feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Lønborg Kirke
55.90547 / 8.44326

Pumpestation Nord
55.91915 / 8.40741

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Skjern Å - Den gode historie_ _

Laksen i Skjern Å er berømt langt ud over Danmarks grænser. Den kan blive utroligt stor, og rekorden for den største laks, der nogensinde er fanget af en lystfisker i Danmark, er en Skjernålaks. Laksen vejede 26,5 kg!

Laksen vender tilbage til sit barndomssted

Laksen i Skjern Å er berømt langt ud over Danmarks grænser. Den kan blive utroligt stor, og rekorden for den største laks, der nogensinde er fanget af en lystfisker i Danmark, er en Skjernålaks. Rekorden blev sat d. 15. april 1954 af D. C. Dinesen. Laksen vejede 26,5 kg!

Tidligere var der så mange laks i åen, at man havde laksegårde. Når laksen er kønsmoden og klar til at gyde, finder den fra havet tilbage til den å, hvor den selv er født. Laksen svømmer ind i åen og fortsætter op til de mere lavvandede områder, hvor den finder bunker af småsten, som den gyder sine æg i.

Når laksen på sin vej op gennem åen møder en laksegård, bliver den bremset, så den ikke kan komme videre. Så er det en forholdsvis let sag at fange laksen med et stort net.

_

Hovedløs hest i Dejbjerg Plantage

Indtil 1950’erne blev der gravet tørv i mosen i Dejbjerg plantage ved Skjern. Et gammelt sagn fortæller, at man i sene nattetimer stadig kan møde en hovedløs hest i Dejbjerg plantage tæt ved mosen. Kunstnerne Kit Kærby og Susanne Holck lavede i 1991 en skulptur af den hovedløse hest.

_