feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde
Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Skagens Odde - Naturen_ _

Snapseurter, vindens, sandets og havets kræfter. Skagen Odde er verdens største odde. Oddelandskabet er dynamisk, det vokser hele tiden, men det nedbrydes og forsegles også. Skagens Odde er velbesøgt af trækfugle, og især om foråret kan man være heldig at se sjældne rovfugle som kommer fra andre lande.

Lysets landskab længst mod nord

Skagens Odde går i en blød bue fra Hirtshals til lidt nord for Frederikshavn. Området har danmarksrekorden i antallet af solskinstimer. Bornholm ligger på andenpladsen. Det er de norske fjelde, der gør, at Skagens Odde har sol i så mange timer. Føneffekten skaber et skyfrit område over Nordjylland og Skagerrak. Desuden giver det et særligt lys, at der er så kort afstand til havet på begge sider af kysten. Og sandet giver genskin på stranden.

Selv om Danmark er et lille land, er der forskelle på dagens længde inden for landets grænser. Ved sommerjævndøgn, som er årets længste dag, mærkes forskellen mest tydeligt. I 2007 varede lørdag d. 21. juni 18 timer og 6 minutter i Skagen by, mens den samme dag kun varede 17 timer og 17 minutter i Gedser. En tur til Skagen gav således 49 minutter mere med solskin. Kort sagt: Skagens Odde er lig med havvind, sol og lyse nætter.

_

Verdens største odde

Skagen Odde er verdens største odde. Oddelandskabet er dynamisk, det vokser hele tiden, men det nedbrydes og forsegles også. Ved Grenen bliver Odden større, fordi grunden hæver sig op af havet, og sand og grus fra havet aflejres. Skagens Odde er et ungt stykke af Danmark, Odden blev først dannet efter den sidste istid ca. 5000 år før Kristi fødsel.

Odden vokser fortsat. Inden for de sidste 300 år er den vokset med cirka otte meter om året.

De fleste steder på Odden består landskabet af dobber og rimmer. Rimmer er strandvolde, som rækker op i landskabet, mens dobber er de lavninger, der findes mellem voldene. Disse lavninger bliver i våde perioder til lavvandede søer.

_

Havets kraft ved Grenen

Skagens Odde har altid været et farefuldt sted for skibe. Der er et fire kilometer undersøisk rev, som skifter position alt efter vind og strøm. De mange fyrtårne i området vidner om det farefulde hav.

Grenen er spidsen af Skagens Odde. Her mødes de to have: Skagerrak og Kattegat. Det kan ses på bølgerne, at havene mødes. Det skaber voldsomme strømforhold. Derfor er det også strengt forbudt at bade ved Grenen. Man kan dog godt soppe og prøve at stå med den ene fod i Skagerrak og den anden i Kattegat.

_

En enorm bunke sand

Lige ved Bunken Klitplantage og cirka 15 kilometer sydvest for Skagen by ligger Råbjerg Mile. Den er en 1000 meter bred og 1000 meter lang sandbunke med to bagudrettede ’arme’. En sådan mile kaldes også for en barkan. Den består af ca. 4 millioner kubikmeter sand og har sit højeste punkt 40 meter over havet.

Milen kaldes for en parabelklit på grund af formen. Formen har den fået, fordi vinden holder sandet i midten af sandbunken tørt. Der er også langt til grundvandet her, mens siderne af sandbunken er fugtige, fordi de er tættere på grundvandet. Derfor er der også planter langs siderne.

_

Milen bevæger sig

Milen bevæger sig. Midten af den bevæger sig hurtigst frem, fordi sandet her er tørt. Milen vandrer i østlig retning med mere end 15 meter om året. Man mener, den vil miste sandet til armene, efterhånden som den bevæger sig. Milen har bevæget sig ind i landet fra kysten ved Skagerrak, der hvor Råbjerg Stene ligger i dag.

Staten købte milen i år 1900. Da lå den 3,5 kilometer fra, hvor den ligger nu. Størrelsen på milen har dog næsten ikke ændret sig i de seneste 100 år. Det skyldes, at terrænet foran den i dag er højere end selve Milen og ligger som en slags hegn foran den, og at det er materiale fra de gamle klitter, som vinden nu skal gnave sig igennem.

_

Hvordan opstår sandflugten?

De øverste lag sand på miler er så tørre, at de kan blæse væk.  Lagene helt ned til, hvor grundvandet begynder at binde sandet, kan flytte sig rundt i landskabet.

Så længe det er tørt, blæser vinden alt sandet væk bag ved milen og mellem strandvoldene. Nogle steder på Råbjerg Mile ses der skeletagtige fyrretræer. De har været dækket af sand i mere end 40 år og er nu igen kommet til syne efter sandflugt. Landskabet forandrer sig hele tiden.

_

Hvordan har Milen forandret sig?

I begyndelsen af 1900-tallet så Råbjerg Mile ikke ud, som den gør nu med bagudrettede arme.

Dengang var milen halvmåneformet. Det vil sige, at armene lå foran milen i vindens retning. Der er mindre vind og mere vegetation på selve milen i dag.

Milen vil sandsynligvis fortsætte sin vandring mod Kattegat i de næste mange år. Hvis den holder sin nuværende bevægelseshastighed, vil den nå til hovedvejen omkring år 2200, og i år 2230 vil den nå Kattegat. For at sikre, at milen kan bevæge sig, har Staten købt flere arealer i området, og andre tilstødende områder er blevet fredet.

_

Bitre bjesker har skabt uforglemmelige opskrifter

Skagens Odde er et godt sted at finde bær og urter, der kan bruges til fremstilling af en voksenspecialitet i særklasse, nemlig Skagensnapsen. Bjeskens kaldes den også. Bær og urter er nok især blevet tilsat i gamle dage for at neutralisere smagen fra dårlig hjemmebrand, når fiskerne skulle styrke sig på noget stærkt.

Skagens Naturhistoriske Museum beskriver de karakteristiske snapseurter, som man kan samle i området. Udstillingen giver også gode opskrifter. Det er især disse planter, som kan findes i Skagen: porse, tormantilrod, hjælme (en slags marrehalm,) prikbladet perikum, klitrose, den sjældnere vild timian, havtorn, revling (også kaldet sortbær), egeknobber, strandmalurt og hedelyng.

En god ’snapsetur’ kan tage sit udgangspunkt ved Råbjerg Kirke og fortsætte langs vandet ud til Stensletten. På Batterivej findes der også interessant natur. For enden af vejen ved Redningshuset findes flere af urterne, samtidig kan man nyde synet af tre arter af vilde orkidéer. De mange standenge på Skagens Odde er et godt sted at lede efter standkvan og strandmalurt, ved Jerup strand syd for Skagen er der især mange af disse planter.

Planterne kan stort set indsamles hele året, alt efter hvornår de står i flor. Om vinteren finder man selvfølgelig ikke planter og bær, men egeknopper kan samles allerede i slutningen af feburar og begyndelsen af marts. Museet arrangerer naturvandringer på Skagen under emnet ’snapseurter’.

Et eksempel på en nordjysk bjesk, som kaldes Klit Bjesken:
1 del røllike
1 del porse
1 del perikon.

Bland essenserne i snapsen og fortynd dem til passende styrke efter endt trækketid.

_

En kejser og mange konger

Skagens Odde er velbesøgt af trækfugle, og især om foråret kan man være heldig at se sjældne rovfugle som kommer fra andre lande. Steppehøgen, der kommer fra områder flere tusinde af kilometer længere mod sydøst, er set ved Skagen - også kejserørnen, som normalt hører til i sydeuropæiske himmelstrøg, er set ud for Grenen.
Udover kejserørnen er kongeørnen også en gæst i luftrummet over Skagens Odde. Området har tidligere sat rekorder i antallet af havørne. Desuden er der også set mange fiskeørne og skrigeørne.

_

Fredede områder ved Skagens Odde

En stor del af Skagens Odde er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Det gælder bl.a. Grenen, Råbjerg Mile og Skagen Sønderstrand. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder.


_