feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Lodberg Fyr
56.82343 / 8.26345

Hanstholm Fyr
57.11272 / 8.59941

Vejlerne -
fugletårnet
57.03676 / 8.93258

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Nationalpark Thy - Friluftsliv_ _

Surfing på Vesterhavets vilde vover, hæsblæsende mountainbikeruter eller fredelige fugleture? Der er gode muligheder for at opleve nationalparken fra en hesteryg og 16 afmærkede vandreruter. Thy har det hele.

Fuglekiggeri

I nationalparkens sydligste ende ligger det beskyttede naturområde Agger Tange. Strandengene er yngleområde for talrige vandfugle, og fungerer som en af Nordeuropas vigtigste rastepladser for trækfugle. Året rundt tegner fugleflokke store, snørklede mønstre på himlen.

Her er flere sjældne fuglearter som engryle, brushane, hjejle og stor kobbersneppe men de arter, der optræder i størst antal er gråænder, krikænder og pibeænder. Desuden raster flokke af blishøne, knopsvane, sangsvane og pibesvane i området.

 

_

Surfing

Klitmøller er kendt som et af Europas bedste surfsteder, og derfor er området også kendt som Cold Hawaii. Vind - og bølgeforhold gør området helt perfekt til alle former for surfing.

Surferne findes i alle aldersgrupper - både unge mennesker, familier og børn. Har man lyst til at prøve, kan man starte med at surfe på fjorden eller tilmelde sig et kursus.

Man kan lære at surfe og leje udstyr hos:

_

Mountainbike

Sammen med lokale mountainbikere har Skov- og Naturstyrelsen anlagt to mountainbikeruter i Tvorup Klitplantage. Bikerne har haft kort med rundt i skoven og har derefter indtegnet de bedste ruter. Ruterne er markeret med røde pæle og piktogrammer og pile. Den ene kræver hverken rutine eller særligt udstyr, mens den anden er mere krævende og byder på barske udfordringer rundt i terrænet. Hvis man vil have en tur med vekslende sværhedsgrader, kan man køre ruterne i sammenhæng.

_

Vandring

Der er 16 opmærkede vandreture fra Naturstyrelsen i plantagerne. I visse perioder er der dog begrænsninger på, hvor meget man må færdes i Hanstholmreservatet af hensyn til de ynglende fugle.

Man kan finde vandrekort over flere områder i Nationalparken på Naturstyrelsens hjemmeside:
www.naturstyrelsen.dk

Sundhedssporet

Naturstyrelsen har opført et sundhedsspor i Vandet Klitplantage for at tilbyde danskere gode muligheder for motion i naturen. Man finder det i den østlige ende af Vandet Klitplantage. Ved hjælp af afmærkede ruter og informationstavler kan man let udregne sit kondital, når man løber eller går en tur i skoven.

Se mere her:
www.naturstyrelsen.dk

_

Ridning

Der er gode muligheder for at opleve nationalparken fra en hesteryg. Flere steder i parken kan man leje islænderheste og nyde en skøn tur i det bløde sand på strandene. Her må man gerne ride –
bortset fra perioden 1. juni til 31. august.

Thy har flere turudbydere med ridning på programmet. Turene spænder bredt fra en kort tur på stranden, til længere rideture af flere dages varighed. Man kan få en stedkendt ledsager med sig, og børn og begyndere kan blive trukket rundt på hestene.

Her er link til en udlejer

_

Cykling

Nationalparkens uspolerede kæmpeareal passer perfekt til cykelture. Her kan man se sig omkring fra sadlen uden at bruge alle kræfterne på at trampe i pedalerne. Vestkyststiens cykelrute, som er identisk med National Cykelrute nr. 1, løber tæt ved det vindblæste Vesterhav. Den starter ved Agger Færgehavn og fortsætter mere end 100 kilometer mod nord forbi Bulbjerg.

Find ruterne på friluftskortet på:
www.udinaturen.dk

_

Overnatning i det fri

Der er rigtig mange gode muligheder for at opleve en nat i nationalparken under åben himmel. Der er flere shelterpladser, teltpladser og områder hvor man frit kan slå telt op i parken. Nogle af pladserne kan reserveres, men ellers er det først til mølleprincippet.

Find alle pladserne på Friluftskortet:
www.udinaturen.dk

_