feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Lodberg Fyr
56.82343 / 8.26345

Hanstholm Fyr
57.11272 / 8.59941

Vejlerne -
fugletårnet
57.03676 / 8.93258

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Nationalpark Thy - Kulturmiljøer_ _

Oplev fortidsminder og fiskerkultur. I Thy hviler de fleste af vores forfædre fra bronzealderen i deres gravhøje. Hanstholm er et af de få steder i Danmark, hvor man stadig kan finde fiskebåde på strandbredden. Der eksporteres en stor mængde fisk fra Hanstholm, og der er store skandinaviske fiskeauktioner i byen.

De fleste af vores forfædre har valgt at hvile i Thy

Man mener, at Thy er det sted i Danmark, som har haft flest af bronzealderens gravhøje. Tre fjerdedele af dem er desværre forsvundet ved pløjning eller andet. Men der er stadig mange høje, som man kan nyde udsigten fra.

Nord for Vester Vandet ligger for eksempel Edshøje, som er en gruppe af gravhøje, hvorfra der er en billedsmuk udsigt over Vandet Sø og Vesterhavet. I Vandet og Nystrup Plantager er der mere end 60 gravhøje, som stadig er bevarede.

_

Spor af fortiden i plantagerne

Plantagerne i området gemmer også på andre fortidsminder. I Vilsbøl Plantage ved Årbjerg finder man en række gamle hulveje. Tre hulveje i plantagen fører til Klitmøller. Og mellem asfaltvejen og den tidligere landevej, som går forbi naturlegepladsen, ligger der endnu en gammel, tilgroet hulvej.

_

Klitmøller

Klitmøller er en livlig, lille turistby året rundt, men særlig i sommerhalvåret mangedobles befolkningstallet. Der findes flere velbesøgte, små virksomheder i byen blandt andet et røgeri og butikker med kunsthåndværk. Mange af de gamle fiskerhuse er i dag blevet renoveret.

Oprindeligt var Klitmøller en udskibningshavn med oplagringsplads, hvor mindre fragtskibe lagde til. I 1967 blev søtrafikken flyttet til den nye havn i Hanstholm. Men før da var Klitmøller et aktivt fiskeleje. De mange gamle redningshuse vidner om fortiden, og kystfiskermiljøet er fortsat velbevaret. Der bor stadig fiskere i byen, men i dag er Klitmøller især kendt som centrum for fritidsaktiviteter i området Thy.

Navnet udtales på charmerende vis med et tryk på ’møller’. I gamle dage lå der nemlig adskillige vandmøller langs den å, der løber fra Vandet Sø og ud i Vesterhavet.

_

Dansk fiskerkultur

Hanstholm er et af de steder i Danmark, hvor man stadig kan finde fiskebåde på strandbredden. Der eksporteres en stor mængde fisk fra Hanstholm, og der er store skandinaviske fiskeauktioner i byen.

Naturen forandrer sig af og til meget. Det er Bynavnet Hanstholm et eksempel på. 'Hanstholm' har fået endelsen ’holm’, fordi området tidligere var en holm (ø). I helt gamle dage var byens navn Hanstedholm, men efterhånden blev det en vane at forkorte bynavnet.

_

Fyrtårne sender lyskegler ud over det sorte hav

I 1843 blev Hanstholm Fyr, det første fyr på vestkysten, opført. Det er det eneste fyr i Danmark, som fra starten havde monteret et linseapparat. Fyrtårnet er 23 meter højt og ligger 65 meter over havets overflade. I dag kan fyrets elektriske lys ses 40 kilometer væk, hvilket gør det til det kraftigste lys i Danmark.

Lobjerg Fyr, som også ligger i området, er tegnet af en fransk ingeniør ved navn Henry Lepaule. Fyret er bygget i granitsten fra Sverige og stod færdig i 1884. Det er 35 meter højt og ligger smukt omkranset af klithedens træer med det blå hav i horisonten.

_

Vindmøller i klitplantagen

Folketinget har besluttet, at Danmark skal have et nationalt testcenter for vindmøller. Testcentret skal placeres i Østerild Klitplantage i Thy.

_