feedback
Tystrup-Bavelse Søerne Sydfyn Stevns klint Skjern å Skagens_odde Roskilde_fjord Randbøl hede Odsherred_buerne Nordøstfalster Nationalpark_vadehavet Nationalpark_thy Nationalpark_mols Nakskov_fjord Møns klint Lillebælt Læsø Kongernes_nordsjaeland København Klosterheden_bovbjerg Karrebaek_fjord Hindsholm Himmerland Hedeland Køge bugt Hærvejen_dollerup_bakker Haderslev_tunneldal Fur Flensborg fjord Det sydfynske øhav Det Danske Søhøjland Bornholm
Bornholm Kongernes Nordsjælland København Hedeland og Køge Bugt Strandpark Roskilde Fjord Stevns Klint Møns Klint Nordøstfalster Nakskov Fjord Karrebæk Fjord Tystrup-Bavelse Søerne Odsherredbuerne og Lammefjord Det Sydfynske Øhav Sydfyn Hindsholm Lillebælt Flensborg Fjord Haderslev Tunneldal Nationalpark Vadehavet Randbøl Hede Skjern Å Nationalpark Mols Bjerge Det Danske Søhøjland Hærvejen og Dollerup Bakker Klosterheden Himmerland Fur Nationalpark Thy Læsø Skagens Odde

Hej forår _

 Nu er det endelig forår dkfjældkfjæ l kajfældkf ædkfjælkdjfækl

jakljaslfjkl

fæajkf æ

sdæfjk sdæk dkfjæ lkfj ædk fjælk

 

Tranerne danser

Nu danser tranerne, som endelig yngler i Danmark igen. Ta ud å se dem...

Tranerne danser

Tranerne danser, ta ud å se dem

En lyd fra urtiden

En lyd fra urtiden

Første gang man hører en trane trompetere, spidser man ører, for lyden minder ikke rigtig om noget, man har hørt før. Nærmest som en lyd fra en fjern urtid, hvor store og ukendte dyr bevægede sig rundt på Jorden.

Tranen er en imponerende og særpræget fugl, som fugleentusiaster valfarter til Sverige for at se, når den danser og trompeterer som led i parringsritualet. Men efter at have været forsvundet i omtrent 100 år yngler tranen igen i Danmark, og lige nu kan man høre dens gjaldende skrig og se den danse. Tranen yngler nu blandt andet på Bornholm, i Thy, på Falster og ved Vadehavet. Senest er der også spottet traner på Randbøl Hede. Man kan tage på en arrangeret tur for at spotte traner (find dem fx på Naturstyrelsens Ud-i-naturen-kort), men man kan også trække i gummistøvlerne og tage kikkert og kamera med ud på jagt efter fuglene.

Bisoner for børn - og voksne

Bisoner for børn – og voksne

Nu kan både børn og voksne komme på sporet af de bornholmske bisoner. Der er ikke garanti for at se de sky bisoner selv, men NaturBornholm garanterer til gengæld, at I kommer tæt på, når I følger sporene efter flokken. Der er meget at opleve og lære om de store dyr i selskab med de vidende naturvejledere, som guider turen. Turene gennemføres flere dage i Påsken.

Se mere på NaturBornholm.dk

 

 

 

Tag med toget og møde trolden i Lille Vildmose

Trolde og tog i Lille Vildmose

Lille Vildmose i Nordjylland er den største højmose i Nordvesteuropa, og her er mange ting at se og opleve. I påsken huserer trolden Lille Vildma, og børnene kan lege med de små påskekyllinger i Vildmosecenterets naturværksted. Man kan også få en tur med de gamle lokomotiver og tørvevogne, som blev brugt dengang man gravede tørv i mosen.

Mød krybdyrekspert Mikkel Rødvig, der i centrets naturværksted fremviser og fortæller om mosens krybdyr og padder.

Måske kan du få øje på snoges gule pletter i nakken eller få et glimt af Danmarks eneste giftslange – hugormen.