feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Saltsyderi Rønnerne
57.24017 / 10.98972

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Læsø - Naturen_ _

Rønnerne er et fugleeldorado og sælerne solbader. Her har mange vadefugle rigtig gode vilkår. Det benytter klyden sig af. Vidste du, at 1/3 af alle sæler, som lever i Kattegat, lever rundt om Læsø?

Naturen på Læsø ændrer sig stadig

Læsø ligger midt i Kattegat, men har været landfast med Jylland. Øen blev oversvømmet og kom først frem igen for cirka 4000 år siden. Den sydligste del, Rønnerne, hæver sig stadig med cirka 5 millimeter om året. Så meget er der ingen andre dele af Danmark, der hæver sig.

_

Skoven forsvandt – og kom igen

Læsø har været dækket af skov, men i løbet af 1600-tallet forsvandt den sidste rest af skov. Skoven blev fældet, fordi der skulle bruges brændsel til saltsydningen. Det blev noget nær en katastrofe for naturen og folk på øen. Sandet flyttede sig, og det indbringende arbejde med at fremstille salt forsvandt.

Træernes rødder var med til at holde på sandet, og når skoven forsvandt, kunne vinden flytte rundt på sandet. Indlandsklitterne i Højsande og Nordmarken er opstået ved, at sandet blev flyttet rundt af vinden. Først omkring 1900 begyndte man igen at plante skov.

_

Rønnerne er et fugleeldorado

Rønnerne på den sydlige del af Læsø er et eldorado for fugle. Rønnerne består af et lavt liggende område med små vandhuller og render. Her har mange vadefugle rigtig gode vilkår. Det benytter klyden sig af. Den elegante sorte og hvide fugl med det opadbøjede næb søger føde ved at svinge næbbet frem og tilbage i dyndet. Her er også mange andre vadefugle, så husk at tage kikkerten og fuglebogen med.

_

Solbadende sæler

Vidste du, at 1/3 af alle sæler, som lever i Kattegat, lever rundt om Læsø? Der er to arter. Omkring 700 spættede sæler og de mere sjældne gråsæler. Sælerne nyder at ligge på sten eller på sandet, når de da ikke jager i vandet. De æder især fisk. Den spættede sæl er den mindste danske sæl. Man kan kende den på størrelsen og formen på hovedet. Den spættede sæl har et hundeagtigt hoved. Gråsælen er næsten dobbelt så stor. Den har en anden hovedform, hvor panden går i en lige linje til snuden.

Man skal være heldig for at se en sæl fra kysten – chancen er størst på nordkysten. Prøv en sælsafari med turbåden fra Vesterø Havn. Den sejler ud til småøer og rev omkring Læsø, hvor sælerne holder til.

_

Her er rådyr, men hverken mår, grævling eller ilder

I 1953 satte man rådyr ud på Læsø, og de er faldet godt til. Til gengæld mangler der mange andre pattedyr på Læsø. For eksempel er der hverken grævling, mår, ilder, lækat eller brud  på øen. De mange fugle kan derfor være i fred for nogle af deres værste fjender.

_

Pas på nallerne!

Folk, der elsker planter, elsker Læsø. Her er kødædende planter og sjældne orkideer. Vibefedt er en lille spinkel plante med tykke blade og en tynd blomsterstængel. Bladene ser helt glatte ud – men det er de ikke. De er fyldt med mange små hår med dråber af en klæbrig væske. Når et insekt sætter sig på bladet, hænger det fast. Langsomt bliver insektet opsuget af planten.

Andre spændende planter er kødfarvet gøgeurt – en af Danmarks sjældne orkideer. Bemærk, at alle danske orkideer er fredede, hvilket også gælder for orkideerne på Læsø. Fredningen betyder blandt andet, at man hverken må plukke eller grave orkideerne op. Nøjes i stedet med at nyde dem dér, hvor de står. Det er her, de hører hjemme, og her, de gør sig allerbedst,

På Rønnerne vokser der også hindebæger, som danner et flot violet tæppe, når den blomstrer i juli-september.

_

Fredede områder på Læsø

En stor del af Læsø er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. På Læsø gælder det bl.a. Rønnerne og øens østkydt. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder.

_