feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Pamhule Skov
55.22157 / 9.41742

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Haderslev Tunneldal - Kulturmiljøer_ _

Der var kampe mellem konger og grever på Tørninghus. Middelalderborgen Tørninghus lå på en høj bakketop, der strækker sig ud i Haderslev Tunneldal. Herfra kunne man kontrollere de vigtigste veje op gennem Jylland.

Christiansdal og Tørning Mølle - vand som drivkraft

Siden middelalderen har man ved opstemning af åen udnyttet vandet til at drive forskellige former for mølleri ved Tørning, Christiansdal og Haderslev. Det er disse opstemninger, der har skabt søerne, Stevning Dam og Haderslev Dam.

Christiansdal har engang været et betydningsfuldt industriområde. Man siger at ”industriens vugge stod her”. I 1772 blev der oprettet en blikfabrik, som udnyttede vandkraften. Transporten af malm og færdige blikplader foregik på Tørning og Haderslev Dam. Siden kom der skiftende industrier på stedet.

I 1907 brændte det hele, og i 1911 blev der bygget et vanddrevent elektricitetsværk. Det findes stadig og er nu, med sin originale maskinpark og sit kanal- og parkanlæg, et meget sjældent museum.

En anden stor mølle, der har vand som drivkraft, er Tørning Mølle. Møllen har haft en tæt tilknytning til borgen Tørninghus. Møllen er brændt flere gange - senest i 1907. Den blev genopbygget og står i dag som et flot eksempel på industrimøller i begyndelsen af dette århundrede.

Voldstedet og Tørning Mølle er åben for offentligheden. I Herredsfogedens hus ved møllen er der indrettet et informationscenter.

Ved Christiansdal og Bergs Skovplads er der primitive lejrpladser med bålpladser samt med adgang til vand og toilet.

_

Middelalderborgen Tørninghus

I middelalderen lå der ved Tørning Mølle en af de største og vigtigste borge i Sønderjylland. Borgen spillede en stor rolle i 1300- og 1400-tallet, hvor der opstod kampe mellem danske konger og holstenske grever. Borgen blev belejret og angrebet af den danske kongemagt – men kongens folk kunne ikke overmande Tørninghus’ mænd.

Tørninghus lå på en høj bakketop, der strækker sig ud i Haderslev Tunneldal. Herfra kunne man kontrollere de vigtigste veje op gennem Jylland.

I 1597 brændte borgen, og i dag står kun det store voldsted og enkelte murrester tilbage, men det er et smukt natursted. Gå lidt mod vest ad vejen mod Tørninggård, her kan man se sporene af de store voldgrave.

_

Bidrag til naturperle Haderslev Tunneldal
Brunsttur i Haderslev Dyrehave
Du kan i sept. - oktober opleve Danmarks største hjortevildt i brunst og med lidt held også en flot solnedgang, når du deltager på en brunsttur i Haderslev Dyrehave. Her kan du opleve kronhjorten og høre dens ”ur-brøl”, når det gennemtrænger aftenidyllen. Tag medpå en tur gennem dyrehaven, hvor guiden fortæller om naturen, kronhjortene, dådyrene og lidt om områdets historie. Se mere på www.naturguider.dk.
Brunsttur i Haderslev Dyrehave
Du kan i sept. - oktober opleve Danmarks største hjortevildt i brunst og med lidt held også en flot solnedgang, når du deltager på en brunsttur i Haderslev Dyrehave. Her kan du opleve kronhjorten og høre dens ”ur-brøl”, når det gennemtrænger aftenidyllen. Tag medpå en tur gennem dyrehaven, hvor guiden fortæller om naturen, kronhjortene, dådyrene og lidt om områdets historie. Se mere på www.naturguider.dk.