feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde
Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

København - Naturen_ _

Der er både spændende historie og natur i hovedstaden. Kastellet på Østerbro er et af Nordeuropas bedst bevarede fæstningsanlæg. Det ligger med smuk udsigt til Esplanaden, Langelinie, Gefionspringvandet og Den Lille Havfrue. Store vidder, søer og vandhuller kendetegner Amager Fælled.

Naturen i byen - byen i naturen

København er tæt bebyggelse, brosten og butikker. Det vrimler med mennesker og trafik. Er der overhovedet plads til naturen i Danmarks hovedstad? Svaret er heldigvis "ja". Der er faktisk mange grønne åndehuller i København. Kastellet ligger midt i byen, og Amager Fælled ligger som et rekreativt område for hele familien lige ved en metrostation. Frederiksberg Have, Søndermarken, Kongens Have, Fælledparken, Valby Parken og Botanisk Have er blot et lille udsnit af parkerne i byen. Går man på udkig i de små gårdhaver, finder man også frem til små grønne perler. På Amager finder man skoven Kongelunden og Amager Strandpark. Der findes utallige naturoplevelser i København. Men Kastellet og Amager Fælled er særligt spændende steder at besøge.

_

Kastellet med form som en stjerne

I København finder man et smukt grønt voldanlæg med form som en fem-takket stjerne omgivet af vand. Ved de stjerneformede bastioner, vil de fleste kanonkugler ramme en skrå væg, hvorved kuglerne vil gøre mindre skade, fordi de preller af. Når angribere stormer fæstningen, bliver de nødt til at storme spidsen, for hvis de løber helt ind i hakket, når de sandsynligvis at blive skudt. Kastellet på Østerbro er et af Nordeuropas bedst bevarede fæstningsanlæg. Det ligger med smuk udsigt til Esplanaden, Langelinie, Gefionspringvandet og Den Lille Havfrue.

Kastellet har form som en stjerne, og der er fem bastioner: Kongens Bastion, Dronningens Bastion, Grevens Bastion, Prinsessens Bastion og Prinsens Bastion. Området lægger op til en lang gåtur på voldene. Det er også et populært sted for motionsløbere. Selve voldanlægget er ti meter højt og skråner skarpt ned mod voldgraven. Her er kanoner, en gammel mølle, Kastelskirken, imponerende porte og forsvarets fredede bygninger, der bruges til administrative formål og tjenesteboliger.

Christian den 4. ville udbygge Københavns Voldanlæg, og et forsvarsværk blev påbegyndt i 1624. Skansen skulle forsvare København fra søsiden. Det var meningen, at der skulle bygges et slot på Kastellets område, hvor kongen kunne søge tilflugt i tilfælde af krig. Det projekt blev dog droppet igen, da det blev for dyrt.

_

Amager Fælled: Naturreservat midt i storbyen

Store vidder, søer og vandhuller kendetegner dette smukke naturområde. Her vokser pile-alant, engnellikerod, mjødurt og knopurt. Mod øst består området af tidligere strandenge og overdrev, hvor bøndernes kvæg engang græssede. I dag bliver området hverken gødet eller sprøjtet. Vestamager er fredet, og det er hele 2000 hektar stort. Efter sigende er det et sjældent syn i Europa, at der findes så stort et naturområde så tæt på en hovedstad.

Vestamager ligger mellem 0 og 2 meter under havets overflade. Før år 1939 var her vand. Det er en 7 kilometer lang dæmning, der holder havvandet væk fra området. Grøfter og pumpestationer sørger for, at regnvandet ledes væk.

Vestamager og havet omkring er et reservat for vandfugle. Fuglelivet kan iagttages fra to fugletårne. Mere end 1000 køer, får, hjorte og heste græsser i området. Dyrene sørger for, at skoven ikke breder sig.

Skov- og Naturstyrelsen har opført Naturcenter Amager. Naturcentrets funktion er at formidle Vestamager som naturområde. Naturcenteret består af det store åbne naturområde, hvor der er opført flere bygninger.  Her er nok af muligheder for friluftsaktiviteter. Gå f.eks. en lang tur eller tag cyklen. En tur på rulleskøjter er også en mulighed. Man kan besøge udstillinger på Naturcenter Vestamager og spise på Traktørstedet Vestamager. Hvis man har lyst, så kan cykler, friluftsudstyr eller rulleskøjter lejes i Friluftshuset på Naturcenteret. Naturlegepladsen Himmelhøj er et hit for børnefamilier.

Metroen går lige til Vestamager

_

Naturhistorien på Amager Fælled

I gamle dage blev Amagers jorde langs vestkysten brugt af de lokale gårde til græsning af kreaturer.
Området blev kaldet Sundby Overdrev. Overdrev er en naturtype, hvor jorden ikke blev dyrket. Den var så saltpåvirket af tilbagevendende oversvømmelser, at det slet ikke var muligt at dyrke noget.

_

Lossepladsen der blev til natur

I 1956 begyndte man at opfylde området imellem Sjællandsbroen og den gamle kyst med dagrenovation. Senere, i 1960'erne, brugte man større bygningsaffald. Derfor er vådområdet i dag opfyldt med materialer fra bl.a. udgravning til den nye Nationalbank og Hvidovre Hospital.

_

Fredede områder omkring København

Københavnerne har adgang til et meget stort fredet området på Amager. En stor del af Vestamager og af Sydamagers strandenge og fælled er fredet. Kalvebod Fælled, Pinseskoven Kongelunden er alle fredede området. Inde i selve byen er bl.a. Kastellet fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder.

_

Bidrag til naturperle København
http://www.SUPsurfpolo.dk
SUPsurfpolo er den nyeste vandsport som dyrkes tæt på Amager strandpark. Sporten er genial til en polterabend eller et firma event. SUPsurfpolo er en sport som er opfundet af www.SUPsurf.dk sporten kan dyrkes af alle og man bliver hurtigt bidt af at skulle holde balancen og score mål. Se mere på sitet
http://www.SUPsurfpolo.dk
SUPsurfpolo er den nyeste vandsport som dyrkes tæt på Amager strandpark. Sporten er genial til en polterabend eller et firma event. SUPsurfpolo er en sport som er opfundet af www.SUPsurf.dk sporten kan dyrkes af alle og man bliver hurtigt bidt af at skulle holde balancen og score mål. Se mere på sitet
København gemmer på meget natur - Man skal bare opsøge den
Der er selvfølgelig de forskellige parker rundt omkring i byen, f.eks. Valbyparken hvor der er fine vandhuller som man kan fiske efter smådyr i. Der er alt fra vandkalve til haletudser og der er mange af dem. Ofte når man snakker om naturoplevelser i København, så skal man en tur ned under vandoverfladen. Det er også muligt at fange krabber i havnen hvis man finder de rigtige steder. Hvis du har brug for mere info kan du gratis spørge en naturvejleder til råds om aktiviteter man kan lave i naturen med børn i København. https://www.natur-butikken.dk/spoerg-naturvejlederen/