feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Parkeringspladsen tæt ved Frederikshåb plantage -
ved hundeskoven
55.67089 / 9.17384

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Randbøl Hede - Naturen_ _

Den helt særlige naturtype, indlandsheden, finder man her. Randbøl Hede strækker sig i dag over ca. 750 ha. Det vil sige et stort område, hvor der er åbne stepper, så langt øjet rækker og det meste af overfladen er svøbt i lyng, blåtop og bugtede sandklitter.

Store ubeboede vildmarker i Danmark

For omkring 6.000 år siden begyndte mennesker at leve af at dyrke jorden i stedet for kun at jage dyrene i naturen. Derfor begyndte de at afbrænde mere og mere skov. Før det skete, var den danske natur helt dækket af skov.

Da vores forfædre fjernede skoven, opstod denne golde form for natur, som vi i dag kalder hede. Omkring en femtedel af Danmark var førhen dækket af lynghede. I 1700-tallet var enkelte steder ligefrem store ubeboede vildmarker.

_

Lilla og gold

Randbøl Hede strækker sig i dag over ca. 750 ha. Det vil sige et stort område, hvor der er åbne stepper, så langt øjet rækker og det meste af overfladen er svøbt i lyng, blåtop og bugtede sandklitter. Lyngen er fredet, men man må gerne plukke af den og flette en krans med børnene.

I den nordlige del af Randbøl Hede finder man en klitryg, der er 15 m høj og 1 km lang. Fra Staldbakkerne er der en billedskøn udsigt over heden. På det højeste punkt, Stoltenbjerg, kan man vandre hele 88 meter over havet. Der er i det hele taget gode muligheder for at træne lægmusklerne flere steder på Randbøl Hede.

_

Sandet flygter

Staldbakkerne nord på heden er høje sandklitter, som er vandret fra vestkysten mod øst for at ende her. Sandet kan flytte sig med vinden. Det kaldes for sandflugt og sker især på Randbøl Hede. Ved større vindstyrker flyver sandet langs med jordoverfladen, og det kan blive til en decideret sandstorm, hvor kraftig vind hvirvler sandet op. Det er især tydeligt på så stort et åbent område som her.

Sandflugt kan ødelægge planterne på Randbøl Hede, hvis de bliver dækket af sandet eller mister deres rodfæste under sandfygningen. På grund af sandflugten er jorden meget sandholdig og næringsfattig, og man har plantet plantage og levende hegn for at holde på sand og jord.

_

Naturfænomen i Frederikshåb Plantage

I Frederikshåb Plantage, som er plantet i den nordlige ende af Randbøl Hede, kan man gå på jagt efter små søer. Søerne kommer og går nemlig. Man mener, de forsvinder og dukker op igen hvert 7. år. Derfor bliver den slags søer kaldet for Syvårssøer. Når de ikke er der, kan man gå der, hvor der ellers er søbund.

Man kan desuden finde fladvandede og næringsfattige hedesøer på Randbøl Hede.

_

Hvem har mon lagt sten her?

I plantagen finder man også store indlandsklitter og stenrøser. Stenrøser er dynger af sten, som det menes, vores forfædre har samlet sammen, da stenene har ligget i vejen for deres brug af skove og dyrkning af jorden. Nogle af dyngerne er også forsegling på urnegrave. Stenrøserne er ca. 5.000 år gamle.

For omkring 6.000 år siden begyndte mennesket at leve af at dyrke jorden i stedet for kun at jage dyr, derfor blev stenene smidt langs markskellene, eller de blev samlet i dynger midt på marken eller i et hjørne. Mennesker fortsatte med at lave stenrøser hele vejen op gennem middelalderen, og de findes stadig flere steder i Danmark.

_

Fredede områder ved Randbøl Hede

En del af området omkring Randbøl Hede er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder. Selve Randbøl Hede og Frederiksnådekolonien er fredet.

_