feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde
Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Nakskov Fjord - Kulturmiljøer_ _

Tudserne har ikke altid haft Albuen for sig selv. Førhen var bebyggelsen omkring fyret et lille samfund med flere familier og en (meget) lille skole. Skolen åbner nu som traktørsted. Man kan opleve Albuens gamle fisker- og fyrpassermiljø eller forestille sig middelalderen store sildemarked på stedet.

Stormflod over Danmark

Den største stormflodskatastrofe i nyere tid ramte Danmark i dagene mellem den 12. og 14. november 1872. Store dele af Lolland og Falster blev oversvømmet, 80 mennesker omkom i vandmasserne, og 50 skibe strandede på Sjællands Østkyst. Øer og lavvandede områder i hele landet blev ramt. I de jyske fjorde blev der målt en vandstand, der var 3,3 meter over den normale.

På Lolland nåede oversvømmelsen så langt ind i landet, at fjordene i Rødby og Nakskov fik forbindelse med hinanden. Rødby Fjord og Nakskov Fjord ligger normalt mere end 8 kilometer fra hinanden. Den sydvestlige del af Lolland blev en isoleret ø efter katastrofen. På det sydlige Falster var der kun et smalt stykke land, der ikke blev oversvømmet. I slutningen af 1800 tallet-opførte man diger, der i dag beskytter mod oversvømmelser af det indre land.

Et enormt inddæmningsarbejde efter stormfloden har halveret fjordens størelse. Men der findes stadig spor af den gamle fjord, og en stor del af landområdet ligger stadig under havniveau. I dag bliver området under havniveau brugt som landbrugsjord. Syd for fjorden er der flere stednavne, der vidner om, at der engang har været ø'er her. For eksempel Ydø og Saunsø. Digerne beskytter i dag mod nye oversvømmelser af det inddæmmede område.

_

Et minisamfund på Albuen

At strandtudserne ikke altid har haft Albuen for sig selv, kan man se af bebyggelserne på stedet. Her findes bl.a. et fyrtårn, en fyrbolig, en lodsgård og en meget lille, gammel skole.

På Albuen opstod et lille samfund af fiskere, lodser, udkigsmænd og fyrpassere og deres familier. Derfor var det også nødvendigt med en skole og en lærerinde. Skolen er et lille rødt træhus på ca. 27 kvadratmeter, og den rummede dengang en gang, et klasseværelse, et værelse og et køkken til lærerinden. 

Skolen er ved at blive sat i stand og åbner til sommer (2013) som et lille traktørsted.

_

Sildemarkeder på strandengene

På Albuen kan man opleve et kystnært kulturmiljø, som er bevaret helt siden 1900-tallet - den eneste bevarede sildemarkedsplads i Danmark. I midten af middelalderen var der flere sildemarkeder i Danmark og folk begyndte at komme til Albuen fra hele Europa for at handle og købe salte sild.

I sildetiden boede fiskere og de såkaldte gællekoner i rækkehuse med lave jordvægge. Albuen var en vigtig vinterhavn for flådens skibe og deres besætninger. Den dag i dag kan man stadig se en kirkegård med trækors, hvor søens folk blev begravet.

På denne krumodde findes der flere spændende strandnaturtyper og lave volde, de kaldes strandengsvolde.  De mange strandsøer lægger vand til Østdanmarks største bestand af strandtudser.

_