feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Skibakken i Hedeland
55.62333 / 12.17246

P-pladsen i klitten ved havnen Hejren
55.59435 / 12.35940

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Hedeland og Køge Bugt Strandpark - Naturen_ _

Strandparken ved Køge Bugt er en oase tæt på storbyen. Både Køge Bugt Strandpark og Amager Strandpark er kunstigt anlagte, men et ophold i de to skønne områder er langt fra kunstigt. Her findes masser af ægte naturoplevelser.

Klitter og sandstrand tæt på hovedstaden

Klitter med hvidt sand, badestrande og fire små havne. Køge Bugt Strandpark har en kystlinje på 7 kilometer. Den strækker sig fra Avedøre Holme i nord til Greve Strand i syd. Der er fine vandre- og cykelstier langs hele strandparken, og her er iskiosker, bålpladser, legepladser og toiletbygninger lige ved stranden.

Køge Bugt Strandpark ligger kun 15 kilometer fra Rådhuspladsen i København. Det er de færreste hovedstæder, der kan prale af at have strand og klitter så tæt på. København har endda to strandparker i nærheden – i 2006 blev Amager Strandpark indviet. Både Køge Bugt Strandpark og Amager Strandpark er kunstigt anlagte, men et ophold i de to skønne områder er langt fra kunstigt. Her findes masser af ægte naturoplevelser.

Vi ved godt, at arkitekter tegner huse og store bygningsområder. Men det er sjældent, at vi går og tænker over, at naturen ikke altid er så naturlig, som vi går og tror. Naturen kan godt være anlagt, og det er Køge Bugt Strandpark et fint eksempel på. Landskabsarkitekter har arbejdet med at anlægge et meget stort naturområde.

Køge Bugt Strandpark er en kunstigt anlagt strand. Det er et stort rekreativt område, men stedet er også skabt for at beskytte de lavtliggende kystområder mod oversvømmelser. Der ligger mange huse i området, og de er nu bedre beskyttet mod oversvømmelser.

Helt uventet har strandparken også udviklet sig til et vigtigt yngle- og rasteområde for en lang række fuglearter. Der er for eksempel hejrer i indsøerne, og i det hele taget et rigt fugleliv i området.

_

Historien bag strandparken

Naturen havde dannet mange barreøer – det er stykker af kysten, der river sig løs og flyder ud i havet. I årene 1976-1979 blev det besluttet at bygge videre på barreøerne. Det gjorde man ved at udgrave dem og pumpe sand ind fra Køge Bugt. På den måde udbyggede man den oprindelige kystlinje, og der blev skabt et stort rekreativt område på fem kvadratkilometer.

Sandstranden blev syv kilometer lang efter udbygningen – fra nord mod syd ligger Brøndby Strand, Vallensbæk Strand, Ishøj Strand og Hundige Strand. Der blev også bygget fire lystbådehavne; Brøndby Havn, Vallensbæk Havn, Ishøj Havn og Hundige Havn. Køge Bugt Strandpark rummer desuden seks lavvandede brakvandssøer til sejlads med småbåde.

Også beplantningen er planlagt. 2,6 millioner hjælmeklokker fra Vestjylland er plantet i de kunstigt anlagte klitter. Planterne hjælper med at holde på sandet.

Ved at ’flytte’ naturen skaber man nye rekreationsmuligheder og bedre livskvalitet for beboere i forstæder til større byer. I dag anlægger man kunstige øer og strande mange steder i verden. For eksempel har man anlagt en kunstig strandø i Dubai, der er formet som en palme.

_

Nyere tiltag ved Køge Bugt

I 1996 kom der endnu en attraktion til området. Arken, et museum for moderne kunst, blev opført ved Ishøj Havn og Ishøj Strand.

Havnene byder på mange attraktioner med tilknytning til vand. Her er sejlklubber, roklubber, og dykkerklubber. Der er også restauranter i flere af havnene.

I 2008 er der foretaget store ombygninger og store uddybninger af Ishøj og Hundige Havn. På den måde er der blevet skabt plads til flere både og virksomheder med tilknytning til havneerhverv. Så sent som I 2009 er der foretaget uddybning af et nyt større område i Ishøj Havn.

_

Hedeland og mammuttænder

Store grusgrave og meterstore stødtænder fra mammutter. Hedeland er et 15 kvadratkilometer stort natur- og friluftsområde nær Hedehusene. Der er blevet gravet efter grus her i over 100 år, og det har efterladt et særpræget landskab med mange cykelstier og ridestier. På en gåtur er det muligt at studere jordlagene i grusgraven, og på den måde få et indblik i områdets geologiske historie.

Grusgravningen i den nordlige del af Hedeland begyndte i slutningen af 1800-tallet. Herfra kunne gruset transporteres med jernbane til København. Med tiden gravede man længere og længere sydpå, og det flade landskab ændrede udseende.

Istidens gletsjere og enorme floder dannede Hedelands 20-30 meter tykke sten-, grus- og sandaflejringer. Der graves den dag i dag. Når en grav er tømt for grus, overgives arealer til I/S Hedeland, der står for driften af området.

Det sker, at der dukker rester at stødtænder og kindtænder fra istidselefanten op, når man graver i grusgrave. Istidselefanten er en uldhåret mammut. Den største stødtand fra en mammut er fundet i Hedeland, og den er 126 centimeter lang.

Marker og grusgrave omdannes efterhånden til natur- og fritidsområder med søer, sletter, bakker og skove. Det betyder, at landskabet er under konstant påvirkning fra mennesket.

Advarsel: Al færdsel i grusgraven sker på eget ansvar. Gå ikke tættere på skrænter eller gravefronterne end 25 meter. Det er forbudt at forsøge at kravle op ad skrænterne eller grusbunkerne.

_

Fredede områder ved Ishøj Strandpark

Et af de ret få fredede områder langs strandparken, er Ishøj Strandenge. Fredningen er sket før de nye strandpark blev etableret, og derfor følger den den gamle kystlinje. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder. Der er et fint stisystem i strandengene, som bl.a. fører til kunstmuseet Arken.

_

Bidrag til naturperle Hedeland og Køge Bugt Strandpark