feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Skibakken i Hedeland
55.62333 / 12.17246

P-pladsen i klitten ved havnen Hejren
55.59435 / 12.35940

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Hedeland og Køge Bugt Strandpark - Den gode historie_ _

Hedelands natur er blevet genetableret og udnyttet på forskellig vis. Engang var her noget af Sjællands bedste agerjord, så blev området til en stor grusgrav, og i dag er det blandt andet et rekreativt område.

Fra agerjord til grus og natur

Hedeland har en broget historie. Engang var her noget af Sjællands bedste agerjord, så blev området til en stor grusgrav, og i dag er det blandt andet et rekreativt område. Naturen er altså blevet udnyttet til råstofindvinding og genetableret gennem tiderne.

Befolkningen i området har været udsat for noget af et skifte. Først havde de små hussmandssteder noget eftertragtet landbrugsjord. Senere var det især gruset under jorden, der var værdifuldt.

Rygtet siger, at flere husmandsteder i området begik forsikringssvindel. De skulle efter sigende have valgt at lade deres huse brænde, så de kunne komme til at udvinde endnu mere af det indbringende grus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

Bidrag til naturperle Hedeland og Køge Bugt Strandpark