feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde
Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Skagens Odde - Friluftsliv_ _

Pragtfulde badestrande, surfing og Skagens særlige lys - men I kan også opleve havørne og kødædende planter. Området kalder også på rolige vandreture og vilde strabadser på mountainbike.

Cykelture

I området omkring Skagen er der gode muligheder for smukke cykelture. Der er mange afmærkede cykelruter og ruterne er lagt, så man overvejende cykler på de mindst befærdede veje eller ad cykelstier langs kyster, gennem landbrugsland, gennem plantager og skyggefulde skove.

Der findes et veludbygget net af både nationale og regionale cykelstier, som fører jer gennem de smukke landskaber.

For eksempel: Danmarks Nationale Cykelrute nr. 1 - Vestkystruten.

Har du ikke selv medbringer cykel, så er der mulighed for leje en cykel hos Cykeludlejning Skagen:
ww.skagen-cykeludlejning.dk

_

På mountainbike

D. 3. oktober 2009 blev en ny mountainbike-rute indviet i Skagen Klitplantage. Den 15 km lange rute veksler imellem grusvej, sandunderlag og snoede strækninger ind imellem træer.

På åbne områder er ruten markeret med Naturstyrelsens røde pæle og grønne piktogram hvorpå er afbilledet en hvid mountainbiker, mens den inde mellem træerne er markeret med hvide pletter på træerne. Ruten begynder og slutter ved Skagen Ok og Motions klubhus (Gl. Landevej 47, 9990 Skagen).

Ud over denne afmærkede rute er det tilladt at køre på alle skovveje, men det er ikke tilladt at cykle i skovbunden og ned af klitter.

Mere information kan findes i folderen ”På mountainbike i Skagen klitplantage”, der er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel.

_

Vandreture

I området omkring Skagen er der uendelige muligheder for fantastiske vandreture i varierede landskaber. Tag f.eks. en vandretur ud på Grenen eller en af de mange afmærkede vandreruter i plantagerne. Skagen er også et knudepunkt for Nordsø-vandrerruten, der giver mulighed for at vandre mod Hirtshals og mod Frederikshavn. På biblioteket i Skagen kan du hente en folder om Nordsø-vandrerruten.

Du kan desuden downloade forskellige relevante vandretursfoldere på:
http://www.naturstyrelsen.dk/

Herunder er et udvalg af gode vandrelokaliteter ved Skagen:

Hulsig Hede

Her er mange gode muligheder for dejlige vandreoplevelser. Reelt kan man gå lige udenfor døren på Skagen Strand og direkte til Hulsig Hede. På den fredede Hulsig Hede kan man se et pragtfuldt klitlandskab. Nogle af klitterne er 25 m høje, og i lavninger ses fugtig bund eller stensletter.

Skagen Klitplantage

Skagens Klitplantage er med sin beliggenhed mellem to have og sit smukt varierede terræn en værdig repræsentant for de mange statsejende klitplantager. Pionertræarten, den hårdføre og nøjsomme bjergfyr, dominerer stadig skovbilledet.

På sin vej kommer man til en 100-årig bøgeskov, som ligger sydligst i plantagen. Sandmilen i den sydøstlige del af plantagen er efter Råbjerg Mile landets største levende vandreklit. På en kilometerlang strækning blæser den lukt i Kattegat og er i enhver henseende et betagende syn.

Bunken Klitplantage og Råbjerg Mile

Bunken Klitplantage ved Hulsig er en smuk plantage, som er præget af sitkagran, skovfyr, bjergfyr og contortafyr. Plantagen ligger tæt ved sandflugtsområdet Råbjerg Mile mod vest og Kattegats dejlige strande mod øst.

Ålbæk Klitplantage

Et område på 736 ha som består overvejende af mager klithede og småkuperet klitterræn. Her vokser skovfyr, bjergfyr og østrigsk fyr. Her vokser mange svampe om efteråret.

_

Badning

Ved Skagen findes nogen af Danmarks bedste badestrande. Der er også gode bølger til både windsurfing og udfordrende svømning på flere af strandene. Aalbæk Strand, Skallerup Klit og Højen Strand ved Gl. Skagen er blot nogle af dem. Dejlige strande med blå flag, klitter og marehalm.

Tjek her, hvor der findes blå flag på:
www.blaaflag.dk

Kattegats rolige sandstrand, Damstederne, er en mere børnevenlig strand. Her er vandet lavt med blide bølgebrus. Stranden har også blåt flag og er kendt for Stokmilen - en høj klit.

På Skagens Odde må der dog ikke bades på selve den yderste spids af Grenen - der er sket en del badeulykker her!

_

Til hest

Ved Skagen er der gode muligheder for ridning. Der kan rides på stranden, der hvor der må køres med biler, og der er også etableret ridestier flere steder inde i landet, bl.a. en af Danmarks længste rideruter. Det er Riderute Vendsyssel, som starter i Skagen og bevæger sig sydpå mod bl.a. Hirtshals og Frederikshavn.

Har du ikke selv hest, er der mulighed for leje en hest på Langagergaard eller Stald Nordkap i Tversted, der også tilbyder guidede ture på islandske heste, med turguide i plantage og ved strand.

Den islandske hest er fantastisk velegnet til både nybegyndere og øvede, såvel børn som voksne. Læs mere på www.tur-ridning.dk.

Har du egen hest med, er der gode muligheder for overnatning både på Stald Nordkap, Napstjertheste i Jerup og Gl. Klitgaard Camping i Løkken: www.napstjertheste.dk og www.gl-klitgaard.dk.


Du kan se flere overnatningssteder for hest og rytter her:
www.riderute.dk

_

Kig på fugle

Fugleinteresserede fra hele Danmark har udpeget Skagen som landets mest interessante fuglested. Mange fugles trækrute passerer hen over Skagen, og i løbet af et år bliver der observeret omkring 250 forskellige arter. Fugletrækket er mest intenst om foråret, men det meste af året kan du få smukke og ofte også sjældne fugle i kikkerten. Ved Skagen kan du bl.a. se kongeørn, havørn, rød glente og musvåge, men også sjældnere rovfugle som kejserørn, steppehøg, lille skrigørn, lille tårnfalk og blå glente.

Gode fuglelokaliteter er bl.a.:

  • Klitterne syd for byen. Nogle af klitterne er ret høje og dermed gode udsigtspunkter hvorfra man kan observere fugletrækket.

  • Storklit og Pæleklit. Høje, sandede klitter begroet med hjælme og gyvel og med en flot udsigt mod syd ned over de åbne klitter langs vestkysten samt Skagen Klitplantage inde i landet. Bakken ligger ved Kanalvejen syd for Højen. 


Læs mere om fuglelivet ved Skagen og find flere gode lokaliteter her:
http://www.birdsontop.dk/

_

Golf

Golfklubben Hvideklit er beliggende lige syd for Skagen by. Golf Klubben har en smuk og udfordrende 18 hullers mesterskabsbane. Det er Danmarks nordligste golfbane og en delvis linksbane, delvis skovbane. Fairways snor sig gennem åbent klitlandskab og tæt granskov.

Læs mere om goldbanen her:
www.hvideklit.dk.

_