feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Dyrehave Skov ved Hillerød
55.91972 / 12.38101

Esrum Sø
55.99746 / 12.34347

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Kongernes Nordsjælland - Den gode historie_ _

Et sagn fortæller, at Esrum Sø opstod fordi en grisk bonde svor, at området ville blive til en sø, hvis bondens datter giftede sig med en fattig karl. Det gjorde hun - bag faderens ryg - og dermed opstod søen. Faderen endte sit liv på bunden af søen!

Sø opstod af tågen

Et sagn om en grådig bondemand forsøger at forklare, hvordan Esrum Sø opstod. En rig og grådig bondemand, havde en datter, som var lige så smuk og god, som han var ond. Han inddrog jorden fra sine fattige naboer, og når dyrene løb ud, narrede han dem fra naboerne. Bonden ville have, at hans datter skulle giftes med en udvalgt rigmand. Men datteren var forelsket i en fattig karl. Faderen svor, at hans eng ville blive til en sø, hvis hans datter giftede sig med sådan en stodder.

En dag hvor Bonden sad og tronede på en stor høstak ude på sin eng, mens karlene og pigerne var i gang med at høste hø, kom der en tyk tåge. En høj røst lød: ”Mand mand, kom nu i land, nu begynder Esse at hvæse!”. Høstfolket så sig forvirret omkring og så nogle massive tågebanker komme rullende. De skyndte sig at løbe, men bonden sad stadig og dagdrømte.

Da han igen vågnede op til dåd, kunne han ikke se en hånd for sig. Pludselig forsvandt tågen og blev til stærk sol, samtidig kom der en mur af vand brusende mod ham. Bonden kunne ikke svømme og druknede. I samme øjeblik havde pigen sagt ja til sin karl i kirken.

Det siges, at tilblivelsen af Esrum Sø havde god indflydelse på folk i området. Alle forbedrede sig og sidenhen blev stedet adeligt. Derfor er aborrerne i Esrum sø også noble. De er ikke kannibaler, som aborrer i andre søer.

En naturvidenskabelig forklaring kunne være, at søen er skabt af en klump dødis fra sidste istid, der smeltede, da temperaturen steg.

_

Nonnerne sank i søen

Et andet sagn fortæller, at Grib Sø er bundløs på grund af Guds vrede. Ifølge sagnet lå der engang et nonnekloster ved søen. Men nonnerne var mere interesserede i munkene i Esrum Kloster end i Gud.  Derfor åbnede jorden sig og opslugte klosteret. Det blev ved med at synke, og så opstod søen. Det siges, at man på stille aftener kan høre klokkerne fra klosteret ringe.

Grib Sø er ikke bundløs, faktisk er den blot 11 meter dyb. Men den ser dyb ud, da vandet er brunt på grund af delvist omsatte organiske stoffer.

_