feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Skibakken i Hedeland
55.62333 / 12.17246

P-pladsen i klitten ved havnen Hejren
55.59435 / 12.35940

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Hedeland og Køge Bugt Strandpark - Kulturmiljøer_ _

Strandparken var længe undervejs. Strandparken langs Køge Bugt blev foreslået allerede i mellemkrigstiden. Det første forslag om et nyt strandområde blev fremsat i 1936. Køge Bugt Strandpark blev dog først indviet 1980.

Den menneskeskabte strand

På en dejlig sommerdag ved stranden med svømmeture, leg i klitterne og is, tænker de færreste strandgæster nok over det. Men Køge Bugt Strandpark er menneskeskabt.

Det hele startede i 1911, da grosserer Groot købte en grund og byggede områdets første sommerhus. I de følgende år kom flere badeglade mennesker til og byggede deres egne sommerhuse eller besøgte Solrød Strandbad, som grossereren havde opført. I 1930’erne kom der badehoteller og feriekolonier til området, og man begyndte at få store ideer til udviklingen af badeturismen i bugten.

Men samtidig kom der mere og mere fedtemøj langs stranden, og det lugtede så dårligt, at gæsterne blev skræmt væk fra stranden. Derfor begyndte man at overveje en kunstig strandpark som en løsning på forureningsproblemerne.

_

Et banebrydende projekt

Det første forslag om et nyt strandområde blev fremsat i 1936 og var inspireret af sandpumpningen ved Bellevue Strandbad nord for København. Målet med en ny strandpark var altså at få en rigere og renere natur til københavnerne.

Det store arbejde med at inddæmme og oppumpe sand fandt sted mellem 1977 og 1979. Det var et banebrydende og storstilet inddæmningsprojekt, og det var et af de største i Europa. Køge Bugt Strandpark blev indviet 1980.

Oprindeligt var der en del modstand mod projektet. Især husejerne, der mistede deres direkte adgang til havet, var utilfredse. Den kunstige kystlinje blev nemlig placeret på naturlige sandbanker 500 meter foran den oprindelige. Men det storstilede projekt har tilført området store rekreative værdier for mange mennesker, og der er sket lokale forbedringer af vandkvaliteter og sikring mod stormflod i de meget lavtliggende villakvarterer. Således lever Køge Bugts badekultur 100 år senere i bedste velgående.

Vil du selv opleve kysten og kulturen, kan du starte med at besøge Strandparken hjemmeside.

_

Bidrag til naturperle Hedeland og Køge Bugt Strandpark