feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Parkeringspladsen tæt ved Frederikshåb plantage -
ved hundeskoven
55.67089 / 9.17384

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Randbøl Hede - Den gode historie_ _

Efter sigende udslettede pesten i 1350'erne nærmest hele befolkningen i Randbølområdet. Sagnet siger, at der kun var kun én mand tilbage i Randbøl. I sin desperation gik han op i kirketårnet og ringede med klokken. Efter et stykke tid hørte han et svar fra en anden kirkeklokke. Han gik så i lydens retning og fandt her en kvinde, som var den eneste overlevende i Vorbasse Sogn.

Orkan over Randbøl Hede i ’99

Randbøl Hede er konstant under påvirkning fra vind og vejr, men under stormen i 1999 bragede hele 75.000 kubikmeter træ mod jorden. Alle der oplevede den storm, der rasede aftenen og natten til d. 4. dec. 1999, husker som regel også, hvordan der lå væltede træer over stort set hele Danmark. For Randbøl Hede fik stormen store konsekvenser. Ca. en tredje del af Frederikshåb plantage var smadret. Store dele af en plantage, som det havde taget næsten 100 år at opbygge, lå nu blottet mod himlen, og resterne bestod i træer, der lå væltet ind over hinanden og var splintret i stumper og stykker.

_

Heden var en skummel vildmark

I gamle dage opfattede folk i området Randbøl Hede som et uhyggeligt sted, fordi heden var så åben og øde, og fordi røvere huserede der. De, der boede i området, var simpelthen bange for at drage igennem hedelandskabet.

_

’Den sorte død’ kom til Randbøl

I 1300-tallet spredte 'Den sorte Død' sig i det meste af Europa, og den hærgede de næste århundreder. 'Den sorte død' var en epidemi af pest. Ud fra de sparsomme kilder, der findes, antages det, at den første bølge dræbte mellem en tredjedel og halvdelen af hele Europas befolkning.

Efter sigende udslettede pesten i 1350'erne nærmest hele befolkningen i Randbølområdet. Sagnet siger, at der kun var kun én mand tilbage i Randbøl. I sin desperation gik han op i kirketårnet og ringede med klokken. Efter et stykke tid hørte han et svar fra en anden kirkeklokke. Han gik så i lydens retning og fandt her en kvinde, som var den eneste overlevende i Vorbasse Sogn. De to fik børn og levede lykkeligt sammen til deres dages ende.

_