feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde
Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

test

Odsherredbuerne og Lammefjord - Kulturmiljøer_ _

Gå en tur på skuldrene af vores forfædre. Gravhøjene ligger tæt i Odsherred. Faktisk er det den egn i Danmark, der har flest gravhøje. Når man kører rundt i området, kan man se, at mange bakketoppe har en ekstra top i form af en bronzealderhøj.

Dragsholm Slot - et besøg værd!

Ved Gudmindrup ligger Dragsholm slot - et af Danmarks ældste slotte. Navnet Dragsholm betyder 'holmen ved draget'. Draget er den landtange, der forbandt Odsherred med det øvrige Sjælland, før Lammefjorden blev inddæmmet. Dragsholm har ligget på denne holm siden 1200-tallet. Der tilbydes guidede rundvisninger på slottet året rundt.

Kysterne langs slottet er omkranset af nogle af landets bedste strande, og området byder på fuglereservater og store fredede områder. Alt dette kan opleves på en af Odsherreds mange naturvandreruter.

_

Urokser og gravhøje

Det ældste bevis på, at der har levet mennesker i Odsherred, er et arkæologisk fund af to urokser. De blev dræbt for omkring 9.000 år siden. Den ene okse er udstillet på Nationalmuseet, den anden er på Zoologisk Museum i København.

Uroksen, hvis skelet i dag findes på Nationalmuseet, blev fundet i Vig i 1800-tallet. Man ved, at uroksen blev skudt af mennesker, da man har fundet tre pilespidser, lancetmikrolitter, ved siden af dens brystparti. Desuden var der en pilespids, som var trængt igennem knoglen nederst på det 7. ribben. Mikrolitter er små pilespidser hakket i flint. De vejer kun få gram, og de har fungeret som spids på de pile, der har nedlagt det store dyr.

Gravhøjene ligger tæt i Odsherred. Faktisk er det den egn i Danmark, der har flest gravhøje. Når man kører rundt i området, kan man se, at mange bakketoppe har en ekstra top i form af en bronzealderhøj.

I det nordlige Odsherred ligger to særligt spændende jættestuer. Ved Stenstrup er der en dobbeltkamret gravhøj, der bliver kaldt Troldstuerne. Kamrene er fra stenalderen, og man kan komme ind i dem.

Vest for Nyrup ligger Birkehøj, her findes et 11 meter langt gravkammer. Også det kan man komme ind i.

_

Lammefjorden - blev til god landbrugsjord

I slutningen af sidste århundrede blev Odsherreds areal forøget fra 59.190 til 71.520 tønder land - en forøgelse der gjorde, at området blev 21 % større. Inddæmningen var et af de største danske afvandingsprojekter. Et projekt der fik en hel fjord til at forsvinde, men det landbrugsland, som lammefjorden blev forvandlet til, har givet mere produktion og nye arbejdspladser i Danmark. Det viste sig, at den tidligere fjordbund var særdeles velegnet som landbrugsjord, men fjorden og dens dyre- og planteliv måtte betale prisen.

Fra 1873 til 1943 tørlagde man fjordens vestlige del. Inddæmningen begyndte den 3. april 1873, hvor man byggede den to kilometer lange Audebodæmning.

I 1875 begyndte man en udpumpning. Man sænkede gradvist vandstanden i fjorden, sådan at udpumpningen skete i etaper. Først i 1943, da man nåede syv meter under havets overflade, var fjorden helt tørlagt. Dermed forsvandt også en sø mod øst i den dybeste del af fjorden, her havde der før levet mange fisk.

Et aktieselskab med lensbaronen fra Dragsholm stod i spidsen for projektet.

_

Bidrag til naturperle Odsherredbuerne og Lammefjord