feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Klosterheden
56.48630 / 8.35912

Bovbjerg Fyr
56.51324 / 8.12026

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Klosterheden og Bovbjerg - Den gode historie_ _

Ved Bovbjerg huserer tre sorte mænd. Det er gengangere, der som straf for en frygtelig forbrydelse skal varsle om død og ulykke, lige til verden går under. Møder man dem, gælder det om at vare sin mund, for råber man dem an, går det én ilde.

Varsel om døden fra tre sorte mænd

Når det om natten stormer fra vest, sker det, at man kan se tre sorte mænd, der bærer noget mellem sig. Mændene kommer ud fra Bovbjerg-bjerget og går ned mod havet, hvor de forsvinder. De bringer varsel om, at mennesker skal omkomme dér på kysten under samme storm.

Mange har gennem tiderne mødt de tre ulykkesfugle, og varslet slår aldrig fejl. Hvis man ikke selv foretager sig noget, når man møder de tre sorte mænd, gør de ikke fortræd. Men hvis nogen vover at råbe dem an, går det vedkommende ilde. En gammel fisker gjorde forsøget, og ham forvildede de, så han ikke kunne finde hjem den nat. Den gamle mand blev aldrig helt normal efter mødet med de tre sorte mænd.

Årsagen til de sorte mænds varselsgang skulle være en gammel guldskat. I en del af Bovbjerg, der kaldes Ormehøjen, lå en guldskat begravet. Højen er for længst skredet i vandet, og da skatten aldrig er blevet fundet, er den altså også endt i havet.

Skatten blev begravet af en engelsk kongesøn i middelalderen. Prinsen var passager på et skib, der strandede ud for Bovbjerg. Prinsen og skibsdrengen var de eneste, der reddede sig i land. Skibsskrinet, fyldt med guldmønter, fik de også med i land. Prinsen og skibsdrengen nåede lige akkurat at grave skrinet ned i Ormehøj, inden de blev fundet af tre vestjyder. Vestjyderne dræbte de to mænd for at røve deres gods. Men de tre mordere blev skuffede, for ingen af de skibbrudne havde noget af værdi på sig. Jyderne fandt aldrig ud af, at de fremmede faktisk havde haft en kæmpe skat med sig.

Det er stadig en gåde, hvordan det overhovedet er blevet kendt, at der har ligget en skat i Ormehøj. Men sagnet skulle være sandt, for det hænder, at folk efter en storm har fundet enkelte guldmønter på stranden.

Som straf for drabet kom de tre jyder til at spøge efter deres død, og mange mener, at de skal gå med varsel, så længe verden består.

 

(Kilde: Spøgelser og sagn fra dansk natur, bind 1. Gorm Benzon, 2000)

_