feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde
Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

København - Kulturmiljøer_ _

I gamle dage blev Amagers jorde langs vestkysten brugt af de lokale gårde til græsning af kreaturer. I dag har skovene fredsskovsstatus og Amager Fælled er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. På Kastellet kan man stadig se kanoner, som forsvarede København mod englændernes angreb i 1807.

Kanonerne kunne pege begge veje

Voldsystemet ved Kastellet havde en dobbelt funktion, som det eneste af Københavns voldanlæg. Ved Kastellet kunne kanonerne både rettes mod fjenden og ind mod byen. Man kunne altså vende kanonerne, så de pegede mod kongens egne undersåtter.

I 1807 forsvarede Kastellet bravt København mod englændernes bombardement, men måtte overgive sig sammen med resten af byen. Da Tyskland besatte Danmark den 9. april 1940, besatte de som noget af det første Kastellet. De gik i land ved Langelinie og sprængte Norgesporten. Tyskerne brugte Kastellet som tysk fængsel under 2. verdenskrig.

_

Kanoner på Amager

På Amager har man også øvet sig også på at bruge kanoner. I 1600-tallet lå artilleriets skydeplads på Amager. Det var her, man afprøvede nye typer af våben. Man skød fra faste batterier, der hvor Njalsgade ligger i dag, og efterhånden som man fik våben, der kunne skyde længere, blev skydepladsen udvidet mod syd. I 1800-tallet nåede den helt til Kongelunden.

_

Naturhistorien på Amager Fælled

I gamle dage blev Amagers jorde langs vestkysten brugt af de lokale gårde til græsning af kreaturer.
Området blev kaldet Sundby Overdrev. Overdrev er en naturtype, hvor jorden ikke blev dyrket. Den var så saltpåvirket af tilbagevendende oversvømmelser, at det slet ikke var muligt at dyrke noget. Omkring 1920’erne begyndte landbruget at forsvinde fra Amager, og man havde ikke længere behovet for græsning.

I dag har skovene fredsskovsstatus og Amager Fælled er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. Der er dog sket en række tiltag på fælleden, stisystemet er blevet udbedret, og der er skabt en ny kunstig sø og tre høje.

_

Byggepladser der blev til natur

I 1956 begyndte man at opfylde området imellem Sjællandsbroen og den gamle kyst med dagrenovation. Senere, i 1960'erne, brugte man større bygningsaffald. Derfor er vådområdet i dag opfyldt med materialer fra bl.a. udgravning til den nye Nationalbank og Hvidovre Hospital.

_

Bidrag til naturperle København
http://www.SUPsurfpolo.dk
SUPsurfpolo er den nyeste vandsport som dyrkes tæt på Amager strandpark. Sporten er genial til en polterabend eller et firma event. SUPsurfpolo er en sport som er opfundet af www.SUPsurf.dk sporten kan dyrkes af alle og man bliver hurtigt bidt af at skulle holde balancen og score mål. Se mere på sitet
http://www.SUPsurfpolo.dk
SUPsurfpolo er den nyeste vandsport som dyrkes tæt på Amager strandpark. Sporten er genial til en polterabend eller et firma event. SUPsurfpolo er en sport som er opfundet af www.SUPsurf.dk sporten kan dyrkes af alle og man bliver hurtigt bidt af at skulle holde balancen og score mål. Se mere på sitet
København gemmer på meget natur - Man skal bare opsøge den
Der er selvfølgelig de forskellige parker rundt omkring i byen, f.eks. Valbyparken hvor der er fine vandhuller som man kan fiske efter smådyr i. Der er alt fra vandkalve til haletudser og der er mange af dem. Ofte når man snakker om naturoplevelser i København, så skal man en tur ned under vandoverfladen. Det er også muligt at fange krabber i havnen hvis man finder de rigtige steder. Hvis du har brug for mere info kan du gratis spørge en naturvejleder til råds om aktiviteter man kan lave i naturen med børn i København. https://www.natur-butikken.dk/spoerg-naturvejlederen/