feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Hestebjerggård ved Lejre
55.61561 / 11.96894

Parkeringspladsen i den sydlige udkant af Boserup skov
55.65537 / 12.03264

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Roskilde Fjord - Kulturmiljøer_ _

Der har været vigtige samfund i Lejre i jernalderen og vikingetiden. I 1986 udgravede arkæologer en vikingehal på 11 gange 48 meter vest for Gl. Lejre. Lejrehallen er bygget med krumme plankevægge. Arkæologer mener, at der har boet en meget magtfuld person i den store hal.

Lejre Ådal som magtcentrum

Lejre har været beboet af mennesker siden jægerstenalderen. Området har været helt ideelt for først jægerne og sidenhen bønderne. Beliggenheden tæt på Roskilde Fjord og åerne har givet vores forfædre mulighed for fiskeri, jagt, transport og mølledrift. Jordbundsforholdene er varierede, hvilket har givet godt landbrug. Det har været godt for dyrene at græsse på de brede enge. Man kunne hente tømmer og brænde i skovene. Mange vandløb løber sammen i området, og det har gjort det muligt for rejsende at komme videre mod øst eller vest ad vandvejen.

Øm jættestue, en af Danmarks største og bedst bevarede jættestuer, ligger på vejen mellem Lejre og Øm. Kammeret er 2 meter bredt og 7 meter langt, og det er spændende at udforske det 5000 år gamle gravkammer med lygter.

Et andet spændende fortidsminde er skibssætningen ved Gl. Lejre, øst for Lejre by. Det er nordens største skibssætning og er blevet rejst som gravplads for de mægtige vikingekonger der boede i området.

Flere af fortidsminderne er nærmere beskrevet på: www.visitroskilde.dk

_

Kulturlandskabet ved Roskilde Fjord

Der findes mange bopladser fra stenalderen omkring Roskilde Fjord. Både vest, syd og øst for fjorden kan man finde køkkenmøddinger, dysser og jættestuer. Jernalderfund fra omkring Kristi fødsel findes her også mange af.

Mange høje og storstensgrave er bevaret i Roskilde og Lejre kommuner, men grusgravningen langs den østlige del af fjorden er skyld i, at mange er gået tabt.

De fleste af kirkerne i sognene er fra den romanske periode, og mange er opført i kampesten. I middelalderen hørte mange gårde under de kirkelige institutioner. Ved reformationen blev de overtaget af kongen. Roskilde Domkirke og Duebrødre Kloster fik dog lov til at beholde deres egne godser indtil slutningen af 1700-tallet.

Området er præget af et gammelt agerbrugslandskab med relativt store landsbyer.

Ud over landskaberne kan du opleve områdets historie komme til live i Sagnlandet Lejre. Besøg det her: http://www.sagnlandet.dk/

Vil du besøge Domkirken kan du finde åbningstider og anden info her: http://www.roskildedomkirke.dk/

_

Lejre i vikingetiden

Der har været vigtige samfund i Lejre i jernalderen og vikingetiden. I 1986 udgravede arkæologer en vikingehal på 11 gange 48 meter vest for Gl. Lejre. Lejrehallen er bygget med krumme plankevægge. Uden om står en række støttepiller af tømmer. Arkæologer mener, at der har boet en meget magtfuld person i den store hal. Der har ligget flere bygninger i nærheden af hallen.

Man har fundet dyreknogler som bevis på, at befolkningen i jernalderen og stenalderen holdt kvæg, svin, får og geder. De dyrkede korn, fiskede i Roskilde Fjord og de omkringliggende åer. I skoven jagede de blandt andet kronvildt.

Det har været et rigt samfund, hvilket fund af smykker og spænder vidner om. Arkæologer har fundet kogekar fra Sverige og Norge og keramik og glasperler fra Østersølandene. Det har altså været et samfund, der har været i kontakt med omverdenen og har handlet med vores nabolande.

Området ved Roskilde Fjord er et godt eksempel på det gamle klassiske herregårdslandskab, hvor der var langt mellem gårdene. Herregårdslandskaber er ofte områder med store ubrudte markflader, lange alléstrækninger og flere bygninger med kulturhistorisk betydning.

Ofte bevares herregårdslandskaber gennem landskabsfredninger eller lokal politik, hvor bebyggelse og terrænændringer hindres.

_

Herregårdene

Området ved Roskilde Fjord er et godt eksempel på det gamle klassiske herregårdslandskab, hvor der var langt mellem gårdene. Herregårdslandskaber er ofte områder med store ubrudte markflader, lange alléstrækninger og flere bygninger med kulturhistorisk betydning.

Ofte bevares herregårdslandskaber gennem landskabsfredninger eller lokal politik, hvor bebyggelse og terrænændringer hindres.

Besøg f.eks. landskabet omkring Sørup Herregård, som har en af landets ældste hovedgårde fra det 13. århundrede, eller Ledreborg Slot, som er helt enestående både inde- og udefra.

http://www.ledreborg-slot.dk/

_

Kattinge Værk

I 1300-tallet blev Kattinge Sø adskilt fra Roskilde Fjord, da Hvideslægten byggede en dæmning ved borgen Nebbe. I 1750'erne byggede man en sluse i dæmningen og anlagde en vandmølle. Senere byggede man Kattinge Værk her. Vandkraften er blevet brugt til at trække en stampemølle, en grynmølle og i slutningen af 1800-tallet fungerede Kattinge Værk som cellulosefabrik.

I dag bliver stedet brugt til Københavns Kommunes Natur- og aktivitetscenter. Aktivitetscentret tilbyder kurser som kanosejlads, havkajak og klippeklatring.

Se mere på: http://www.kattingevaerk.dk/

_