feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Traktørstedet Pomle Nakke
54.81031 / 12.12733

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Nordøstfalster - Naturen_ _

Nordøstfalster er indbegrebet af det østdanske kystlandskab. Med sine næsten 200 år gamle kystskov er Pomlenakke en af de smukkeste af Corselitzeskovene. Skoven består hovedsageligt af bøg. Indimellem finder man dog også gamle egetræer. Skoven er et godt sted at tage på svampejagt om efteråret.

Corselitzeskovene

De smukkeste skove strækker sig langs 16 kilometer af Falsters østkyst – det er Corselitzeskovene. De dækker over hovedskoven med den smukke hovedgård Corselitze Gods, mellemskoven med Bønnet skov, Halskov Vænge og Pomlenakke Skov, Østerskoven med Hesnæs og Hestehoved.

Disse skove udgør dermed det største sammenhængende skovareal på Falster. I skovene findes der små enge og moser. 

Syd for landsbyen Hesnæs finder man en af de største ferske enge - beskyttet af en smuk lille dæmning. I skovene og på engene kan man se en spændende dansk botanik. Man kan for eksempel finde fem forskellige slags orkidéer, hvoraf den ene er den sjældne rederod.

Man kan også være heldig at finde elfenbenspadderok. Om foråret blomstrer både hvide, gule og blå anemoner. I skovene lever der hermelin, brud og mår, samt rådyr og undslupne dådyr.

_

Skoven ved Pomlenakke

Med sine næsten 200 år gamle kystskov er Pomlenakke en af de smukkeste af Corselitzeskovene. Skoven består hovedsageligt af bøg. Indimellem finder man dog også gamle egetræer. Skoven er et godt sted at tage på svampejagt. Inde i skoven ligger en dejlig skoveng, som krydses af en vej. Skoven og Pomle Nakke Traktørsted ligger idyllisk helt ud til de stejle kystskrænt. Lige nord for traktørstedet løber der et lille vandløb, som løber i en dyb slugt ud til havet.

Pomlenakke bliver hurtigt endnu mere interessant, hvis man studerer den geologiske forhistorie. Skrænten er et levn fra istiden, nemlig en israndslinje, som er millioner af år gammel. Man kan se, hvordan stranden er fuld af ledeblokke. Det vil sige store sten, som er løsrevet fra bjerge og klipper og ført med isen nordfra og til Danmark.

Kysten har tre sandrevler og er velegnet til badning, men sandstranden er stenet. Fra de yderste revler kan man fiske efter havørred, hornfisk og torsk, når det er sæson. Udsigten er skøn fra den 12 meter høje klint. Der er et hegn ved Pomle Nakke Traktørsted, men fra den anden side er der fin adgang ved p-pladsen.

Digteren Adam Oehlenschläger besøgte ofte Pomlenakke på det tidspunkt, hvor han skrev nationalsangen – ’Der er et yndigt land’. Man mener, at den maleriske beliggenhed var en inspirationskilde, da han i 1820 forfattede linjerne: ’Nær salten østerstrand’.

_

Oplev Nordøstfalster fra vandsiden

Sundet, som går mellem Falster i syd samt Bogø og Møn i nord, er 1-2 kilometer bredt og har dybder helt ned til 20 meter. Ved Falster indsnævres sundet kraftigt ud for Grønsund Fyr. Det er især en oplevelse at sejle gennem sundet og se Nordøstfalster fra vandsiden. Så vil man opleve, at landskabet brat ændrer sig fra fladt land til tårnhøje kystskrænter.

Indtil omkring 1900 bestod den danske handelsflåde først og fremmest af sejlskibe. Sejlskibene var afhængige af vinden for at kunne sejle med god fart, og derfor var Grønsund en vigtig genvej mellem Østersøen, Smålandshavet og Storebælt. Dele af Grønsund samt hele Fanefjorden er i dag udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og som vildtreservat.

_

Fredede områder på Nordøstfalster

En del af Nordøstfalster er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder.

På Nordøstfalster er bl.a. den lille skov, Halskov Vænge, fredet. Fortidsminder i mængde – 6 dysser og 72 gravhøje fra henholdsvis bondestenalder og bronzealder – er det, der karakteriserer Halskov Vænge.

_

Bidrag til naturperle Nordøstfalster
Blider
Blider gøres klar til affyrring
Blider
Blider gøres klar til affyrring
Morgenfruemark
Morgenfruemark ved Nykøbing Falster
Rideferie
FerieRytter tilbyder rideferiepakker i Corselitzeområdet. Se mere på www.ferierytter.dk