feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde
Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

test

Odsherredbuerne og Lammefjord - Naturen_ _

Odsherred har buer, højdedrag og saftige gulerødder. Landskabet kaldes et skoleeksempel på, hvordan en gletsjer har set ud under sidste istid. I de tre lavtliggende områder – Lammefjorden, Sidinge Fjord og Nykøbing Bugt – lå gletsjeren. Herfra har den skubbet underlagets materialer op og har dannet bakkerne for 18.000 år siden.

Strande, udsigtspunkter og fjorde

Højdedragene i Odsherred, Lammefjorden med det flade fjordbundslandskab og de kystnære bøgeskove ved Kongsøre - her finder man Danmarks mest varierede natur. Sjællands største vandreklit findes ved Rørvig, og der er smukke kuperede bakker ved Klintebjerg.

Odsherred ligger i den nordvestlige del af Sjælland. I området ligger hyggelige sjællandske småbyer som Asnæs, Vig, Hørve, Nørre Asmindrup og Nykøbing Sjælland. Kystlinjen er 155 kilometer lang og byder på gode badestrande.

Lammefjorden er dyb, og den inderste del har været hele 20 meter dyb. Men den inderste del er i dag fyldt op med dyndjord. Dyndjord består af en blanding af jord fra bakkerne omkring fjorden og det råd, der opstår ved iltsvind i søer og fjorde. Den inderste del af Lammefjorden lægger jord til de velkendte Lammefjords gulerødder.

Der er flere store sommerhusområder i Odsherred. På halvøen Rørvig ligger Nørrevang, der er godkendt som Danmarks geografiske midtpunkt. Det er midtpunktet, hvis man tager en passer og tegner en cirkel om et Danmarkskort, hvor Bornholm er med. I Nørrevang ved Rørvig findes en meget stor sten med påskriften: 'Danmarks midtpunkt'. Hvis man er en livsnyder, er Rørvig Kro bestemt et besøg værd. Den stammer helt tilbage fra 1800-tallet. I dag drives en intim gourmetrestaurant.

_

Vejrhøjbuen og Esterhøj

Odsherred har tre store bakkedrag. Vejrhøjbuen er den mest markante. Den strækker sig fra Vindekilde i det sydvestlige Odsherred nordøst over Veddinge Bakker og op mod Isefjordens kyst.

Vejrhøj ligger 121 meter over havets overflade. Fra toppen er der udsigt ud over Nekseløbugten. Mod syd ser man ud over Sanddobberne, en to kilometer lang slette med strandvolde og lave områder. Havet danner stadig nye strandvolde, så sletten vokser mod vest.

Man har den bedste udsigt til Odsherredbuerne fra Esterhøj ved Høve, der ligger 95 meter over havets overflade.

_

Ole Olsen - en mand med stil

Området har mange gravhøje. Nord for Grevinge ligger Dutterhøjene, der betår af fem gravhøje.

I Høve ved Odsherred  finder man en gravhøj med en helt særlig historie. Grundlæggeren af Nordisk Film, Ole Olsen, boede på en gård ved Høve og fik opført en gravhøj til hans og konens urner. Den idé fik han, fordi konens urne var forsvundet fra Bispebjerg Kirkegård. Det lykkedes heldigvis at genskaffe urnen. For at det ikke skulle ske igen, besluttede Ole Olsen at opføre en gravhøj på sin fødeegn. Han købte en gård ved Sejerø Bugten. Det er gården Esterhøjgård, som nu er Høve Friskole.

Ole Olsen opførte ikke en helt ny gravhøj, han byggede et gravsted i den midterste af de tre gravhøje i Esterhøjgruppen. Han søgte tilladelse til at indrette gravstedet i højen.

Søndag den 17. oktober blev gravhøjen ved Esterhøjgård i Høve åbnet. Ole Olsens urne blev, som han havde bestemt det, anbragt på pladsen ved siden af hustruen Anna.
Så blev gravhøjen lukket. Den må åbnes på 200 års dagen for hans død - den 5. oktober 2143.

_

istid

Odsherredbuerne fortæller os, hvordan en gletsjer har set ud

De høje bakker i Odsherred er et godt sted at tage på udflugt. Bakkerne er omgivet af stejle skråninger mod det omgivende flade land og havet. De høje bakker ligger i det smalle land mellem havet i Sejrøbugten og Isefjorden.

Landskabet kaldes et skoleeksempel på, hvordan en gletsjer har set ud under sidste istid. I de tre lavtliggende områder – Lammefjorden, Sidinge Fjord og Nykøbing Bugt – lå gletsjeren. Herfra har den skubbet underlagets materialer op og har dannet bakkerne for omkring 18.000 år siden.

De lave områder kaldes inderlavninger, bakkerne kaldes randmoræner og de flade områder på vestsiden af bakkerne er hedesletter. Under et kaldes landskabet for en glacial landskabsserie.

Klik på animationen til venstre og se, hvordan isens bevægelser i istiden har påvirket landskabet i Odsherred - og mange andre steder i Danmark.

_

Fredede områder i Odsherred

En del af Odsherred er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder. I Odsherred er bl.a. Veddinge Bakker, Verjhøj og Bjergene fredet. Det samme er området Korevlen helt ude ved kysten.

_

_

Bidrag til naturperle Odsherredbuerne og Lammefjord