemlig af teaktræ, som stammer fra den engelske flådes fregat, HMS Shah.

_

Slotskirke i marmor og guld

Slotskirken ved Gråsten Slot er det eneste, der er tilbage af det oprindelige barokslot, som nedbrændte i 1752.
Selve kirkerummet er utrolig smukt med hvid marmor, overdådige stukdekorationer, træudskæringer og belægninger i bladguld.

Den gamle kirkeklokke med årstallet 1698 hænger stadig i tårnet. De fleste kirkeklokker fra den tid blev ellers omsmeltet til kanonkugler. Både under Treårskrigen (1848-1850) og krigen i 1864 blev Gråsten Slotskirke anvendt som lazaret for sårede soldater. 

_

Hertugeligt dambrug

I sidste halvdel af 1800-tallet blev ’De Hertugelige Karpedamme’ anlagt ved Gråsten af Hertugen af Augustenborg. De er anlagt efter tysk inspiration og er meget smukkere end de traditionelle danske dambrug.

Men allerede i starten af 1700-tallet, før de fine damme blev etableret, havde man karper på slottet. Tligere var karper nemlig en yndet spise til jul syd for grænsen, og traditionen bredte sig fra borgerskabet i de nordtyske havnebyer til de sønderjydske købstæder.

I dag er karpeopdrættet på slottet genetableret, og op til jul kan sønderjyderne igen købe karper fra slottet. Karpedambruget ved Gråsten er Danmarks største.

_

Tulipantræer og orkidéer i Gråsten Skov

Gråsten slot og by er omgivet af 700 hektar smuk skov. I Gråstenskovene er der en naturrigdom uden mage, der er flere forskellige træsorter og et utrolig varieret dyreliv. Ved Margrethesø, som ligger i skovene, vokser orkideer. Gråstenskovene har træer, som er usædvanlige i en dansk skov - nemlig tulipantræer, som er et smukt blomsterhav om foråret. Der findes også ægte kastanier og mammuttræer i skoven.

Desuden finder man oldtidsgravhøje og karpedamme fra forrige århundrede. Skovenes stisystemer bærer præg af at have tilhørt hertugerne indtil 1921, hvor de har brugt området til store jagter for Europas fyrstehuse.

Dronning Ingrids smukke have på Gråsten Slot lokker også mange haveentusiaster til.

_

Handel, søfart og en hel flaske rom

Flensborg har siden sin grundlæggelse i 1100-tallet været omdrejningspunkt for handel. Hærvejen var hovedåren for handelen mod syd, og krydsede de vestgående handelsveje, der hvor byen blev grundlagt. I 1284 fik byen købstadsrettigheder af kongen. Byen blev senere centrum for handelen i Østersøen med en handelsflåde på 200 skibe.

Der kom rigtig gang i byen, da handelen med de danske kolonier i Vestindien begyndte i slutningen af 1700-tallet. De vigtigste varer var rørsukker, tobak og rom. Især rommen blev populær, og Flensborg blev berømt på grund af byens mange romhuse. Flere købmandsgårde fra den periode kan stadig ses i byen.

I Marienstrasse nummer 6 er der en gammel rød bindingsværksgård. Her findes Johannsen Rum. Flensborgs ældste og eneste tilbageværende af de mange romproducenter, som i gamle dage var at finde i byen. Besøg også Tysklands eneste rommuseum, som ligger ved havnen, i kælderen under Flensborgs Søfartsmuseum. Rommuseet fortæller om Flensborgs historie som ’rommens by’. Det beskrives, hvordan rommen blev fremstillet i gamle dage.

Man kan også komme på en guided tur, som fortæller om byens tid som centrum for romproduktion og ostindisk handel.

Flensborg er stadig en farverig handelsby, og dette opleves især ved juletid, hvor byen forvandles til et glitrende hav af lys og lygter. Julemarkedet er stemningsfuldt, det strækker sig gennem hele byen - fra Nørretorv til Søndertorv. Og der dufter af kanel, romtoddy, punch og stegte pølser fra de små juleboder, hvor der også præsenteres kunsthåndværk i både tysk og dansk design.

_

Teglsten - en mægtig industri

Området omkring Flensborg Fjord var i 300 år storproducent af tegl. Der har været teglværker overalt i Danmark, men der lå særligt mange ved Flensborg Fjord og i Nordsjælland, hvor der er store koncentrationer af stenfrit ler, der er særligt velegnet til teglproduktion.

Teglværkerne lå tæt ved vand, så stenene kunne sejles direkte fra værket til kunderne, og tæt ved skov, så man kunne skaffe brændsel. Derfor er landskabet præget af lergrave, æltemøller og udskibningssteder fra de mange års teglværksdrift.

Omkring år 100 fandtes der 62 teglværker i langs Flensborg Fjord. De fleste af dem lukkede i 1920'erne og '30'erne. Det eneste teglværk, der er fuldstændig bevaret, er Cathrinesminde Teglværk, som nu er restaureret og fungerer som Danmarks eneste museum for den engang så store teglværksindusti.

http://www.museum-sonderjylland.dk/

_

Teglværksmuseet Cathrinesminde

Cathrinesminde er Danmarks eneste af de mange teglværker, som er fuldstændig bevaret. Det ligger på et 7 hektar stort område, naturskønt ned til Flensborg Fjord. Teglværket blev grundlagt 1732 af to gårdejere fra Mølmark. Teglværket var et lille samfund med anløbsmole, arbejderboliger samt en direktørbolig på bakken.

Teglværket producerede omkring 1850 mellem en halv og en hel million mursten om året og havde 10-20 arbejdere ansat.

I 2007 blev Cathrinesminde Teglværk restaureret og åbnede med udstillinger om teglværkshistorie og sønderjysk industrihistorie.

Museet byder foruden den store ringovn (481 m2) på tørrelader – de to største er 104 meter lange –  lergrave, en gammeldags æltemølle, tipvogne, det store teglværksmaskineri med blander, valseværk og strengpresse, afskibningsmole. Lejlighederne i de gamle arbejderboliger er indrettet som i 1890'erne, 1930'erne og 1960'erne.

Den faste udstilling viser teglproduktion gennem århundreder og teglsten fra forskellige tider og steder.

I 2007 blev Cathrinesminde Teglværk udnævnt til ét af 25 nationale industriminder af Kulturarvsstyrelsen.

Se mere på: http://www.museum-sonderjylland.dk/cathrinesminde.html

 

Med mobilen på guided tur til 8 teglværker

Tidligere lå der i alt otte teglværker ved Iller Strand, og på Teglværksstien, som fører forbi værkerne, kan man tage en guided gåtur med mobiltelefonen. 

Ved Cathrinesminde Teglværks billetsalg står en Bluetooth-boks, hvor man kan indlæse guiden på sin mobiltelefon og tage den med på spadseretur langs Illerstrand. Her lå en gang otte teglværker på rad.

Hvis telefonen ikke kan kommunikere med Bluetooth-systemet, så kan man i stedet med telefonens stregkodelæser scanne de QR koder, der sidder på stiens skilte.

_

Militærhistorie i området

Den dybe fjord har sammen med de våde marskområder ved Tønder i vest været en vigtig del af de danske forsvarsværker mod tyskerne i syd. 

Under krigen i 1864 brugte preusserne og danskerne det bakkede landskab i øst til at bygge skanser, hvorfra man både kunne angribe og forsvare sig. Preusserne beskød de danske stillinger ved Dybbøl fra Broager Land.

I historiecenter Dybbøl Banke har man gjort meget ud af at gendanne nogle af skanserne, så man får et realistisk indtryk af de forhold, som soldaterne måtte kæmpe under.

læs mere på historiecenter Dybøl Bankes site: www.1864.dk

_

Bidrag til naturperle Flensborg Fjord
Skøn natur
Området ved Dybbøl banke byder på mange gode oplevelser. Bl.a. Gendarm stien hvor man kan gå eller cykle langs kysten ved flensborg fjord i lettere kupperet terræn. Naturen i området er fredet og der er mange muligheder for at finde et stykke uforstyret bade strand.
Skøn natur
Området ved Dybbøl banke byder på mange gode oplevelser. Bl.a. Gendarm stien hvor man kan gå eller cykle langs kysten ved flensborg fjord i lettere kupperet terræn. Naturen i området er fredet og der er mange muligheder for at finde et stykke uforstyret bade strand.
overnatningssted/ Flensborg Fjord
Hej. jeg kan tilbyde overnatning på vores www.illerslot.dk og vil gerne tilføjes under overnatningsmuligheder v Flensborg Fjord. vh Cammilla Kontakt mig gerne vedr dette på tlf 61744888