feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Skibakken i Hedeland
55.62333 / 12.17246

P-pladsen i klitten ved havnen Hejren
55.59435 / 12.35940

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Hedeland og Køge Bugt Strandpark - Friluftsliv_ _

Dejlige strande til afslapning og svømmeture. Havnene byder på sejlklubber, roklubber, og dykkerklubber. Fine stianlæg hele vejen langs Køge Bugt Strandpark. Hedeland er et fantastisk sted er køre mountainbike. Området er kuperet, og der er derfor mange udfordrende op- og nedkørsler.

Vandreture

Der er meget fine stianlæg hele vejen langs Køge Bugt Strandpark. Man kan cykle, løbe eller gå helt fra Brøndby Strand i nord til Hundige Strand i syd. Turen kan nemt gøres længere, hvis man går rundt om de små søer i området. Et smut forbi de fire lystbådehavne er også en oplagt mulighed.

I Hedeland er der omkring 100 kilometer gangstier, cykelstier og naturstier. I området er der opstillet borde og bænke. Ved Lergraven og Vinterterrasserne er der anlagt grillpladser og læ-huse.

Der er også afmærket en 5 km lang vandrerute i Hedeland. Ruten er markeret med pæle, så det er nemt at finde rundt. Ruten fører forbi Dopperne, der er en græsbeklædt slette med små bakker. Man krydser vejen og kan se den aktive grusgrav og kommer gennem skov og ud på det åbne land. Sidste del af ruten går langs Fladesø og forbi Brandhøjbanen, der er et mini-jernbaneanlæg med modeltog. Man kan være heldig at få øje på rådyr på vandreturen.

Læs mere om vandreruten i Hedeland her: 
http://hedeland.dk/

Download folderen om friluftsliv i Hedeland her: 
http://www.hedeland.dk/

_

Mountainbike

Hedeland er et fantastisk sted er køre mountainbike. Området er kuperet, og der er derfor mange udfordrende op- og nedkørsler. Særligt den sydlige del af Hedeland (Herrefogedsletten) er et populært område til at køre mountainbike. Området benyttes bl.a. af Roskilde Mountainbike Klub.

_

Badning

Fra nord mod syd ligger Brøndby Strand, Vallensbæk Strand, Ishøj Strand og Hundige Strand. Strandene er perfekte til afslapning og svømmeture. Fem steder langs stranden er der livreddere i højsæsonen. Der er brusere ved stranden i Brøndby og Ishøj. Strandparken ejer fire kiosker, der ligger ved Lynghuse, Skovhuse, Tanghuse og Gyvelhuse. Ved kioskerne er der opstillet borde og bænke, og der er mulighed for at grille.

Der findes 11 toiletbygninger i strandparken, og de er placeret, så der højst er 300 meter til det nærmeste toilet, hvis man opholder sig på stranden.

_

Sejlads

Havnene byder på mange attraktioner med tilknytning til vand. Her er sejlklubber, roklubber, og dykkerklubber. Der er også restauranter i flere af havnene.

Læs mere på havnenes hjemmesider:

_

Fiskemuligheder

Mod betaling er det muligt at fiske i Hedelands fiskesø.

Der er også gode muligheder for fiskeri i Køge Bugt, dels i havet dels i indsøerne. Køge Bugt er kendt for sin unikke bestand af havørred. Hvert år landes der mange store havørreder, og langs kysten er der rig mulighed for at bruge spinne- eller fluestangen.

Har man egen båd, kan man prøve kræfter med trollingfiskeriet i Køge Bugt efter havørred, torsk eller pighvar. Bådramper findes i Køge Marina, Hundige Havn og Mosede Havn. Kontakt den enkelte havn for yderligere
oplysninger.

Herudover skal det nævnes, at Store Vejleå, på strækningen fra Ishøj Strandvej til Køge Bugt Strandpark, er kendt som en god fiskelokalitet for aborrefiskeri.

_

Ridning

Der er mange ridestier i den sydlige del af Heleland ved Herrefogedsletten. Parkering med hestetrailer kan bl.a. finde sted på parkeringspladsen ved Islandshestecentret og ridebanen, som findes midt i Hedeland (ved Vindingevej). Herfra kan der rides en lang tur i området og videre sydpå til herrefogedsletten.

_

Med hund

Der findes to hundeskove i Hedeland, hvor det er tilladt at færdes med løse hunde. De to hundeskove kan du finde på kortet i Hedelandsfolderen.

I Køge Bugt strandpark er der ingen hundeskove, men i perioden 1. oktober - 31. marts er det dog tilladt at medbringe løse hunde på stranden (jf. Naturbeskyttelsesloven). Hunde skal dog altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr f.eks. hvis en strandeng, som afgræsses, ikke er hegnet helt ned til vandkanten.

Husk at hunde kun må løbe løs, hvis de er under fuld kontrol, hvilket betyder, at ledsageren har tæt kontakt til hunden, og at hunden ikke generer andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv f.eks. ved at virke truende eller løbe efter dem.

_

Bidrag til naturperle Hedeland og Køge Bugt Strandpark