feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Skelhøje
56.39086 / 9.34145

Kong Knaps Dige
56.25721 / 9.31710

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Hærvejen og Dollerup Bakker - Naturen_ _

Dollerup Bakker indrammer Hald Sø som et smukt kunstværk. Med en dybde på 31 meter er Hald Sø Danmarks næstdybeste sø. Kun Furesøen er dybere. Mange geologer mener, at Hald-Sø-dalen er ældre end den sidste istid.

Dollerup Bakker

Dollerup Bakker ved Viborg er klædt i et tæppe af grønt græs og lilla lyng. Bakkerne skråner ned mod Hald Sø og er det perfekte område til en søndagsudflugt.

Der er stier rundt i hele området, og ishuset er et godt sted at holde pause. Herfra er der udsigt til bakkerne og Hald Sø. Der er en naturlegeplads lige ved ishuset. Desuden er der en bygning, hvor man kan nyde sin medbragte mad i læ, hvis vejret er dårligt.

I nærheden er der en bålplads med gratis træ, hvis man vil lave mad over bål eller blot varme sig.

Fra det 63 meter høje udsigtspunkt er der en storslået udsigt over den sydlige og østlige del af Hald Sø. På denne top er der rejst en mindesten for befrielsen i 1945.

Der er mange ener i Dollerup Bakker. Træet eller rettere enebærbusken kommer først, når heden springer i skov.

Enen er et lille nåletræ, der er gråligt grønt. Det bliver sjældent mere end 8-10 meter højt. Faktisk vil det oftest være en busk. En ene kan blive flere hundrede år gammel.

Enen er et meget hårdfør træ. Det tåler vind, frost og mager jord. Det eneste vigtige krav til voksested er lys. Derfor finder man det ofte, hvor andre træer har svært ved at klare sig. Det vil sige på magre jorder, heder, overdrev, klipper, sandede områder og arealer, der græsses af dyr.

Hvis man følger stien ved Hald Hovedgård, kommer man til resterne af middelalderborgen Hald Ruin. Det var den sidste katolske bisp i Viborg, Jørgen Friis, der lod borganlægget opføre omkring 1528. Det skete i tiden op mod reformationen, hvor præsten Hans Tavsen vandt genhør for Luthers tanker. Der er en bålplads her ved ruinerne.

Man kan gå en tur i parken ved Hald Hovedgård. Her er der også borde og bænke. I en lade på Hald Hovedgård er der en gratis udstilling om Hald Sø.

_

Hald Sø er 31 meter dyb

Det bakkede terræn er opstået i istiden, og det kaldes smørklatten i Danmarks istidsgeologi.

Gletsjerstrømmene fra Norge og Østersø-egnene mødtes i området ved Hald Sø under den sidste istid. Her lå også den største af de gletsjerporte, hvorfra smeltevand, grus og sand strømmede ud og formede den flade slette.

Med en dybde på 31 meter er Hald Sø Danmarks næstdybeste sø. Kun Furesøen er dybere.

Mange geologer mener, at Hald-Sø-dalen er ældre end den sidste istid, og at der i bunden af den tidligere dal har ligget en kæmpe, 20-30 meter høj isklump – såkaldt dødis. Under sidste istid løb smeltevandet hen over dødisen. Da isklumpen smeltede, kom der et hul, som blev fyldt op med vand.

I området lever der sortspætte, ravn og en af Danmarks største bestande af isfugle. I træktiden kan man også se fiskeørn. I uforstyrrede dele af området kan de heldige finde spor efter odder.

Der lever 14 fiskearter i søen, som især er kendt for sin fine bestand af søørred.

_

Kong Knaps Dige

Kong Knaps Dige er en gammel forsvarsvold, som sandsynligvis blev bygget engang i jernalderen. Måske har den tjent som grænse mellem forskellige stammefolks territorier?

Diget ligger der, hvor Hærvejen passerer over Gråheden i vandskellet og krydser Haller Å. Der er smukt i ådalen, hvor Haller Å udspringer i en mose og bliver til en slags biflod til Karup Å.

Ikke langt derfra ligger Grathe Hede. Her fandt i 1157 et blodigt slag sted mellem to danske konger – Svend og Valdemar. Valdemar vandt og fik tilnavnet ’den store’.

_

Skelhøje – Hærvejsstrøget syd for Viborg

Landsbyen Skelhøje ligger ved Hald-området med dybe smeltedalstrøg. Skelhøje ligger syd for Hald Sø og tårner sig 80 meter op over havets overflade.

Fra Skelhøje og mod syd gennem plantagerne Haurdal, Stendal og Ulvedal får man et godt indtryk af Hærvejen.

Området har mange gravhøje, der fortæller, at der her har boet mennesker siden oldtiden. Inde midt i Ulvedal Plantage ligger Jens Langknivs Hule. Hulen er en stensat langdysse fra bondestenalderen, som legenden siger, Langkniv opholdt sig i.

_

Tre procent hede tilbage i Jylland

Den gamle handelsrute, Hærvejen, gik tidligere gennem store, åbne hedeområder. Fra oldtiden og flere tusind år frem blev træerne fældet og jorden opdyrket af bønder. Den magre jord blev efterhånden udpint, og på den måde opstod heden i Jylland.

I 1800-tallet var 25 % af Jylland dækket af hede. Men så begyndte man igen at opdyrke den sandede jord og plante nåletræer – især rødgran.

I dag er der mindre end 3 % hede tilbage i Jylland. Der ligger stadig hedeområder langs Hærvejen, for eksempel Randbøl Hede, Vrads Sande og Dollerup Bakker.

_

Fredede områder

En del af området omkring Hærvejen og Dollerup Bakker er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder. Omkring Hærvejen er Hald Sø og Dollerup Bakker fredet.

_

Bidrag til naturperle Hærvejen og Dollerup Bakker
En fantastisk vandreoplevelse med den skønneste udsigt.
Det store område med dramatiske skrænter, rislende kildevæld, frodige skove og lyngklædte bakker kaldes ofte ”smørklatten i Danmarks istidsgeologi” og byder på enestående vandreoplevelser. Dollerup Bakker og Hald Sø området er en naturperle for vandrere, med afmærkede vandreruter omkring Hald Sø. I området finder du bl.a. De Fem Hald’er, hvis historie kan dateres tilbage til 1300-tallet, den gamle Hærvej samt Inderøen – den naturskønne skovklædte halvø.
En fantastisk vandreoplevelse med den skønneste udsigt.
Det store område med dramatiske skrænter, rislende kildevæld, frodige skove og lyngklædte bakker kaldes ofte ”smørklatten i Danmarks istidsgeologi” og byder på enestående vandreoplevelser. Dollerup Bakker og Hald Sø området er en naturperle for vandrere, med afmærkede vandreruter omkring Hald Sø. I området finder du bl.a. De Fem Hald’er, hvis historie kan dateres tilbage til 1300-tallet, den gamle Hærvej samt Inderøen – den naturskønne skovklædte halvø.