feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde
Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Skagens Odde - Den gode historie_ _

Som mangeårig fiskekultur er Skagen rig på søhistorier. Efter sigende knirker og knager det stadig i de huse, hvor der har været opbevaret stjålet gods. Og fra havet ud for Skagens gamle fyr lyder der røster, som klager sig og råber på hjælp. Disse røster stammer fra de søfolk, som ikke er blevet lagt i jorden.

De bestjålne sømænd går igen

Ifølge sagnet var det ikke alle skagboer, der anskaffede sig deres værdigenstande på hæderlig vis. Der var ofte strandvaskere eller strandede skuder at finde på vesterhavssiden af Odden. Men deres rigdom medførte ikke altid lutter fryd og gammen. Sagnet siger, at man i gamle dage kunne høre store vaders med skvulpende havvand sjoske rundt i nogle af skagenshusene ved nattetid.

Under nordvestenstorme knirker og knager det stadig i de huse, hvor der har været opbevaret stjålet gods. Og fra havet ud for Skagens gamle fyr lyder der røster, som klager sig og råber på hjælp. Disse røster stammer fra de søfolk, som ikke er blevet lagt i jorden.

I dag findes der eksempler på alle de historiske fyr på Skagen, både vippefyr, hvide fyr og grå fyr.

_