feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Lille Vildmose Centret
56.88785 / 10.22129

Store Blåkilde
56.78370 / 9.91833

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Himmerland - Kulturmiljøer_ _

Der foregår stadig kulsvidning i Rebild Bakker, og man kan også komme ud og køre i de gamle tørvetog i Lille Vildmose. Ellers er området kendt for Rebildfesten, der har været en tradition siden 1912, hvor dansk-amerikanere købte Rebild Bakker og forærede dem til det danske folk.

Liv i de gamle håndværk

Den dag i dag er det stadig muligt at opleve gamle håndværk og kulturer, der har været udbredt på egnen i flere hundrede år. Frivillige har etableret både et lelaug, et kulsvierlaug og et tørvegraverlaug, som arrangerer aktiviteter og holder håndværkene i live.

Fire mindre arealer i Rold Skov og Rebild Bakker bliver passet af Lelauget. Ved at holde arealerne fri for uønskede planter, sørger man for, at for eksempel orkideerne kan få lys og luft til at trives som i gamle dage, hvor arealerne blev afgræsset af kvæg.

I vinterhalvåret er der en eller to samlinger, hvor man kan bygge sin egen le eller hørive. Foreningens aktiviteter er åbne for alle. Udover at være hyggeligt giver det også god motion at slå med le.

_

Kulsvidning i Rebild Bakker

I Rebild Bakker har man de seneste år kunnet se en hvid røg brede sig gennem bakkerne den sidste weekend i juni. Det er kulsvierne fra Rold Skovs Kulsvierlaug, der har taget det gamle håndværk milebrænding op igen på den gamle kulsvierplads på toppen af Stendalen. Her kan alle få en autentisk oplevelse af den gamle industri og svide deres egne kul til grillen. Man kan bl.a. se, hvordan man bygger og tænder den mile, kullene svides i.

Rold Skov har en lang tradition for kulsvidning. Det vidner huller i skovbunden om. Her brændte man trækullet i gruber, det vil sige en slags dybe huller. Særlig i Den Jyske Skovhave er skovbunden fuld af gamle grubehuller. Udvikling af bedre trækul førte senere til milebrænding i stedet, da denne metode er nemmere at styre. I en mile stables bøgetræet op og udenom lægges græs- eller lyngtørv.

Endnu i dag findes der en professionel kulsvier tilbage, Frode Jensen fra Skørpinglund, som laver trækul i en stor ovn ved hjemmet i Skørpinglund. Kulsvierlauget i Rold Skov samarbejder med Frode. Hans far, Ejnar Jensen, var den sidste, der brugte Kulsvierpladsen ved Stendale

_

Bliv kulsvier for en dag (og en nat)

Vil man prøve at svide kul, kan man deltage i et overnatningsarrangement sammen med kulsvierne i Rebild Bakker. Man er med til at lave milen og tænde ilden, og der skal holdes vagt ved milen hele natten, så ilden ikke løber løbsk. Det er en helt særlig oplevelse at være kulsvier i sommernatten. Husk at medbringe sovepose og kød til grillen.

_

Tørvegravning

Lille Vildmose er Nordvesteuropas største højmose, og på det smalleste sted er den omkring to kilometer bred.

Mens den sydlige del af vildmosen er uberørt og vild, har mennesker gravet tørv i den nordlige del af Lille Vildmose i mange, mange år. Tørv har været et vigtigt brændsel i århundreder, ja siden den ældre jernalder for ca. 2000 år siden og lige midten af 1900-tallet.

De store tørvegravninger begyndte først lige efter 2. verdenskrig, hvor der var mangel på brændsel. Man tog efterhånden maskiner til hjælp, men meget af arbejdet foregik ved hårdt fysisk arbejde. Tørvegravning var et hård og beskidt arbejde, og heller ikke helt ufarligt.

Der blev sat volde op omkring en tørve grav for at holde vandet bort fra det lille område, hvorefter tørvemasse blev gravet op i hele gravens længde. Selv om man pumpede grundvand væk, kunne voldene ikke altid klare vandpresset. Hvilket ofte førte til, at en eller flere mænd fik fyldt støvlerne med vand og måtte skynde sig op af graven. Der har sågar været tilfælde med ulykker. For eksempel døde én mand, inden han blev gravet fri.

Tørvemassen blev kørt op i en æltemaskine. Der skulle fire til otte spand heste til at trække et ælteværk. Med håndkraft blev tørvemassen ført over i en rund tromle med en kasse på - en såkaldt bjørn. Ved de små værker blev den ofte trukket hen over marken af en mand, men også af og til af en hest.

Efter nogle dages tørring kunne tørvene stå på højkant. Det var næsten udelukkende kvinder, de såkaldte tørvekællinger, og børn, der stod for den del af arbejdet. Efter tørringen, som afhæng af vejret, blev tørvene sat i små runde stakke (røjler), hvorefter de var færdige.

I Vildmosen kan man stadig finde spor efter tørvegravningen, som f.eks. gravebanerne fra dengang, der i dag ligger som flere kilometer lange søer i mosens nordvestlige del.

Lille Vildmosecenter arrangerer aktiviteter for børn og voksne i mosen. Man kan f.eks. blive tørvegraver for en dag og køre en tur med de gamle tørvetog ud i mosen.

Se centerets aktiviter her.

_

Liv og glade dage i Rebild Bakker

Den 4. juli, som er den amerikanske uafhængighedsdag, er Rebild Bakker samlingssted for både turister, dansk-amerikanere, lokale og verdenskendte talere. Flere tusinde mennesker mødes for at knytte bånd mellem danskere og amerikanere og skabe fest og farver i bakkerne.

Rebildfesten har været en tradition siden 1912, hvor dansk-amerikanere købte Rebild Bakker og forærede dem til det danske folk.

Hvert år den anden søndag i august er Rebild Bakker også ramme om et stort operaarrangement. Bakkerne er vidunderlige kulisser, og madkurven kan nydes til smukke toner under den åbne himmel.

Arrangementet er en sammenstykning af kendte operetter og operaer, og det opføres af Aalborg Symfoniorkester og den Jyske Opera med indslag fra kendte kunstnere.

Julen fejres også i Rebild Bakker. Hvert år er der udendørs julemarked i Rebild Bakker den første søndag i advent. Her finder man alle former for julerier, hestevognsture, varme juledrikke og lækkerier.

_