feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Traktørstedet Pomle Nakke
54.81031 / 12.12733

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Nordøstfalster - Den gode historie_ _

Historien går, at en fæl lindorm har holdt til på Nordøstfalster. To brødre fra området var dømt til døden, men de fik lov at slippe, hvis de kunne dræbe lindormen. Brødrene fik dræbt den efter en sej kamp, men ikke før ormen med et voldsomt slag med halen havde skabt Fribrødre Åens krumme løb. Dalen fik navn efter brødrene, som dræbte lindormen – Den blev til Fribrødre dalen.

Lindormen, der slog med halen

Man mener, at navnet Fribrødre Åen, som er en å på Nordøstfalster, sandsynligvis stammer fra af det vendiske udtryk 'Pri brod', der betyder 'ved vadestedet'. Men et gammelt sagn forklarer navnet på en anden måde:

Der var engang en stor fæl lindorm, der huserede i dalen syd for Stubbekøbing på Nordøstfalster. To brødre fra området var dømt til døden for mord, men de fik lov at slippe for straf, hvis de kunne dræbe lindormen. De to brødre fik dræbt den efter en lang sej kamp.

I sit forsøg på at undvige døden slog lindormen et slag med halen, der var så voldsomt, at det skabte Fribrødre Åens krumme løb. Dalen fik herefter navn efter brødrene, som dræbte lindormen og vandt deres frihed – Den blev til Fribrødre dalen.

_

Litterære personer på Nordøstfalster

I Borrehuset ved Næs, i Grønsund på Nordøstfalster boede den berømte - eller måske berygtede - fru Marie Grubbe. Marie Grubbe havde et omskifteligt liv med mange mænd, og hun inspirerede flere forfattere og teaterfolk blandt andet også Holberg.  Men hun er først og fremmest kendt fra J.P. Jacobsens debutroman: 'Fru Marie Grubbe', som er et hovedværk inden for ældre dansk litteratur. J.P. Jacobsens roman er umulig at genrebestemme, men den er biografisk anlagt og giver et indtryk af livet på Nordøstfalster i slutningen af 1600-tallet.

Fru Marie lagde ud som adeligt gift frue, men bevægede sig snart ned af den sociale rangstige. Hun blev skilt fra kongesønnen Ulrik Frederik Gyldenløve, så gift igen med en godsejer og endte med at flakke om med fattigkarlen Søren Sørensen Møller. Han var færgemand ved Grønsund.

Ludvig Holberg blev formentlig inspireret til at skrive om Marie Grubbes bedrifter i 1711 eller 1712. Man mener nemlig, at Holberg i 1711 eller 1712 drog til Falster på flugt fra pesten, der hærgede i København.
Da Holberg kom til Borrehuset sad Marie Grubbes Søren i fængsel i Nykøbing eller på Bremerholm, for han var en værre karl, der havde dræbt en skipper fra Dragør. Formentlig var udåden sket i drukkenskab.

_

Bidrag til naturperle Nordøstfalster
Blider
Blider gøres klar til affyrring
Blider
Blider gøres klar til affyrring
Morgenfruemark
Morgenfruemark ved Nykøbing Falster
Rideferie
FerieRytter tilbyder rideferiepakker i Corselitzeområdet. Se mere på www.ferierytter.dk