feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Pamhule Skov
55.22157 / 9.41742

Se flere naturperler
Natur perlerne
Nyheder / Info

Haderslev Tunneldal - Oplevelser_ _

Ved Haderslev kan man sejle i kano eller fiske. Man kan også gå en tur rundt om Haderslev Dam og fodre ænder undervejs. Skovene langs Haderslev Tunneldal er oplagte til en søndagsudflugt, og for de fugleinteresserede er Hindemade et godt sted at tage kikkerten i brug.

Fisketur

Tag hele familien med på fisketur ved Stevning Dam eller Haderslev Dam.

Fiskekort skal købes hos Haderslev Turistbureau eller ved Tørning Mølle.

Kanotur

En kanotur på Haderslev Dam er en oplagt søndagsudflugt for hele familien. Man kan også sejle i kano på Tørning Kanal op til Christiansdal.

Kanoer lejes ved Haderslev Vandrerhjem. Tlf. 74 52 13 47

_

Vandkraft fra Tørning Mølle

Her kan man opleve, hvordan vandkraft er blevet udnyttet til at male korn til mel. Tørning Mølle er formentlig bare den sidste af den lange række af vandmøller på stedet helt tilbage til middelalderen, hvor Tørning Len blev administreret fra borgen på Tørning Voldsted.

Fra 1. juni - 14. august er Tørning Mølle åben for besøgende dagligt fra kl. 13.00 – 17.00. Her kan man se den gamle mølle, turbinen, mindestuen og en radioudstilling. Der er også et informationscenter.

De første sikre oplysninger om udnyttelsen af vandkraften ved møllen stammer fra 1494, da Kong Hans erhvervede Tørning Mølle. I mere end 500 år har man udnyttet de vældige kræfter i vandet, som strømmede gennem Tørning Å - nu Stevning Dam - ned til Tørning og videre østpå til Lillebælt. 38 millioner kubikmeter pr. år eller omregnet ca. 1200 liter pr. sekund!

Vil man have et indtryk af møllens omfang og funktion, må man ind ad døren, op ad de mange trapper, og så ned til det spændende turbineanlæg i møllens kælder. I dag ledes vandmasserne 8 meter ned til turbinerne, 2 Francis-turbiner, som stammer fra 1908 og som yder henholdsvis ca. 120 kW og ca. 60 kW.  I 1784 købte Hans Boysen møllen, og indtil møllen lukkede i 1960 blev den drevet af hans efterkommere.
     

_

Se krondyrene i Dyrehaven

I Dyrehaven ved Haderslev Dam er der flokke af dådyr og kronhjorte. Krondyrene fodres hver dag fra november til maj på foderpladserne, så der er god mulighed for at komme tæt på de store dyr.

_

Museet ved Christiansdal

Der har i mange år været industriområde ved Christiansdal. Allerede i 1772 kom der en blikfabrik, der kunne udnytte vandkraften. Man kunne transportere malm og de færdige blikplader på Tørning Å og Haderslev Dam. Siden kom der væveri, blegeanstalt og oliemølle ved Christiandal.

Det hele brændte i 1907, og i 1911 blev der bygget et vandkraftværk. Værket producerer stadig el, og her er indrettet et museum, hvor man kan få mere at vide om områdets historie.

_

Bidrag til naturperle Haderslev Tunneldal
Brunsttur i Haderslev Dyrehave
Du kan i sept. - oktober opleve Danmarks største hjortevildt i brunst og med lidt held også en flot solnedgang, når du deltager på en brunsttur i Haderslev Dyrehave. Her kan du opleve kronhjorten og høre dens ”ur-brøl”, når det gennemtrænger aftenidyllen. Tag medpå en tur gennem dyrehaven, hvor guiden fortæller om naturen, kronhjortene, dådyrene og lidt om områdets historie. Se mere på www.naturguider.dk.
Brunsttur i Haderslev Dyrehave
Du kan i sept. - oktober opleve Danmarks største hjortevildt i brunst og med lidt held også en flot solnedgang, når du deltager på en brunsttur i Haderslev Dyrehave. Her kan du opleve kronhjorten og høre dens ”ur-brøl”, når det gennemtrænger aftenidyllen. Tag medpå en tur gennem dyrehaven, hvor guiden fortæller om naturen, kronhjortene, dådyrene og lidt om områdets historie. Se mere på www.naturguider.dk.