feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Suserup Skov
55.37851 / 11.56744

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Tystrup-Bavelse Søerne - Den gode historie_ _

En å kan af og til besværliggøre sagen. På grund af åen, som kunne være både svær og farlig at komme over, var der ikke meget kontakt mellem befolkningerne på hver side i åen i gamle dage. Derfor syntes beboerne, at det var nødvendigt med hver deres kirke, selv om der kun var få hundrede meter imellem dem.

Åen der skilte folk!

Flere steder langs Susåen kan man se tegn på, at landsbyerne og deres beboere ikke altid har haft ret meget med hinanden at gøre. I Skelby, syd for Bavelse sø, ligger Skelby Kirke og Gunderslevholm Kirke få hundrede meter fra hinanden. Det samme er tilfældet nord for Tystrup sø, hvor landsbyerne Vester Broby og Næsby også ligger ganske tæt – kun adskilt af det store vandløb.

På grund af åen, som kunne være både svær og farlig at komme over, var der ikke meget kontakt mellem befolkningerne. Derfor syntes beboerne, at det var nødvendigt med hver deres kirke, selv om der kun var få hundrede meter imellem dem.

Der var ingen broer, så når man skulle over åen, måtte man enten sejle eller finde et lavvandet sted, hvor man kunne vade over eller køre i vogne med store hjul.

I dag er det ikke noget problem at komme over åen til trods for, at der kan være langt mellem broerne – ofte op til 10-15 kilometer.

_

Bidrag til naturperle Tystrup-Bavelse Søerne