feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Juni/Juli _

Sommervejret bør nydes

Familier i Danmark nyder nu for alvor vejret og den danske natur i deres fritid. Find god inspiration til sommeroplevelserne her: www.danmarksrejsen.dk

Tjek også, hvor I finder de bedste badestrande på: www.blaaflag.dk

Blå Flag Kampagnen belønner de strande og lystbådehavne, der gør en ekstra indsats for miljøet og for at højne standarden i havnens eller strandens faciliteter.

Henover foråret kom Danmarksrejsen.dk godt fra start i medierne. Her i sommer forsøger vi i højere grad at nå rundt i landets lokale medier. Vi følger også op på, hvordan Danmarksrejsen kan tilbyde endnu flere aktiviteter.

Husk sankthans

Sankthansaften falder i år på en torsdag. Nærmere bestemt den 23. juni. Flere steder rundt i landet bliver hekse sendt til Bloksbjerg på et kæmpe bål, og man kan lytte til sankthanstaler i flammeskæret. Ofte er der grill til fri afbenyttelse. Se hvor der fejres sankthans i dit nærområde og benyt lejligheden til at hygge i naturen.

Fra Kyst til Kyst

En ny dansk programserie på DR1 går på opdagelse langs otte danske kyster. Her undersøger en biolog glemte historier langs de danske kyster. Han får hjælp af blandt andet en geolog, en historiker og en botaniker. I hver episode af programmet opleves Danmark både til lands, til vands og i luften, og programmet når omkring de fleste danske øer og kyster. Programmets hjemmeside henviser flere steder til Danmarksrejsen.dk som en inspirationskilde til oplevelser i naturen. I, der ikke selv har tid til at besøge naturen lige nu, kan følge med i Anders Druds besøg på DR1 på mandage kl 20.00 eller på: www.dr.dk