feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Geocenter Møn
54.96647 / 12.55126

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Møns Klint - Naturen_ _

På Møns Klint vandrer man rundt oven på gamle skelet-rester. Kridtet på Møns Klint består af fossiler, der stammer fra livet i havet for omkring 70 millioner år siden. Der levede blandt andet blæksprutter, søpindsvin, muslinger og alger i dette hav.

Hvid og grøn natur

Kridtbjerget rejser sig lodret op fra havet. De grønne træer på toppen ligger som et blødt tæppe hen over den hvide, stejle klint. Kridtskrænter, stenet strand og irgrønt hav omgivet af den grønne Klinteskov; sådan ser Møns Klint ud i dag. Danmarks største kridtbjerg er 128 meter højt og 7 kilometer langt. Det strækker sig fra Møns Fyr i syd til Liselund Slotspark i nord. Når man står på toppen af Møns Klint, står man samtidig på toppen af det danske kridtfundament. Danmark er bygget på en platform af kridt, og klinten vidner om de enorme kræfter, der har skabt vores land.

_

Høje Møn Klinteskoven

Hele området bag Møns Klint kaldes Høje Møn. Det fredede landskab omkring Møns Klint er smukt, og her er mulighed for lange gåture. Klinteskoven består mest af løvtræer. På Høvblege ligger kridtet helt oppe i overfladen, hvilket betyder, at man her kan finde sjældne dyr og planter. Nord for Klinteskoven ligger Jydelejet, der som en afrundet dal skærer sig ind i langskabet bag klinten. Også her ligger kridtet i overfladen og giver grobund for sjældne plantearter som orkideer.

_

Møns Klint er Danmarks største kridtbjerg

Møns Klint blev dannet samtidig med, at dinosaurerne vandrede rundt på jorden. For omkring 70 millioner år siden var der et hav, hvor Danmark ligger i dag. Der levede mange forskellige dyr og mikroskopiske alger i dette lune hav. Algerne havde skaller af kalk, og når algerne døde, blev skallerne aflejret som et tykt lag kridt på bunden af havet. Livet i kridthavet uddøde, kontinenterne hævede sig, og bjerge blev skabt for senere at smuldre bort. Den gamle kridthavbund kom til at ligge over havets overflade, og inden den sidste istid ramte Danmark, var kridtet blotlagt.

Under istiden skrællede isen 50 meter tykke flager af den gamle kridthavbund. Flagerne blev bukket, foldet og skubbet sammen, og på den måde blev Høje Møn dannet. Gennem de seneste 4000 år er havet skyllet ind over Møns østkyst og har formet klinten, som den ser ud i dag. I kridtlagene er der sorte striber af flintesten, der viser, hvordan lagene er blevet foldet under isens enorme tryk.

Mellem 20 og 40 centimeter af klinten forsvinder hvert år ud i havet, hvilket betyder, at hele Høje Møn er blevet ædt af havet om 10.000 år.

_

Går man tur på Møns Klint, går man rundt på gamle skeletrester

– eller mere præcist: fossiler eller forsteninger. Kridtet på Møns Klint består af fossiler, der stammer fra livet i havet for omkring 70 millioner år siden. Der levede blandt andet blæksprutter, søpindsvin, muslinger og alger i dette hav. I dag er mange af arterne uddøde, men når du går rundt på stranden og ser kridtet på klinten, kan du finde forstenede rester af det gamle dyreliv. Du kan være heldig at finde vættelys og søpindsvin, der er de mest almindelige fossiler i området. Vættelys er en del af rygskjoldet på en blæksprutte. Søpindsvinet finder man typisk med krop og pigge hver for sig.

På havbunden levede også forskellige krebsdyr i underjordiske gravegange. I disse gange og andre sprækker blev der dannet flint i alle tænkelige former, som vi kan finde i dag. De fleste fossiler findes i kridt, men forekommer også i flint.

_

Klinten skrider

Husk på, at skred og nedstyrtninger kan forekomme over alt på klinten, og at al færdsel i området sker på eget ansvar.

Møns Klint er konstant under påvirkning af vind og vejr. Efter perioder med meget regn eller frost sker det, at dele af klinten falder i havet. Faren for skred er størst om vinteren og i forårsmånederne. Klinteskred sker enten ved at blokke af kridt løsner sig og falder ned, eller ved at store regnbyger skyller mudder, ler og kridt i havet.

_

Danmarks ældste bøgetræer

På Timmesøbjerg vokser Danmarks ældste bøgetræer, nogle af dem er over 400 år gamle.

Forskerne mener, at Timmesøbjerg har været en tilflugtsborg fra jernalderen (400-800 år efter Kristi fødsel). På det tidspunkt har klaner rejst rundt på togter i Europa. Når befolkningen på Østmøn fik øje på fremmede både ude i Østersøen, søgte man sandsynligvis tilflugt på Timmesøbjerg.

I 2008 fandt man på Timmesøbjerg en bronzeskive fra tidlig bondestenalder – cirka 3500 år før vor tidsregning. Dette fund er en sensation og vidner om en spændende historie i området.

_

18 sjældne orkidéer

Du kan være heldig at finde Stor Gøgeurt, Hvidgul Skovlilje og Horndrager under et besøg ved Møns Klint. 18 forskellige vilde orkideer vokser i området. Det er halvdelen af alle de vilde orkidéarter, der gror i Danmark. Årsagen til, at så mange smukke og sjældne orkidéarter trives her, er jordens høje indhold af kalk.

Husk at orkideerne er fredede, og de må ikke plukkes. Orkidéerne er lettest at finde ved Høvblege og Jydelejet og i selve Klinteskoven.

_

En slags halvnatur

Den type natur, man møder på Høvblege og Jydelejet, kaldes for overdrev. Det er en naturtype, der i gamle dage dominerede det danske landskab, men som efterhånden er ved at forsvinde.

Overdrevene er oprindeligt opstået i Danmark, fordi de træer og buske, der spirer frem, hele tiden er blevet holdt nede, når dyr har græsset der, eller bønder har dyrket markerne.

Jyde­lejet er et kalkrigt overdrev. Høvblege er et af de smukkeste danske overdrev, som er opstået på grund af græsning.

_

Sjældent vidunder

Sommerfuglen Sortplettet Blåfugl lever kun ét sted i Danmark, nemlig på Høvblege. Den er uddød i resten af landet, da den er ekstrem kræsen med valg af levested. Hunnen lægger sine æg på enten timian eller merian. Larven kravler ud af ægget og lever i begyndelsen af plantens små skud. Efter et par uger lader sommerfuglelarven sig falde ned på jorden, og venter så på, at en rød stikmyre tager den med ned i sin myretue. Sommerfuglelaverne lever derefter i den underjordiske myreture, hvor de æder myrernes egne larver. Som andre sommerfugle forpupper den sig, og kravler i juli måned op af myreturen. Den er nu blevet til en smuk blå sommerfugl.

_

Ved Møns Klint kan man se verdens hurtigste dyr

Falken fanger sit bytte i luften og kan jage med op til 180 km/timen. Den foretrækker duer og stære. Vandrefalken kan flyve over 300 km/t, når den styrtdykker i luften – og det gør den til verdens hurtigste dyr.

I 2001 kom vandrefalken tilbage til Danmark, efter at den havde været udryddet her i 30 år. Verdens hurtigste dyr bygger sin rede på afsatser og hylder i den stejle klint eller på en naturlig pynt på de stejle kridtklinter på Møns Klint. Spørg på GeoCenter Møns Klint, hvorfra du bedst kan se fuglen.

_

Hele Møns Klint og området Høje Møn er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder.

Når man er på Møn bør man unde sig at opleve landskaberne, der ligger bag ved klinten, i Høje Møn. De hører til nogle af de mest særprægede i landet og byder på masser af gode og usædvanlige naturoplevelser og ikke mindst nogle af de bedste udsigter, man kan få i Danmark.

_