feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Toppen af åsen
55.22174 / 11.77755

Karrebæk Fjord og tidevandsrenden i Karrebæksminde
55.17661 / 11.64847

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Karrebæk Fjord - Kulturmiljøer_ _

På borgen Gavnø Slot huserede sørøvere, og i middelalderen sejlede handelsskibe gennem tidevandsrenderne. Ad andre vandløb har tidens små handelsskibe kunnet sejle meget langt op. Faktisk helt op til Sorø. Da skibene blev større, kunne man ikke længere sejle ind over det lave vand i fjorden. Derfor blev lasten ladet om til pramme og mindre både, som blev sejlet ind til Næstved.

Gavnø Slot

Det smukke Gavnø Slot lægger i dag hus til blandt andet udstillinger og masser af tulipaner. Stedet har dog historie helt tilbage til begyndelsen af 1200-tallet. Dengang som i dag lå Gavnø på en lille ø, og Gavnø var en befæstet borg til beskyttelse af de syddanske kyster. Beboerne på stedet drev også et indbringende sørøveri.

I 1400-tallet var Gavnø et kloster og var først hjemsted for munke og siden nonner. I 1583 blev klostret nedlagt, efter at den sidste nonne døde, og en adelsmand overtog stedet.

De forskellige dele af slotte er bygget over flere hundrede år, men som slottet fremstår i dag er det et af Danmarks smukkeste rokokkoslotte.

Slotsparken er anlagt i 1750-erne som en franskinspireret barokhave med alleer og parterre-anlæg. I midten af 1800-årene var have-moden imidlertid skiftet, og man omlagde parken i engelsk landskabelig stil med store, enkeltstående træer og åbne græsflader.

I dag er parken kendt for sin årlige tulipanudstilling, hvor førende danske, engelske og hollandske løgavlere fremviser deres ypperste tulipaner.

Den fine lindeallé i parkens sydlige ende stammer er plantet i 1755, men træerne er faktisk endnu ældre. De kom nemlig fra Kgs. Nytorv i København, hvor de var blevet for store til at stå. Kongen forærede derfor træerne til Gavnø, og de store træer blev transporteret tværs over Sjælland på hestevogne og plantet på Gavnø, hvor de står endnu.

Der er mange oplevelser for både voksne og børn på Gavnø. Dem kan du læse om i afsnittet 'Oplevelser'.

_

Vanskelig transport ad vandvejen

Fiskeri i og ved fjorden har været et vigtigt erhverv helt siden stenalderen. Ja faktisk betyder Karrebæk ”et sted hvor man fisker”. Der er gjort fund af fiskeredskaber tilbage fra Ertebøllekulturen (ca. 5400 – 3900. f. Kr.) og mange af de steder, hvor bopladserne lå den gang, er der i dag stadig aktive fiskepladser.

Næstved havn ligger 10 km fra kysten. Alligevel lægger store oceangående skibe til i havnen. I hvert fald siden middelalderen har man kendskab til handelsskibe, som er sejlet gennem datidens tidevandsrender over Karrebæk Fjord og videre op ad Susåen. Ad andre vandløb har tidens små handelsskibe kunnet sejle meget langt op. Faktisk helt op til Sorø.

Da skibene blev større og kunne medbringe mere last, var det ikke længere muligt at sejle ind over det lave vand i fjorden. Derfor blev lasten ladet om til pramme og mindre både, som blev sejlet ind til Næstved, hvor lasten blev losset. Det besværlige arbejde fortsatte ind i 1900-tallet.

Efterhånden viste der sig et behov for at udbygge havnen i Næstved. I 1938 kunne man efter et stort arbejde med at grave en kanal indvie Næstved havn. Skibene kunne nu sejle igennem den nye havn i Karrebæksminde, følge den 6 meter dybe rende gennem Karrebæk Fjord og til sidst laste eller losse ved de flere hundrede meter lange kajanlæg i den nye Næstved Havn.

I Karrebæksminde er det er stadig muligt at se mange af de gamle havnebygninger fra 1800-tallet, da havnen blev anlagt. På Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum kan man finde gamle fotografier af fiskeriet og livet omkring fjorden.

_

Åsen ligger under vejen

Mogenstrup Ås har lidt under, at der har været gravet grus og sand gennem mange, mange år. Man skulle bruge masser af grus og sand til byggerier af veje og bygninger i 1900-tallet. Den gang gravede man grus på land, og det gik ud over naturen i store dele af landet.

I dag henter man sand og grus på havbunden. Den intensive grusgravning har medført, at Mogenstrup Ås er næsten helt væk på et langt stykke lige nord for Stenskoven ved Mogenstrup. Andre steder er åsen gennemskåret af veje. Det ses tydeligt i Næstved, hvor Østre Ringvej bryder gennem åsen og i Jernbanegade, som forbinder den ældste del af Næstved syd for åsen med den nye jernbane, som kom i sidste halvdel af 1800-tallet.

_

Bidrag til naturperle Karrebæk Fjord
Find dyr i vandkanten
Det er spændende at soppe rundt i vandkanten ganske tæt på land og finde smådyr. Tag en hvid bakke eller balje med og hæld både sand, sten og vand i, så fangsterne af smådyr kan overleve. Skift vandet ud en gang imellem. Der går ikke lang tid i sommervarmen, før temperaturen bliver så høj, at dyrene har svært ved at overleve.
Find dyr i vandkanten
Det er spændende at soppe rundt i vandkanten ganske tæt på land og finde smådyr. Tag en hvid bakke eller balje med og hæld både sand, sten og vand i, så fangsterne af smådyr kan overleve. Skift vandet ud en gang imellem. Der går ikke lang tid i sommervarmen, før temperaturen bliver så høj, at dyrene har svært ved at overleve.