feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Diget ved vejen til Mandø
55.30507 / 8.66186

Myrthuegaard
55.57258 / 8.30871

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Nationalpark Vadehavet - Kulturmiljøer_ _

Hvert år bliver mennesker indhentet af tidevandet. Vadehavet er altså ikke ufarligt, og hvis man vil ud at se på fugle, følge sælerne eller bare gå sig en tur, bør man forinden kigge nøje på højvandstabellen. Eller tage på en guided tur. Her kan man også se Danmarks eneste fuglekøjer og de imponerende kommandørgårde.

Ta’ tidevandet alvorligt

Forskellen mellem ebbe og flod er stor i Vadehavet, og det skal tages meget alvorligt. Selv om vandet kommer med stor hast, så giver hverken bølger eller blæst noget varsel om de stigende vandmasser. Derfor sker det også hvert år, at uforstandige eller vovemodige besøgende bliver indhentet af tidevandet.

Vadehavet er altså ikke ufarligt, og hvis man vil ud at se på fugle, følge sælerne eller bare gå sig en tur, bør man forinden kigge nøje på højvandstabellen. Det kan man gøre forskellige steder i Nationalpark Vadehavet, blandt andet på Vadehavscentret. Man kan også gå på Dansk Meteorologisk Instituts hjemmeside og klikke på 'Vandstand' i menuen. Her kan man se, hvornår det bliver højvande.

Allerbedst er det dog, hvis man tager ud på en guidet tur i stedet for at forsøge sig på egen hånd. Guiderne kender deres område godt og skal nok sørge for, at alle kommer sikkert i land.

_

Stormfloder har sat mærker

Naturen i Vadehavet har været både gavmild og hård ved de mennesker, som har slået sig ned der. Gavmild, når dyrelivet og de frodige enge har leveret mad til spisebordet, og hård, når det kraftige tidevand har oversvømmet alt med store menneskelige katastrofer til følge.

På stormflodspælene i Ribe og ved vejen til Mandø ved Vester Vedsted kan man se mærkerne efter de voldsomme stormfloder, der har oversvømmet store dele af Vadehavet.

De ældste huse, som ligger i det lave marskland, er alle bygget på værfter, som er store bunker jord eller andet materialet, der danner en lille bakke. Her har man bygget husene, så de under de fleste stormfloder har været sikret mod oversvømmelse.

Alligevel er det gået rigtig galt mange gange. Senest i begyndelsen af december 1999, hvor vandstanden nåede op på 5 meter over normal vandstand, før målingen blev stoppet. Måleapparatet gik simpelthen i stykker! Heldigvis skete det på det tidspunkt, hvor vandstanden egentlig skulle have været lavest – ved tidevandslavvande. Hvis det var sket ca. 6 timer senere, ville det have været ved tidevandshøjvande, og vandstanden ville have været 1-1,5 meter højere!

_

Historien om Højer Sluse

Tønder har engang haft sin egen havn. I dag ligger byen langt fra havet, men før digerne blev bygget, var der i Tønder en havn til forholdsvis store skibe. Det var pest eller kolera for Tønder. På grund af oversvømmelser, blev man nødt til at bygge diger. Men digerne medførte, at Vidåen, som løber gennem Tønder og var en del af havnen, efterhånden sandede til. Så kunne større skibe ikke længere sejle ind til byen. Allerede fra 1500-tallet var det slut med at sejle ind til Tønder.

I dag er der en sluse ved Vidåens udløb i Vadehavet. Derfor er det stadig muligt at sejle fra Tønder til Vadehavet, men det er kun forholdsvis små både, som kan passere.

_

Danmarks ældste by

Ribe er med sine 1300 år Danmarks ældste og bedst bevarede by. Store dele af det nuværende vejnet stammer fra omkring år 1200, hvor Ribe Domkirke også blev opført.

I byen ses huse helt tilbage fra 1500-tallet, så en gåtur i gaderne er en rigtig god mulighed for at opleve historiens vingesus. Her har både huseret vikinger, hekse, munke og meget andet.

_

Kommandørgården på Rømø

Rømøs kommandører var velkendte og velhavende. De arbejdede som kaptajner på de hvalfangerskibe, der i 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet var på handelsrejser og lange hvaltogter i Nordatlanten.

Kommandørerne var kun hjemme om vinteren, men deres gårde var fornemt indrettet med skatte fra deres rejser. Kommandør Harcke Thadens byggede Kommandørgården omkring år 1746. Nationalmuseet overtog gården i 1951 og den rummer nu blandt andet et kaskelot-skelet og en hyggelig café.

_

Danmarks eneste fuglekøjer

På Fanø kan man se Danmarks eneste fuglekøjer. Vadehavets natur var barsk også i gamle dage, og det gjaldt om at skaffe føden på så mange måder som muligt. Derfor anlagde man, som det eneste sted i Danmark, fire fuglekøjer for at fange vildænder, som man kunne sælge eller spise.

En fuglekøje er en stor anlagt fælde til at fange vildænder. Fra en kunstigt anlagt dam går der kanaler ind i landet. Kanalerne er overdækket med net, og de er jævnt aftagende i bredden og ender i en ruse. Levende lokkeænder, som er blevet fodret i fuglekøjens dam i en periode, slippes løs igen og slutter sig til deres vilde artsfæller, som de lokker tilbage til dammen. Fra dammen svømmer de ind i kanalerne, og herfra drives de ind i ruserne og dræbes.

Anlægget spænder over et areal på ca. 4 tdr. land, og at fangstmetoden var effektiv, fortæller de omhyggeligt førte protokoller. Her kan man læse, at man i rekordåret 1887 fangede 8773 ænder!

To af fuglekøjerne var i brug, indtil jagtlovsrevisionen i 1931 forbød brugen af fuglekøjer som fangstredskab. To af fuglekøjerne er renoveret og er åbne for publikum:


Albue Fuglekøje

er beliggende i et naturskønt og fredet område ud til Albuebugten. Den fungerer i dag som et arbejdende museum. Albue Fuglekøje er i privateje og normalt lukket om vinteren.

Sønderho Gamle Fuglekøje

er netop blevet sat i stand, så alle kan få del i den oplevelse det er at besøge køjen med dens fredfyldte natur. Desuden kan man få et indtryk af det rige fugleliv, der er på Fanø. Der er en natursti rundt i køjen og på udvalgte tidspunkter kan man få en guided tur af fangstmanden.

Der er etableret en fast udstilling, der fortæller om fuglekøjerne, naturen og fuglelivet. Fra fugletårnet er der en fantastisk udsigt over Vadehavet. Adgang foregår nemmest ad stien fra parkeringspladsen ved landevejen mellem Nordby og Sønderho. Fuglekøjen er åben daglig året rundt for publikum. (Husk at lukke porten efter dig). Gratis adgang.

_

Bidrag til naturperle Nationalpark Vadehavet
Sort Sol i Ribe med egen guide
Vil I have jeres egen guide til Sort Sol? En guide der kender de små steder, hvor rovfuglene også kommer. Det er rovfuglene der giver de flotte formationer og jeg har fundet nogle gode lokaliteter i Ribe Marsken, hvor der ikke kommer mange mennesker og dermed flere rovfugle. Ribe Marsken er en helt speciel oplevelse! Her har du domkirken og byen tæt på overnatningsstederne. Har vi så en af de aftener, hvor solen går ned i en sæk, giver det en naturoplevelse ud over det sædvanlige. Stærene samler sig i marsken først i september, for efterhånden at samle sig i større og større flokke, med helt op til en halv mil. stære. Se mere på www.naturguider.dk.
Sort Sol i Ribe med egen guide
Vil I have jeres egen guide til Sort Sol? En guide der kender de små steder, hvor rovfuglene også kommer. Det er rovfuglene der giver de flotte formationer og jeg har fundet nogle gode lokaliteter i Ribe Marsken, hvor der ikke kommer mange mennesker og dermed flere rovfugle. Ribe Marsken er en helt speciel oplevelse! Her har du domkirken og byen tæt på overnatningsstederne. Har vi så en af de aftener, hvor solen går ned i en sæk, giver det en naturoplevelse ud over det sædvanlige. Stærene samler sig i marsken først i september, for efterhånden at samle sig i større og større flokke, med helt op til en halv mil. stære. Se mere på www.naturguider.dk.
Oplev Marsk , Vadehav og Sort Sol med guide
Marskguiden holder til i digebyen Nørremølle, der ligger midt i Nationalpark Vadehavet mellem Højer og Rudbøl. Guidede ture om marsken, sluser, diger, natur og fugle. Se mere på www.marskguiden.dk