feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Trente Mølle - Friluftsgård
55.17558 / 10.24987

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Sydfyn - Kulturmiljøer_ _

Ideerne om andelsbevægelser inden for mejeribranchen spirede som et af de første steder i Kauslunde Sogn på Fyn. I 1875-1883 begyndte man at samle mælken fra ejendomme i Kauslunde Sogn til en fælles behandling. Det foregik ikke efter selve andelsgrundlaget, men fællestanken var vakt.

Fyns herregårdslandskaber

På en køretur rundt på Sydfyn kommer man forbi mange herregårde i de karakteristiske herregårdslandskaber. Små landsbyer afløses af lange strækninger med marker. Lange alléer, stendiger og levende hegn pryder landskabet. Slotte, møller og gamle kroer er her også. Natur som skove, lunde, frugtplantager og ikke mindst kyststrækninger er også en del af dette landskab.

Der ligger mange herregårde på Sydfyn. Herregårdene eller hovedgårde, som de også kaldes, var oprindeligt mere end store landbrug med tilhørende jorder og bygninger. Kirker, skove, møller, fæstegårde og hele landsbyer kunne tilhøre hovedgården. Flere af øerne i Det Sydfynske Øhav hørte under større herregårde eller godser helt op til 1800-tallet.

Noget andet, der kendetegner Sydfyn, er de smukke levende hegn og stendigerne. En del af hegnene er syrenhegn.

_

Andelsbevægelsen har rødder på Fyn

Ideerne om andelsbevægelser inden for mejeribranchen spirede som et af de første steder i Kauslunde Sogn på Fyn. I 1875-1883 begyndte man at samle mælken fra ejendomme i Kauslunde Sogn til en fælles behandling. Det foregik ikke efter selve andelsgrundlaget, men fællestanken var vakt. I 1800-tallet blev dansk landbrug lagt om til dyreproduktion, og de mindre gårde etablerede deres egne mejerier. Landmændene forsøgte sig med fællesdrift, og mejeriuddannelsen blev mere udbredt.

De store mejerier havde den nyeste teknologi og afsætningsforhold. Man samlede produktionen fra de mange små gårde, og fællesmejerierne blomstrede op lige før andelstankens egentlige gennembrud. Fra 1882 til 1888 bredte andelsmejerierne sig til hele landet. Andre dele af landbruget etablerede også andelsbevægelser.

'Andelsbevægelsen' er en betegnelse for de forskellige danske økonomiske foreninger, hvor medlemmerne køber sig ind. Foreningerne drives efter et solidaritetsprincip, og fortjenesten fordeles til medlemmerne i forhold til deres omsætning. Andelsbevægelsen havde sin storhedstid i slutningen af 1800-tallet og frem til 1960´erne.

_

Spor fra fortiden

Hvis man er opmærksom og ved hvor man skal lede, kan man i Svanninge Bjerge finde spor af hvordan man dyrkede jorden helt tilbage til middelalderen. Går man en tur gennem skoven kan man finde højryggede agre, diger, gamle vejsystemer og bygninger der blev brugt til skovens drift.

Læs mere om det historiske landskab på: http://www.svanningebjerge.dk

_