feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Suserup Skov
55.37851 / 11.56744

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Tystrup-Bavelse Søerne - Kulturmiljøer_ _

Mennesker i området har været meget afhængige af Susåen. Fra slutningen af 1700-tallet fragtede man brænde fra skovene ved Tystrup-Bavelse-søerne via Susåen til København. Handlen med brænde var vigtig for godserne omkring søerne.

Susåen som transportvej

I slutningen af 1700-tallet kunne de første store pramme med brænde glide med strømmen ned ad Susåen.

Brændet kom fra de store skove omkring Tystrup-Bavelse søerne og skulle fragtes videre til København. Hovedstaden manglede hele tiden brænde, og da hverken veje eller hestevogne duede til transport af tungt gods, måtte man sejle.

Forud for de store prammes drift ned ad Susåen gik et stort arbejde. Indtil da kunne man kun sejle med små pramme eller både ned ad Susåen, men grev Danneskiold af Holmegaard fik ideen til at uddybe og udrette Susåen. Det vil sige, at den fik mindre sving i sit løb og blev dybere, så større pramme kunne sejle på den.

Og i slutningen af 1700-tallet var arbejdet færdigt, så der kunne transporteres brænde og andre produkter af træ på de store pramme.

_

Pramme på Susåen

Når prammene nåede til Næstved, blev de sejlet ud gennem Karrebæk Fjord til Karrebæk. Her blev brændet ladet om til større skibe, som sejlede det til København.

Når prammene skulle tilbage til Næstved og videre op ad Susåen, blev de staget af sted. Det vil sige, at folkene ombord havde lange stager, som de stak ned i bunden af vandet og pressede prammen frem.

Når de kom op til Susåen, blev stagerne afløst af heste eller mænd, som trak prammene op til søerne, hvor de igen kunne lastes med brænde. Handlen med brænde var vigtig for godserne omkring søerne.

_

Fredninger

I 1960’erne var der forsøg på at udstykke store områder ved Tystrup-Bavelse søerne til sommerhuse. Desuden ville man udnytte landskabet til at grave grus. Men det blev der sat en stopper for. I løbet af nogle år opkøbte staten store områder, blandt andet Kongskilde Friluftsgård og Hørhaven. I dag er ca. 3.000 hektar omkring søerne fredet og dermed sikret for eftertiden.

Fredningerne omkring Tystrup-Bavelse søerne har senere haft stor betydning for, hvordan sommerhusområderne i Danmark skulle udvikle sig.

_

Bidrag til naturperle Tystrup-Bavelse Søerne