feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Molerskrænterne
56.83873 / 8.97804

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Fur - Naturen_ _

Oplev ønatur og stejle molerskrænter. Øen er lille, men den byder på mange forskellige naturoplevelser. Blandt andet kan man finde fossiler i molerskrænterne – måske er I heldige?

Ønatur

Fur er en lille ø på blot 22 kvadratkilometer. Men tag ikke fejl. Øen i Limfjorden byder på storslåede naturoplevelser, og der er særdeles gode muligheder for at fange havørreder fra kysten.

Øen er kendt for sine molergrave og klinter med fossiler. Fra toppen af øen har man udsigt over Limfjorden, Fur, Livø, Mors, Himmerland og Hanherred.

Fur ligger nord for Salling. Af større byer i nærheden kan nævnes Thisted, Løgstør, Nykøbing Mors, Struer, Skive og Viborg.

Der bor omkring 870 indbyggere på Fur. Øens største by er Nederby med godt 600 indbyggere. Mod syd er de gamle landsbyer nærmest vokset sammen til en langstrakt by. Sommerhusområderne ligger på øens nordlige og østlige del.

Indtil 1860 var der ingen skov på Fur, men man plantede træer, og i dag er der skov flere steder på øen.

På det nordlige Fur findes en bakkeryg, der går fra vest mod øst. Den har stejle skrænter ned mod Limfjorden. Der er gravhøje på toppen af bakkeryggen, hvorfra kan man se hele øen.

Man kan kun komme til øen ved at sejle. Færgeoverfarten over Fur Sund til Branden på Sallingsiden tager 3-4 minutter.

_

Fur fyldt med fossiler og moler

Den sydlige del af øen er flad og frugtbar. På den nordlige del af øen er der lyngklædte bakker og klinter med moler og jernsandsten. Man anvender moleret til produktion af specialtegl og kattegrus. I moleret kan man finde forsteninger af dyr og planter, der er omkring 55 millioner år gamle.

Moleret findes kun i det smukke bakkelandskab.

_

Færker Odde

Ved Færker Vig på Fur er der en odde. Odder er lange sandarme, der går ud i havet. De vokser hele tiden, men de nedbrydes og forsegles også. Odden bliver større, fordi grunden hæver sig op af havet, og sand og grus fra havet aflejrer sig.

Færker Odde er en langstrakt odde, der strækker sig ud i farvandet mellem Fur og Himmerland. Den nordvendte kyst består overvejende af sandbund, mens den sydvendte består af en blanding af sten, ålegræs og muslinger. Dybt vand skærer sig tæt forbi oddens runding, så stedet vil formentlig være et godt sted for fisk - og ikke mindst lystfiskere.

_

Fredede områder på Fur

En del af Fur er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder. På Fur er bl.a. Stendal Høje, Rødestenen og Færker Odde fredet.

_

Bidrag til naturperle Fur
Cafe På Herrens Mark
Cafeen ligger midt på øen med en fantastisk udsigt over Fur og Limfjorden. Der er åben have med orangeri, lille butik, legeplads samt Museum for mænd! www.paaherrensmark.com
Cafe På Herrens Mark
Cafeen ligger midt på øen med en fantastisk udsigt over Fur og Limfjorden. Der er åben have med orangeri, lille butik, legeplads samt Museum for mænd! www.paaherrensmark.com
Fur Strand Hotel
Ved kanten af Limfjorden ligger Fur Strand Hotel. Hotellet danner rammer for ferieoplevelser direkte til fjorden på en af Danmarks smukkeste øer. Med plads til i alt 18 overnattende gæster er hotellet den perfekte base for Limfjord oplevelser sammenkomster og ferie oplevelser. www.furstrandhotel.dk