feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde
Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Hindsholm - Naturen_ _

Halvøen Hindsholm byder på store naturoplevelser. Krumodden Tornen er dannet af aflejringer fra havets slid på klinten. Tornen er udlagt som fuglereservat. Det er et af de bedste steder i Danmark at se fugletræk. Her er mange ynglende ande- og vadefugle.

Halvøen Hindsholm

Hindsholm er en halvø på det nordøstlige Fyn nord for Kerteminde. Tidligere var Hindsholm en ø, men i 1800-tallet blev det smalle sund Tårup Strand inddæmmet, så der opstod en halvø. Den 90 kvadratkilometer store halvø er omgivet af hele fem farvande: Odense Fjord, Kattegat, Storebælt, Romsø Sund og Kerteminde Bugt. De lokale kalder Hindsholm for Holmen.

Der er frugtplantager, landbrugsjord og snoede veje på Hindsholm. Her er tre herregårde - Scheelenborg, Brockdorff og Hverringe. Der ligger flere landsbyer på Hindsholm. Viby er kendt for velbevarede bindingsværksgårde, og Mesinge, Dalby og Martofte er alle tidligere stationsbyer. På østkysten ligger Bøgebjerg Strand.

_

Fyns Hoved, det nordligste punkt

Fyns Hoved er et udsigtspunkt på halvøen Hindsholm.

Fyn er under stadig omdannelse, og her kan man se alle de stadier, moræneøer går igennem, når de omdannes gennem nedbrydning og aflejring. Man kan se alle stadier af klintudformninger og alle typer af drag og odder her. Ved Fyns Hoved svømmer mange marsvin forbi.

Midt på Hindsholm findes langstrakte bakker med glatte former. Bakkerne ligger isoleret, og forskerne mener, at bakkerne er dannet inde under en aktiv gletscher, hvilket er et sjældent fænomen i Danmark. De blev dannet under den sidste istid.

Området ved Hindsholm og Odense Fjord har en rig variation af landskaber og naturtyper. Tørbundsfloraen i Storebæltsområdet ses på strandenge og skrænter på Hindsholm, Enebærodde og Romsø. Der er værdifulde insektsamfund på overdrev og skrænter. Odense Fjord og Kertinge Nor er lavvandede områder, der giver vigtige rastepladser for fugle.

Enebærodde er en 6 kilometer lang landtange på Nordfyn. Tangen er Fyns største sammenhængende hedeområde. På heden vokser der enebærbuske, klokkelyng, hedelyng og revling.

_

Fredet fuglereservat

Fyns Hoved er det nordligste punkt på halvøen Hindsholm. Det skiller Kattegat og Storebælt.

Hele området ved Fyns Hoved er fredet. Det blev oprindeligt brugt til fællesgræsning for gårdejerne i landsbyen Nordskov. I 1810 delte de jorden imellem sig og opdyrkede den. Bønderne lagde sten i skellene, og disse stenbunker kan stadig ses i dag. I dag græsser får på området.

Det er et bakket overdrevslandskab med stejle kystskrænter. Havet former hele tiden klinten på vestsiden, og så kommer nye lag fra istiden frem. Krumodden Tornen er dannet af aflejringer fra havets slid på klinten. Tornen er udlagt som fuglereservat. Det er et af de bedste steder i Danmark at se fugletræk. Her er mange ynglende ande- og vadefugle.

Fyns Hoved havn er Danmarks største naturhavn.

_

Planter som på de østeuropæiske stepper

Fyns Hoved ligger i Danmarks tørreste område. Flere af de plantearter, der vokser her, gror også på de østeuropæiske stepper. Hjorterod, trekløft-alant og langklaset vikke er eksempler på planter, som vokser i Østeuropa. I forsommeren vokser planter som engelskgræs, knoldranunkel og kornet stenbræk på overdrevene. På strandvoldene kan man finde strandkål og planten slangehoved.

Der lever mange firben i området, og også hugormen er at finde her. Her er også strandtudser og oliebiller.

Baesbanke er det højeste punkt, og herfra kan man på en klar dag se Sjælland, Samsø og meget af Jylland og Fyns nordkyst.

I det lavvandede område Fælles Strand kan man fra Tornens østlige gren se, hvordan vadefugle med deres forskellige former for næb finder forskellig føde. Det bedste sted at opleve forårets fugletræk er fra Horseklint på østsiden.

Kunstmaleren Johannes Larsen fandt mange af sine motiver på Fyns Hoved. Det er oplagt at besøge Joahannes Larsen Museet i Kerteminde efter en gåtur på Fyns Hoved.

_

Fredede områder på Hindsholm

En del af Hindsholm er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder. På Hindsholm er bl.a. Fyns Hoved, området omkring Hverringe Gods og øen Romsø fredet.

_