feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Trente Mølle - Friluftsgård
55.17558 / 10.24987

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Sydfyn - Naturen_ _

Store ismasser har skabt bakkerne på Sydfyn. Der er virkelig smukt på Sydfyn. Her er mange steder med små snoede veje, bindingsværkshuse, skove og havudsigt. På en køretur i området får man hurtigt øje på de mange herregårde, der pryder landskabet.

Fyn er fin

Fyn er fin, siger man. Og der er virkelig smukt på Sydfyn. Her er mange steder med små snoede veje, bindingsværkshuse, skove og havudsigt. På en køretur i området får man hurtigt øje på de mange herregårde, der pryder landskabet. Rundkirken i Horne er noget ganske særligt, og de mange gamle møller leder tankerne hen på gamle dage. Sydfyn vrimler også med gamle historiske kroer.

Sydfyn er den sydligste halvdel af Fyn. Området ligger syd for Assens, Ringe og Nyborg.

Der ligger mange herregårde på Sydfyn. Ved Arreskov, Brahetrolleborg, Langeskov og Skjoldemose hører der store skovområder og søer til herregårdene.

Løvskov er der meget af på Sydfyn, hvor især bøgen dominerer. Men der findes også store områder med egetræer. Skovene og søerne giver gode levesteder for fuglelivet. Det store skovområde og søerne ved Brahetrolleborg er det bedste sted på Fyn for ynglende og rastende rovfugle. Her er også mange gåse- og andefugle på træk.

Der findes levende hegn med syren, guldregn og æbler på det sydlige Fyn.

På en ø i Brændegård Sø kan man se en stor skarvkoloni. De mange fugle kan ses fra landevejen.

Det lille og ret sjældne pattedyr, hasselmusen, findes på Sydfyn. Den findes kun her og på Midt- og Sydsjælland og i den østlige del af Jylland. Til trods for navnet er hasselmusen ikke en mus, men en syvsover. Men den ligner en lille mus.

På en tur mellem Fåborg og Svendborg kan man opleve et særligt smukt Sydfynsk landskab. Man kører på snoede veje og langs kysten. Landskabet er præget af bakker, levende hegn og flotte gamle bindingsværkhuse. Her kommer man forbi flere gamle møller.

_

Herregårdslandskab

På en køretur rundt på Sydfyn kommer man forbi mange herregårde i de karakteristiske herregårdslandskaber. Man kommer forbi små landsbyer, der afløses af lange strækninger med marker. Lange alléer, stendiger og levende hegn pryder landskabet. Slotte, møller og gamle kroer er her også. Natur som skove, lunde, frugtplantager og ikke mindst kyststrækninger er også en del af dette landskab.

Der ligger mange herregårde på Sydfyn. Herregårdene eller hovedgårde, som de også kaldes, var oprindeligt mere end store landbrug med tilhørende jorder og bygninger. Kirker, skove, møller, fæstegårde og hele landsbyer kunne tilhøre hovedgården. Flere af øerne i Det Sydfynske Øhav hørte under større herregårde eller godser helt op til 1800-tallet.

Noget andet, der kendetegner Sydfyn, er de smukke levende hegn og stendigerne. En del af hegnene er syrenhegn.

_

Strømme af is skabte Fyn

Det er to store isstrømme, som har skabt det fynske landskab. På Midtfyn efterlod den ene isstrøm særligt modstandsdygtige isklumper, det vil sige dødis.

Da dødisen smeltede, opstod der lavninger, som mange steder er blevet til cirkelrunde søer. Dødisområdet på Sydfyn strakte sig fra Svanninge Bakker over Egebjerg og til Dongs Bakker.

I dag har det område især flade bakker, som er aflejret af smeltevandssøer.

_

istid

Den anden isstrøm formede et randmorænelandskab, som begynder ved Egebjerg Bakker.

Morænebakkerne er blevet skabt ved, at isen skubbede materiale op foran sig. Da isstrømmen trak sig tilbage igen, efterlod den aflange bakker – randmoræne. Moræne er en blanding af ler, sand, grus, og sten.

Klik på animationen til venstre og se, hvordan isens bevægelser i istiden har formet det sydfynske landskab - og mange andre landskaber rundt om i Danmark.

_

Svanninge Bakker og Bjerge

Svanninge bakker blev skabt under den sidste istid for mellem 16.000 og 21.000 år siden.

Det 280 hektar store område ligger mellem Fåborg og Arreskov Sø. Det bliver ofte omtalt som de fynske alper. De sandede bakker lå hen som hede og krat indtil omkring år 1900. I 1883 begyndte man at plante området til for at standse sandflugten.

I dag er Svanninge Bakker græsklædte bakker, skovområder og åbne vidder. Bestig højdedragene i Svanninge Nørremark – herfra er der en flot udsigt over hele området. Lerbjerg er et af Fyns højeste punkter. Hvis man går op på denne top, er der udsigt til Svanninge Bjerge og Det Sydfynske Øhav. Fyns største og Danmarks tredjestørste sø, Arreskov Sø, med ynglende havørne, ligger lige op til Bakkerne.

Skovene består mest af eg og bøg, men der findes også områder med nåletræer. Kreaturer afgræsser de åbne arealer, hvilket giver plads til mange plantearter.

Er man heldig, kan man få øje på rådyr, hare og ræv, og hvis man er meget heldig grævlingen. Den er et udpræget natdyr. Havørnen yngler i området. Musvåge, tårnfalk og ravn finder man også her.

_

Trolden af grene

Kunstneren Thorkild Hoffmann Larsen har lavet en stor træfigur af en trold, som i følget sagnet skabte højdedragene i Svanninge Bakker. Trolden Finn står nu og skuer ud over Svanninge Bakker.
Læs mere her.

_

Svanninge Bjerge er et naturprojekt

Svanninge Bjerge ligger lige ved Svanninge Bakker. Det et kuperet terræn med bakker, og her er flere næringsfattige søer og moser.

Svanninge Bjerge er blevet et stort naturprojekt. Bikubenfonden har købt området mellem 2005 og 2008, og deres vision er at lave et natur- og landskabshistorisk monument. Den varierede skov er fuld af spor, der fortæller, hvordan det danske landskab har udviklet sig siden istiden. Sporene fortæller også, hvordan kulturlandskabet har udviklet sig. Et af målene med projektet er at sikre et varieret dyreliv. Store skovarealer er blevet ryddet for at sikre moser, kær og overdrev. Projektlederne håber, at de store åbne arealer med meget lys vil betyde, at mange sjældne arter af dyr og planter igen vil komme til området.

Danmarks første flok Welsh Black-kreaturer græsser i Svanninge Bjerge. Det sorte kvæg er en vigtig del af landsskabsplejen og naturudviklingsprojektet for Svanninge Bjerge.

_

De fynske malere

I 1900-tallet malede flere kunstnere billeder med motiver af landskabet ved Svanninge Bakker.

Det er for eksempel kunstnerne Fritz Syberg, Peter Hansen og Jens Birkholm. Fritz Sybergs kendte hovedværk kaldes ´Aftenleg i Svanninge Bakker´.

På Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst kan du se flere af malerierne. Læs mere her.

_

Fredede områder på Sydfyn

En del af Sydfyn er fredet. Et område fredes sædvanligvis for at bevare dets naturværdier og for at sikre, at offentligheden kan færdes i området. Du kan altså sagtens tage på tur i de fredede områder. På Sydfyn er bl.a. Arreskov Sø og området omkring den smukke, gamle herregård, Østrupgaard, fredet.

_

_