feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Parkeringspladsen tæt ved Frederikshåb plantage -
ved hundeskoven
55.67089 / 9.17384

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Randbøl Hede - Friluftsliv_ _

På Randbøl Hede kan man få en solid vandretur gennem upoleret natur. Her er også gode mountainbikeruter og et spændende fugleliv. Gode ridemuligheder for hestefolket og man kan også overnatte i det fri.

Vandreture

Randbøl Hede er eksempel på et af de få naturområder, hvor man kan få sig en solid vandretur og opleve den danske naturs sande storhed.

I Naturstyrelsens pjece, Vandreture 73, findes fire forslag til vandreture i området. De enkelte ruter er mellem to og tre km lange. Ruterne kan kombineres, så man kan sammensætte sin helt egen tur i området.

Man bør som minimum gå forbi Staldbakkerne. Nordøst for Stoltenbjerg kan man også finde sporene af Vorbasse studevej, hvor der i århundreder har været ført kvæg til marked i Vorbasse. Vejen går gennem heden og er desuden et stykke af Hærvejen.

Naturstyrelsen har også afmærket vandreruter i Frederikshåb plantage.

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/randboel-hede-og-frederikshaab-plantage/aktiviteter/

_

Mountainbike

Der er gode mountainbikeruter i Tørskind Bakker. Man kan starte en tur fra Tørskind Grusgrav, hvor der er toilet og vand.

Tørskin Grusgrav
Tørskindvej 98A
6040 Egtved

 

 

 

_

Fugle

Indlandsklitterne og Staldbakkerne er gode udsigtssteder, når man vil se på fugle. To interessante arter er storsporven på grund af sin sandflugt, og den rødryggede tornskade, der tappert forsvarer sit territorium. På heden kan man også se mere almindelige fugle som gulspurv og husskade. En tidlig forårsmorgen kan man møde misteldrossler og hedelærker på Randbøl Hede.

 

_

Naturrum

Et sted der er værd at besøge er Kirstinelyst. Kirstinelyst er et oplevelsescenter med informations- og aktivitetsfaciliteter, høhotel med faciliteter til ryttere og en masse andre spændende faciliteter. Der er blandt andet bålpladser og overnatningsplads.
Kirstinelyst ligger i et mindre skovområde umiddelbart øst for Randbøl Hede. Der er plads til 3-4 telte og overnatningen er gratis.

Der findes gode parkeringspladser ved Kirstinelyst, ved nordkanten af Frederikshåb plantage og ved Reventlows Hedegård.

Se mere her:
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/syddanmark/naturrum-kirstinelyst/

_

Ridning

Der findes 11 km med afmærkede ridestier i området. Naturstyrelsen har blandt andet afmærket en smuk rute i Frederikshåb Plantage. Man kan finde ruterne på:
www.naturstyrelsen.dk

_

Overnatning

Der findes to primitive overnatningspladser ved Randbøl Hede. De kan frit benyttes, én ved Kristinelyst og én ved Hestedalen i den østlige del af Frederikshåb plantage. Det er tilladt at grille og lave bål på disse pladser.
Der er endnu ikke toiletfaciliteter, men der arbejdes på at opføre det ved Kristinelyst. Find pladserne på:
www.udinaturen.dk

_