feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Diget ved vejen til Mandø
55.30507 / 8.66186

Myrthuegaard
55.57258 / 8.30871

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Nationalpark Vadehavet - Den gode historie_ _

Måske er der spøgelser ved Vadehavet. Et sagn fortæller, at en mand havde begået tyveri og skulle henrettes for det. Moderen til tyven kunne dog redde hans liv, hvis hun høstede en mark på én dag. Det lykkedes, men moderen døde efter det hårde slid. Sønnen var fri.

Ransmændenes straf

Helt ude ved Vadehavet og Rømø ligger landsbyen Ballum. I gamle dage, nærmere bestemt i 1634, var det danske land ramt af en stormkatastrofe. Da vandet endelig trak sig tilbage fra de store landområder, som det havde oversvømmet, så gik en ung karl fra Ballums gårde ud for at se på skaderne og for at se, om han kunne finde en ko, som endnu ikke var helt død, for så ville han skyde den og slæbe den hjem til en gryde suppe. Helt ude i vandkanten fandt han i stedet liget af en ung kvinde. På hendes fingre glimtede guldringe af dyrt udseende. Karlen så sig om for at se, om han var alene. Det så sådan ud, så han tog sin kniv og skar de fingre, som bar ringe af den døde kvinde. Lige da han skulle til at løbe væk, fik han øje på kongens foged.

Straffen for at drive ran, som det dengang hed, når man stjal fra de døde, var, at ransmanden selv skulle henrettes. Derfor sigtede karlen hurtigt sit gevær mod fogeden, der faldt til jorden ved et skud. Men der må have været andre, som så hans gerninger, for et par dage efter blev karlen hentet og smidt i fængsel. Karlens gamle mor var dybt ulykkelig på sin søns vegne, så hun stod frem for kongen og bad for sin søns liv. Kongen sagde: ”Hvis din søns liv skal spares, må du høste bygmarken her alene, og du har fra solopgang til solnedgang til at gøre det.”

Den gode moder stillede op i marken med sin segl den næste morgen.  Så gik hun i gang med at høste, og selv om solen var hed, så tog hun sig ikke et eneste hvil.

I det øjeblik solen gik ned, havde hun høstet hele marken. Da hun efterfølgende prøvede at strække sig og rette sin krop ud, knækkede hendes ryg sammen, og hun sank død om på marken. Men sønnen var fri, og han var færdig med at drive ran.

I dag er der lavet en sluse ved Ballum, som er værd at besøge.

_

Bidrag til naturperle Nationalpark Vadehavet
Sort Sol i Ribe med egen guide
Vil I have jeres egen guide til Sort Sol? En guide der kender de små steder, hvor rovfuglene også kommer. Det er rovfuglene der giver de flotte formationer og jeg har fundet nogle gode lokaliteter i Ribe Marsken, hvor der ikke kommer mange mennesker og dermed flere rovfugle. Ribe Marsken er en helt speciel oplevelse! Her har du domkirken og byen tæt på overnatningsstederne. Har vi så en af de aftener, hvor solen går ned i en sæk, giver det en naturoplevelse ud over det sædvanlige. Stærene samler sig i marsken først i september, for efterhånden at samle sig i større og større flokke, med helt op til en halv mil. stære. Se mere på www.naturguider.dk.
Sort Sol i Ribe med egen guide
Vil I have jeres egen guide til Sort Sol? En guide der kender de små steder, hvor rovfuglene også kommer. Det er rovfuglene der giver de flotte formationer og jeg har fundet nogle gode lokaliteter i Ribe Marsken, hvor der ikke kommer mange mennesker og dermed flere rovfugle. Ribe Marsken er en helt speciel oplevelse! Her har du domkirken og byen tæt på overnatningsstederne. Har vi så en af de aftener, hvor solen går ned i en sæk, giver det en naturoplevelse ud over det sædvanlige. Stærene samler sig i marsken først i september, for efterhånden at samle sig i større og større flokke, med helt op til en halv mil. stære. Se mere på www.naturguider.dk.
Oplev Marsk , Vadehav og Sort Sol med guide
Marskguiden holder til i digebyen Nørremølle, der ligger midt i Nationalpark Vadehavet mellem Højer og Rudbøl. Guidede ture om marsken, sluser, diger, natur og fugle. Se mere på www.marskguiden.dk