feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde
Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Hindsholm - Den gode historie_ _

Røverne kom til julemiddag og endte på Stejlehøj. Ifølge legenden mødte 12 røvere op på en bondegård juleaften og krævede mad og drikke. Herremandens folk kom dog bonden til hjælp, og alle 12 røvere fik hugget hovedet af.

Tolv røvere kom til julemiddag

Omkring år 1743 skulle alle amtsmænd skrive om deres amt. Hindsholm hørte dengang under Nyborg Amt, og amtsmand Lente-Adleser, har beskrevet området, som det så ud dengang i 1700-tallet. Følgende dramatiske historie finder sin inspiation i hans beretning.

Tæt ved Fyns Hoved lå en lille bondeby kaldet Nordtschau. Forfædrene har om byen fortalt, at der opholdt sig 12 røvere i skoven. I 1743 kunne man stadig se ´Stedet` og ´Røverkulen`. På en juleaften begav de 12 røvere sig til en bondegård kaldet Grønlund (nu herregården Brockdorff). Bonden gav røverne mad og drikke. Det lykkedes imidlertid bonden at få bud til herskabet på Eschebierg (nu herregården Schelensborg). Så der kom bevæbnede mænd fra Eschenbierg for at komme bonden til undsætning. De omringede gården og fik overmandet røverne.  Alle 12 røvere fik hugget hovedet af, og det blev sat på en stejle (pæl) på en høj i Martofte Mark, så hovederne kunne ses på lang afstand. Den dag i dag kalder man højen for Stejlehøj.

Efter gammel tradition mener man, at Hindsholm er blevet opkaldt efter en fornem mand kaldet Hindse. Han har for lang tid siden ejet området og boede her. Derfor kom området til at hedde Hindseholm (nu Hindsholm).

_