feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Toppen af åsen
55.22174 / 11.77755

Karrebæk Fjord og tidevandsrenden i Karrebæksminde
55.17661 / 11.64847

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Karrebæk Fjord - Naturen_ _

Naturfænomener og aborrer op til 1,5 kilo. Tidevandet hæver og sænker sig knap fire gange i døgnet, og hver gang skifter strømmen retning. Det næsten ferske vand giver aborrerne gode muligheder for at vokse sig store.

Laguner i Danmark

Karrebæk Fjord er en af de mange laguner, som ligger overalt i Danmark. En lagune er en lavvandet sø eller bugt, som er afgrænset fra havet ved en landtange, en ø eller lignende.

I bunden af fjorden ligger Mogenstrup Ås, der er Danmarks længste ås. Nord for åsen løber Danmarks tredje længste å, Susåen, og syd for løber Fladsåen. De to vandløb afvander hvert deres område nord og syd for åsen og løber begge ud i Karrebæk Fjord. Afvanding vil sige, at regnvand nord for åsen løber til Susåen, mens regnvand, der falder sydfor åsen, løber til Fladsåen. Mogenstrup Ås danner dermed naturligt vandskel mellem to afvandingsområder.

_

Danmarks længste bunke grus

Mogenstrup Ås er en 10 kilometer lang og cirka 40 meter høj bunke grus! Flere steder fra toppen af åsen er der en flot udsigt over det meste af Sydsjælland.

Det er kun en lille del af den oprindelige ås, der er tilbage i dag. Sand og grus fra åsen ligger som fyld under veje i området. Der har nemlig været gravet grus i åsen gennem mange år.

Mogenstrup Ås er opstået ved, at en flod har løbet oven på den. Det var en kæmpe flod, som løb gennem isen under istiden. Isen var mange meter tyk, og smeltevandet løb i store render eller floder. Floderne førte grus og sand med sig, som faldt til bunden. Det er alt det sand og grus, som gennem flere tusinde år har aflejret sig som Mogenstrup Ås.

I Fruens Plantage øst for Næstved kan man se stadig se store dele af åsen, som den så ud engang.

Langs Præstøvej var der frem til 1990’erne et dybt hul efter grusgravning – hullet er væk i dag. Det har været brugt som depot for slagger fra afbrænding af affald. Det tog kun omkring 20 år at genskabe denne del af åsen med affald.

_

Dobbelte kyster på Sydsjælland

Karrebæk Fjord er en del af den dobbelte kyst, der findes flere steder på Sydsjælland. Den yderste kyst ligger som øerne Enø og Dybsø med Karrebæk og Dybsø fjorde bagved. I bunden af de to fjorde ligger den inderste kyst – det sjællandske fastland.

Karrebæk fjord er meget lavvandet. Den naturlige dybde er ikke over 3 meter, men mange steder er det meget lavere. Det er tit nemt at se, hvor det lave vand findes, når man kigger ud over fjorden. Flere steder ligger der store flokke af svaner, de kan strække halsen ned til vandplanterne på bunden. Vandplanterne er en vigtig del af svanerne føde. Så når man på sin sejltur ser svaner med hovedet under vand, skal man passe på – her er vandet lavt!

Susåen munder ud i Karrebæk Fjord. Lige siden menneskene i området lærte at sejle, har der været trafik af både og senere skibe fra havet ved Karrebæksminde og op ad Susåen til Næstved, der ligger 10 kilometer fra kysten.

I dag er der en 6 meter dyb sejlrende, som tillader store oceangående skibe på op til 100 meter at sejle ind til Næstved for at læsse eller losse deres last.

Karrebæk Fjord er forbundet med Dybsø Fjord, der ligger sydøst for Karrebæk Fjord.

_

Et naturfænomen

Vandet i fjorden skiftes ud gennem flere tidevandsrender. Den største og vigtigste tidevandsrende findes i Karrebæksminde. Renden er en del af havnen, og strømmen i vandet kan blive meget voldsom. Tidevandet hæver og sænker sig knap fire gange i døgnet, og hver gang skifter strømmen retning. Når det går mod lavvande, løber vandet fra fjorden ud mod havet. Efter ca. 6,5 time går det mod højvande, strømmen skifter, og vandet løber ind i fjorden. Udskiftningen af vandet er meget vigtig for livet i fjorden. Hvis vandet ikke bliver udskiftet med frisk vand fra havet, vil både planteliv og dyreliv ændre sig meget.

Ved sydspidsen af Enø og mellem Dybsø og Svinø findes der andre tidevandsrender.

_

Specielle og store fisk

Havet, fjorden og åerne omkring Karrebæksminde Fjord tiltrækker mange fiskearter. Det næsten ferske vand giver aborrerne gode muligheder for at vokse sig store. Om sommeren og efteråret kan man fange aborrer op til 1,5 kilo fra båd. Desuden er der også en bestand af fisken helt, som er en laksefisk. For mange år siden udsatte man helt i fjorden. Det har skabt en lille bestand af den lidt specielle fisk.

_

Vandløbet der fungerer naturligt

Havørreden har i de seneste år fået langt bedre betingelser. Saltø å, Suså og Fladså rummer alle gode muligheder for, at ørrederne kan finde egnede gydepladser. Når der er ørreder i et vandløb, er det et bevis for, at vandet er forholdsvis rent. Det er ikke så rent, at man kan drikke det, men det er så rent i biologisk forstand, at vandløbet fungerer naturligt. I Fladsåen findes en unik og oprindelig stamme af ørreder. I de fleste andre sjællandske vandløb kommer ørrederne fra udsætninger, der efterhånden har etableret sig.

_

Imponerende fugle

Havørnen flyttede til Gavnø i løbet af 90’erne. Hvert år siden da er der kommet unger på vingerne.

Om vinteren kan man være heldig at se mange af de imponerende store fugle jage på fjorden. Nogle gange sidder de på isen – andre gange i træerne. Havørnene jager fisk og fugle. Til trods for sin størrelse har havørnen en meget let og elegant måde at jage på. Fra stor højde finder havørnen et bytte, hvorefter den roligt glider ned over vandet. Når havørnen er lige over byttet, strækker den sin ene klo ned og griber fat. Det er en stor oplevelse at se. Byttet ædes i et nærliggende træ eller på jorden.

Foruden havørnen ser man mange forskellige ænder, gæs og vadefugle i området. I træktiden kan man på Enø være heldig at se den lynhurtige jæger, vandrefalken.

_

Fredede områder ved Karrebæk Fjord

En del af Karrebæk Fjord er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder. Omkring Karrebæk Fjord er bl.a. øen Enø og Dybsø Fjord fredet. Også en del af kyststrækningen langs landevejen fra Næstved til Karrebæksminde er fredet, så man kan nyde de smukke udsigter over fjorden, når man færdes på vejen.

_

Bidrag til naturperle Karrebæk Fjord
Find dyr i vandkanten
Det er spændende at soppe rundt i vandkanten ganske tæt på land og finde smådyr. Tag en hvid bakke eller balje med og hæld både sand, sten og vand i, så fangsterne af smådyr kan overleve. Skift vandet ud en gang imellem. Der går ikke lang tid i sommervarmen, før temperaturen bliver så høj, at dyrene har svært ved at overleve.
Find dyr i vandkanten
Det er spændende at soppe rundt i vandkanten ganske tæt på land og finde smådyr. Tag en hvid bakke eller balje med og hæld både sand, sten og vand i, så fangsterne af smådyr kan overleve. Skift vandet ud en gang imellem. Der går ikke lang tid i sommervarmen, før temperaturen bliver så høj, at dyrene har svært ved at overleve.