feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Teglværksmuseet i Broager, Cathrines Minde
54.87619 / 9.65576

Historiecenteret i Dybbøl Banke
54.90647 / 9.75394

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Flensborg Fjord - Naturen_ _

Bjergsalamandre og nor, naturen ved Flensborg Fjord er et mysterium. Bjergsalamanderen blev fundet første gang i 1948 af en skoleelev. Dens normale udbredelsesområde ligger ellers syd for Danmark, hvor den er meget almindelig.

Isen har skabt et fjordlandskab

Naturen omkring Flensborg Fjord er meget varieret, alt efter hvor man befinder sig. Flensborg Fjord indsnævres og bliver til Kruså inde i landet.

Ved Kruså finder man en dyb tunneldal, ved Frøslev ligger der en fladere hedeslette, på halvøen Broager Land er der bakker og klinter, mens man på Kegnæs finder fine strandenge med et spændende fugleliv - alt sammen er det natur formet af istiden.

_

istid

Se animation af isens bevægelser

I Sønderjylland kan man virkelig se, hvordan isens enorme kræfter har skubbet og flyttet enorme mængder materiale som jord, sten, grus og efterladt det som store morænebakker og skrænter.

Smeltevandet har til gengæld dannet flade sletter, der hvor det er løbet fra isen, som man kan se i den midterste og vestligste del af Sønderjylland.

Man kan få et godt indblik i den variation, der er i det danske landskab, når man bevæger sig fra Als og områderne ved Dybbøl og Gråsten til Padborg og Frøslev. Det er en kort tur i bil.

Klik på animationen ovenfor og se, hvordan isen har påvirket landskabet ved Flensborg Fjord - og mange andre steder i Danmark.

_

Nybøl Nor – bassin på 8 meter

Et nor er en sø-lignende og lavvandet bugt, som ikke er mange kilometer bred, og som har en smal passage til havet. Mange af de danske nor er naturbeskyttelsesområder, ligesom Nybøl Nor ved Flensborg Fjord er det. Nybøl Nor er et 6,5 kvadratkilometer stort farvand, som er forbundet med Flensborg Fjord via det smalle Egernsund. Her findes et spændende naturfænomen - nemlig tidevand. Tidevandet hæver og sænker sig knap fire gange i døgnet, og hver gang skifter strømmen retning. Når det går mod lavvande, løber vandet fra fjorden ud mod havet. Efter ca. 6,5 timer går det mod højvande, strømmen skifter, og vandet løber ind i fjorden igen. Udskiftningen af vandet er meget vigtig for livet i fjorden. Nybøl Nor er skabt af en kæmpemæssig dødisklump, som har ligget tilbage. Efterhånden som den er smeltet, er isklumpen blevet til en sø, en issø, på op til 8 m i dybden. Stedet har stor interesse for fugleinteresserede, da det er EF-fuglebeskyttelsesområde, og det er et område med en naturhistorie, som interesserer geologerne meget.

_

Kragen der er klædt i jaket

Sønderjylland er kendt for sit rige fugleliv. Gråkragen spadserer rundt i sin grå og sorte jaket på marken og i byen. I Sønderjylland får gråkragen følge af sin helt sorte artsfælle, sortkragen. Selv om de to fugle ser meget forskellige ud, kan de få unger sammen. Syd for grænsen er sortkragen mere almindelig end gråkragen, mens det er modsat nord for grænsen. Det er rent tilfældigt. I de senere år er grænsen for sortkragens udbredelsesområde da også flyttet en smule mod nord.

I området omkring Kruså Tunneldal er der mange kilder, som løber sammen til et vandløb, der har lagt navn til byen Kruså. Åen løber ud i Flensborg fjord, som er en del af Østersøen. Det utroligt rene vand i åen giver liv til mange dyr. Om sommeren er der især mange fugle.

_

Sjældne bjergdyr ved Flensborg Fjord

Selv om nogle af bakkerne omkring Flensborg Fjord er blevet kaldt bjerge, er det dog ikke en betegnelse, man normalt ville bruge. Alligevel har et lille pudsigt kræ, bjergsalamanderen, valgt at bosætte sig i det sønderjyske. Bjergsalamanderen findes i små lavvandede søer, der helst skal ligge i eller tæt på løvskove. Her har det farvestrålende dyr levet meget ubemærket i mange år. Dens normale udbredelsesområde ligger syd for Danmark, hvor den er meget almindelig. I 1948 viste en 12-årig skoleelev sin fangst frem for sin lærer. Læreren kiggede en ekstra gang, da det viste sig, at fangsten var en bjergsalamander, som man ikke vidste fandtes i Danmark. Agnete Bisgaard, som var drengens biologilærer, gik straks i gang med at undersøge fangststedet – et vandhul ved Åbenrå. I dag kan man finde bjergsalamanderen i ca. 150 vandhuller omkring Åbenrå og ved Kruså. Bjergsalamanderen er totalfredet i Danmark. Man må derfor ikke fange den eller tage dens æg eller larver.

_

Sydeuropæiske træer ved Flensborg Fjord

I Flensborg Fjord lidt syd for Kruså ligger Store Okseø og Lille Okseø. Begge øer har fået deres navne, fordi de siden den tidlige middelalder har været brugt til græsning for okser. I krattet ved stranden på øerne kan man finde småbladet elm. Det er et træ, som ellers kun vokser i Sydeuropa. I Sønderhavskovene ved Flensborg Fjord kan man samle velsmagende blåbær.

_

Fredede områder

En del af området langs Flensborg Fjord er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder. Ved Flensborg Fjord er en lang strækning langs fjorden, som man bl.a. kan gå ad Gendarmstien, fredet.

_

Bidrag til naturperle Flensborg Fjord
Skøn natur
Området ved Dybbøl banke byder på mange gode oplevelser. Bl.a. Gendarm stien hvor man kan gå eller cykle langs kysten ved flensborg fjord i lettere kupperet terræn. Naturen i området er fredet og der er mange muligheder for at finde et stykke uforstyret bade strand.
Skøn natur
Området ved Dybbøl banke byder på mange gode oplevelser. Bl.a. Gendarm stien hvor man kan gå eller cykle langs kysten ved flensborg fjord i lettere kupperet terræn. Naturen i området er fredet og der er mange muligheder for at finde et stykke uforstyret bade strand.
overnatningssted/ Flensborg Fjord
Hej. jeg kan tilbyde overnatning på vores www.illerslot.dk og vil gerne tilføjes under overnatningsmuligheder v Flensborg Fjord. vh Cammilla Kontakt mig gerne vedr dette på tlf 61744888