feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Molerskrænterne
56.83873 / 8.97804

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Fur - Kulturmiljøer_ _

Moler graves op og bruges til isolering og kattegrus. Øen har en industri, der udnytter dette råstof. I 1919 begyndte man for første gang at bryde moler. Moleret blev eksporteret råt. I dag forarbejder man det meste af moleret på Fur, og molerindustrien spiller en vigtig rolle i Furs økonomi.

Moler som industri

Fur er kendt for moler, og øen har en industri, der udnytter dette råstof. Men hvad er moler egentlig? For at forklare det, skal vi langt tilbage i historien – nemlig 55 millioner år. Dengang var Danmark dækket af hav, hvor der levede enorme mængder af kiselalger. Når algerne døde, sank de ned på bunden af havet. Gennem millioner af år blandede kiselalgernes skaller sig med ler og blev til tykke lag af det, vi i dag kalder moler.

Mellem lagene af moler kan man også se tydelige lag af vulkansk aske. Der er omkring 200 askelag i moleret. De 179 af lagene har fået numre. Askelagene er dannet under de vulkanudbrud, der kom, da Nordatlanten mellem Norge og Grønland åbnede sig. Derfor kalder forskerne askelagene for Nordatlantens fødselsattest. Hvert eneste af de 200 lag er kommet efter et vulkanudbrud. Under vulkanudbruddene blev de finkornede askepartikler slynget op i luften og drev med vinden ned over havet. Her sank de til bunds og dannede et tyndt lag på havbunden.

Moleret er kendt for at indeholde fine fossiler af fisk, insekter, krybdyr og planter. Her er virkelig mulighed for at finde spændende spor fra fortiden.

_

Moler er nyttigt

Fur er kendt for moler, og øen har en industri, der udnytter dette råstof. Moler er let og porøst og anvendes til så forskellige ting som isoleringsmateriale og kattegrus.

I 1919 begyndte man for første gang at bryde moler. Moleret blev eksporteret råt. I dag forarbejder man det meste af moleret på Fur, og molerindustrien spiller en vigtig rolle i Furs økonomi.

Du kan for eksempel besøge en molergrav i forbindelse med en fossiljagt på Fur Museum. Leret rummer mange spændende fossiler, og det er en speciel oplevelse at gå en tur i gravene, uanset om man er heldig at finde et fossil eller ej.

_

Gammel Havn

Gammel Havn hed oprindeligt Koldkilde Havn, og blev opført i 1911. Uheldigvis måtte man opgive havnen i 1956, da den hele tiden sandede til! En ny havn blev bygget ved færgelejet, og fiskerne flyttede deres både.

I dag kan man derfor se havnen som den oprindeligt så ud. Havnen ejes af Fur Museum og fungerer som informationscenter. Bundgarnshuset rummer en udstilling om havnens historie og om Limfjordsfiskeriets udvikling. Huset er åbent fra 1. april til 31. oktober.

_

Emmelstenshus

Emmelstenshus er et tidligere fiskerlandbrug, som var typisk for området for ca. 100 år siden. Ejendommen ejes nu af staten og rummer en offentlig tilgængelig udstilling, der fortæller om områdets natur- og kulturhistorie.

_

Bidrag til naturperle Fur
Cafe På Herrens Mark
Cafeen ligger midt på øen med en fantastisk udsigt over Fur og Limfjorden. Der er åben have med orangeri, lille butik, legeplads samt Museum for mænd! www.paaherrensmark.com
Cafe På Herrens Mark
Cafeen ligger midt på øen med en fantastisk udsigt over Fur og Limfjorden. Der er åben have med orangeri, lille butik, legeplads samt Museum for mænd! www.paaherrensmark.com
Fur Strand Hotel
Ved kanten af Limfjorden ligger Fur Strand Hotel. Hotellet danner rammer for ferieoplevelser direkte til fjorden på en af Danmarks smukkeste øer. Med plads til i alt 18 overnattende gæster er hotellet den perfekte base for Limfjord oplevelser sammenkomster og ferie oplevelser. www.furstrandhotel.dk